Aordiklapi krooniline puudulikkus.

May 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download Aordiklapi krooniline puudulikkus....

Description

AORDIKLAPI KROONILINE PUUDULIKKUS. NÄIDUSTUSED JA KRITEERIUMID KIRURGILISELE RAVILE SUUNAMISEKS SIRJE SULLING PERH EHHOKARDIOGRAAFIA TÖÖGRUPI JA EESTI KARDIOLOOGIDE SELTSI ÜHISKOOSOLEK. PÄRNU 21.MAI 2010

AORDIREGURGITATSIOON 

AR võib olla põhjustatud primaarsest klappide haigusest või/ja aordijuure seina haigusestPuhta AR tõttu aordiklapi proteseerimise läbi teinud haigete hulgas on aordijuure haiguse osakaal paari viimase aastakümne jooksul pidevalt kasvanudOn tänapäeval kõige levinum etioloogia isoleeritud AR haigetel

ETIOLOOGIA 

AR tavalised põhjused Idiopaatiline aordi dilatatsioon, kaasasündinud aordiklapi anomaaliad (sagedasim bikuspiidne aordiklapp), kaltsinootiline degeneratsioon, reuma, infektsioosne endokardiit, hüpertooniatõbi, müksomatoosne degeneratsioon, astsendeeruva aordi dissektsioon, Marfani sündroom.Harvem esinevad põhjused Aordiklapi traumaatiline kahjustus, anküloseeriv spondülartriit, süfiliitiline aortiit, reumatoidartriit, osteogenesis imperfecta, hiidrakuline aortiit, Ehlers-Danlos sündroom, Reiteri sündroom, diskreetne subaortaalne stenoos, vatsakeste vaheseina defekt aordiklapi ühe hõlma prolapsiga, anorektiliste ravimite kasutamine.

AORDIJUURE DILATATSIOONI KORRALVõib kirurgilise ravi otsuse tegemisel klapipuudulikkus olla vähem tähtis kui primaarne aordihaigus (Marfani s., hüpertooniast põhjustatud aordijuure krooniline dilatatsioon, bikuspiidne aordiklapp)Neil haigetel on oht aordi dissektsiooniks, mis sõltub dilatatsiooni raskusest

AORDIJUURE HAIGUSEGA PATSIENDI LOOMULIKKU KULGU... 

On põhiliselt uuritud Marfani s. haigetelKõige tugevamad komplikatsioonide ennustajad on aordi läbimõõt Valsalva siinuste tasandil ja perekondlik anamnees (aordi dissektsioon, kardiaalne äkksurm)Aordi aneurüsmi suuruse tõusuga suureneb dissektsiooni ja ruptuuri oht (läbimõõdu juures >6cm on surma, ruptuuri ja dissektsiooni sagedus 15,6% aastas)¹

Davies et al YEARLY RUPTURE OR DISSECTION RATES Ann Thorac Surg 2002;73:17-28Väike osa põhjustest (infektsioosne endokardiit, aordi dissektsioon, trauma) → äge raske AR → järsk katastrofaalne v.v. täitumisrõhu tõus ja järsk südame väljutuse langusEnamus kahjustustest põhjustab kroonilise AR → aeglane, hiiliva kuluga v.v. dilatatsioon, pikk asümptomaatiline faasKroonilise kompenseeritud AR haige ega ka ta perekond sageli ei oska aeglaselt süvenevat füüsilise koormustaluvuse langust patoloogiliseks pidadaAR diagnoositakse muul põhjusel arsti poole pöördunud pt-l kuuldud diastoolse kahina või röntgenpildil nähtud suurenenud südamesiluetiga seoses

HAIGE KLIINILINE HINNANG 

AR diagnoositakse tavaliselt diastoolse kahina, nihkunud tiputõuke, laienenud pulsirõhu ja iseloomulike, laia pulsirõhku peegeldavate perifeersete leidude aluselSageli kuuldav 3. südametoon, mis ei pruugi olla südamepuudulikkuse, vaid mahuülekoormuse väljenduseksSpetsiifiliseks leiuks raskele AR on Austin-Flinti kahinRö-thorax ja EKG (südame suurus, rütm, v.v. hüpertroofia ja juhtehäired)

VÕTMETÄHTSUSEGA UURINGUKS AR DIAGNOOSIMISEL JA HINDAMISEL ON EHHOKARDIOGRAAFIA On näidustatud:  AR diagnoosimiseks ja raskusastme hindamiseks 

AR põhjuse ja klapi morfoloogia hindamiseks, klapiplastika teostamise võimalikkuse määramiseksAordi hindamiseksVasaku vatsakese mõõtmete, massi ja süstoolse funktsiooni hindamiseks.

RASKE AR KVANTIFITSEERIMISEKS SOOVITATAKSE KASUTADA 

Värvi-Dopplerit (regurgitatsioonijoa ulatus või laius – eelistatum)Pidevlaine Dopplerit (AR voolu languskiirus, holodiastoolne voolu reversioon alanevas aordis) Need näitajad on mõjutatud üleneva aordi ja v.v. täitumistingimustest ja venitatavusestKvantitatiivset Doppler-EHHOKG (jäävuse valem, PISA) On vähem tundlikud täitumistingimustele

RASKE AR EHHOKG KRITEERIUMID Raske regurgitatsiooni spetsiifilised tunnused

• Tsentraalse regurgitatsioonijoa laius ≥65% LVOT laiusest • Vena contracta >0.6 cm

Toetavad tunnused

• PHT 75a pt-del arenevad v.v. düsfunktsiooni sümptomid väiksema v.v. dilatatsiooni staadiumis, postop perioodis on neil v.v. düsfunktsioon ja südamepuudulikkuse sümptoomid kestvamad, elulemusnäitajad halvemad noorematega võrreldesPaljudel kaasnab SITKuna ravi eesmärk on parandada pigem elukvaliteeti kui pikaealisust, on sümptomite väljendumus kõige tähtsamaks kirurgilise ravi rakendamise otsustamiselV.v. düsfunktsiooni tekke korral tuleks ka asümptomaatilistel või kergelt sümptomaatilistel pt-l, kes on muidu terved, ja kelle kirurgilise ravi risk on tasakaalus eeldatava seisundi pikemaajalise paranemisega, kaaluda AVR

¹ Bonow et al ACC/AHA VHD Guidelines... Circulation. 2008;118:e523-e661

NORMAALSE V.V. VÄLJUTUSEGA KROONILISE

ASÜMPTOMAATILISE AR HAIGE LOOMULIK KULG

Kahe uurijategrupi andmed: Bonow ja kolleegid (sinine joon), Borer ja kolleegid (lilla joon). 25-30% haigetel tekkisid asümptomaatiline v.v. düsfunktsioon ja surm enne sümptoomide teket Braunwald’s heart disease: a textbook of cardiovascular medicine/[edited by] Douglas P. Zipes ...[et al.].-7th ed. 2005

KROONILISE AR HAIGETE ELULEMUS KIRURGILISE RAVITA – SÜMPTOOMIDE OLULISUS PROGNOOSILE

NYHA I fn.kl. haigetel sama elulemus normaalse populatsiooni eakaaslastega Dujardin KS, Enriques-Sarano M, Schaff HV, et al: Mortality and morbidity of aortic regurgitation in clinical practice: A long term follow-up study. Circulation 99:1851, 1999.

AR HAIGETE JÄLGIMINE 

Kerge kuni keskmise raskusega AR haige: regulaarne kliiniline läbivaatus 1 kord aastas, EHHO üle 2 aastaRaske AR ja normaalne v.v. funktsioon: uus kliiniline läbivaatus 6 kuud peale esmast. Kui näitajad stabiilsed, edasi kord aastasLaienenud aordijuurega haigete, eriti Marfani sündroomiga või bikuspiidse aordiklapiga haigete aordi uuring kord aastas. Kui avastatakse dilatatsioon, siis tihedamini

KÕIGE TUGEVAMAD PREOPERATIIVSED SÜDAMEPUUDULIKKUSE JA OP-I JÄRGSE SURMA PREDIKTORID 

IgaPreoperatiivne funktsionaalne klassRahuoleku EF50%, raske vasaku vatsakese dilatatsioon): EDD >70 mm ESD >50 mm (või >25mm/m² BSA)*

IIaC IIaC

*Tuleks arvestada ka pt. pikkust, järjestikuste mõõtmiste vahelist muutust.

KIRURGILINE RAVI ON NÄIDUSTATUD ÜKSKÕIK MIS RASKUSEGA AR KORRAL kui esineb aordi algusosa haigus maksimaalse aordi diameetriga:*

Klass

≥45 mm (Marfani sündroomiga pt)

IC

≥50 mm (bikuspiidse aordiklapiga pt)

IIaC

≥55 mm (muud pt.)

IIaC

*Otsuse tegemisel võtta arvesse üleneva aordi jt. aordi osade kuju ja laiust. Aordiklapi kirurgilise ravi näidustuse korral võib läbimõõt olla väiksem.Kirjanduses on soovitatud AVR ja aordijuure rekonstruktsiooni väiksema dilatatsiooni astme juures 4,5cm või kui dilatatsiooni kiirus on ≥0.5cm/aastas (seda ainult suure kogemusega keskustes)¹ACC/AHA juhised peavad bikuspiidse aordiklapi korral näidustatuks aordijuure kirurgilise korrigeerimise või AA asendamise kui nende Ø>5.0cm või dilatatsiooni kiirus ≥0.5cm/aastasKirurgilise ravi indikatsiooniks on soovitatud ka dilatatsiooni suurust ≥2,5cm/m² ³ ¹Ergin MA et al “Surgical treatment...” Ann Thorac Surg 1999;67:1834-9 ² Bonow et al ACC/AHA VHD Guidelines... Circulation. 2008;118:e523-e661 ³McDonald ML et al Reduced survival... J Thorac Cardiovasc Surg 2000;119:1205-12Väikesekasvulistel haigetel ja naistel soovitatakse aordi läbimõõdu indekseerimist kehapinna suhtesAordi normi ülemine piir siinuste piirkonnas on 2,1cm/m²Aort on patoloogiliselt dilateerunud, kui ületab seda piiriAneurüsmi diagnoositakse kui dilatatsioon on 50% üle normi diameetriMarfani sündroomiga haigetel soovitatakse kasutada kohastatud nomogramme Ennustatavat läbimõõtu siinuste tasemel saab arvutada Romani ja kolleegide poolt antud regressioonivalemi abil: Näiteks 18-40a keskmine siinuse läbimõõt (cm) =0,97 + (1.12 x BSA [m²]) Samasugused valemid on ka laste ja >40a täiskasvanute jaoks

AORDIREGURGITATSIOONI KÄSITLUS. EUROOPA KARDIOLOOGIAÜHINGU JUHENDID 2008

KIRURGILISE RAVI SUREMUS 

Kirurgilise ravi surevus on madal – 1-3% asümptomaatilistel isoleeritud AVR haigetelKombineeritud aordiklapi ja aordijuure operatsiooni korral ning kaasuva AKŠ korral sümptomaatilistel haigetel on surevus 3-7%

POSTOPERATIIVNE AR HAIGETE ELULEMUS SÕLTUVALT PREOPERATIIVSETE SÜMPTOOMIDE RASKUSEST JA LVEF-st

Braunwald’s heart disease: a textbook of cardiovascular medicine/[edited by] Douglas P. Zipes ...[et al.].-7th ed. 2005

Tänan tähelepanu eest!

View more...

Comments

Copyright © 2017 DOCUMEN Inc.