Bez nadpisu

May 5, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download Bez nadpisu...

Description

Zrasty ako príčina porúch plodnosti a ich prevencia MUDr. Michal Lovíšek Doc. MUDr.Igor Rusňák, PhD. 1. Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU a UNB Bratislava

www.zrasty.sk

Sterilita neschopnosť otehotnieť - výskyt 10-20 % mužská 35-40% podiel a narastá ženská 50-55% kombinovaná 10% idiopatická sterilita- cca 5%- nezistená príčina

www.zrasty.sk

Ženská

sterilita

primárna sterilita - stav , kedy žena pri pravidelnom pohlavnom styku najmenej 2 x týždenne neotehotnie do 1 roka

sekundárna sterilita - stav , ak žena už bola tehotná a nedosiahne želanú tehotnosť pri pravidelnom pohlavnom styku do 1 roka

www.zrasty.sk

Infertilita

• stav , kedy žena nie je schopná donosiť plod Pozn. • Anglosaská literatúra nerozlišuje medzi sterilitou a infertilitou

www.zrasty.sk

Ženská sterilita- etiopatogenéza Vaginálne príčiny Cervikálne Uterinné Tubárne Ovariálne Hypothalamo-hypofyzárne Extragenitálne príčiny-genetika,hematológia , endokrinológia, atď.

www.zrasty.sk

Reprodukčná gynekológia Centrá reprodukčnej chirurgie operácie s minámálnou invazivotou LSK HSK Centrá asistovanej reprodukcie ( CAR ) neplodnosť- sterilita IVF

www.zrasty.sk

Reprodukčná gynekologická chirurgia Konzervatívny typ chirurgie- účel ponechať event obnoviť fertilitu V snahe zachovať fertilitu sa volia konzervatívne výkony (odstránenie myómu, endometriotickej cysty, pozápalových adhézií) a tým obnoviť fyziologickú anatómiu a funkčnosť reprodukčného aparátu ženy Operácie u žien vo fertilnom veku …. Pribúda ???? • Onkologické • Neonkologické (endometrióza, myomatóza uteru, pozápalové zmeny na vajíčkovodoch).

www.zrasty.sk

Reprodukčná gynekologická chirurgia Fyziologický nález vnútorného genitálu v malej panve

www.zrasty.sk

Adhézie- zrasty , čo to je ? • abnormálne spojenia medzi tkanivami a orgánmi / vrodené a získané / • najčastejšia komplikácia abdominálnych operácií. Vytvárajú sa u 70-95% pacientok, ktoré absolvovali veľkú gynekologickú operáciu (operácie vaječníkov, endometriózy, vajcovodov, myomektómia, adheziolýza).

• Každá abdominálna operácia u ženy v oblasti malej panvy zvyšuje možnosť výskytu adhézií a znižuje úspešnosť spontánnej gravidity • Liečba -chirurgická- adheziolýza, recidíva 85% www.zrasty.sk

Adhézie – epidemiológia, výskyt Získané adhéziepríčina vzniku- trauma peritonea pooperačné pozápalové pri endometrióze • Liečebné náklady na chirurgické zákroky súvisiace s adhéziami dosiahli v roku 1994 asi 9 mil eur a predstavovali 2% výdavkov v sektore nemocničných služieb. www.zrasty.sk

Adhézie – mechanizmus tvorby

www.zrasty.sk

Adhézie - komplikácie Zmena anatomických pomerov a komplikovaná chirurgia lézia orgnánov a ciev, konverzia LSK na LAP.

Črevná nepriechodnosť 40% všetkých črevných obštrukcií je na vrub adhézií op. na hrubom čreve, konečníku, APE, veľké gyn. operácie

Chronická bolesť dislokácia orgánov a trakcia nervových štruktúr majú za následok -chronický pelvic pain,dysmenoreu, sex. dysfukcie z dyspareunie • www.zrasty.sk

Adhézie - fertilita Adhézie sa podieľajú na sterilite v 40% a primárnym faktorom sú v 15%.

www.zrasty.sk

Adhézie - fertilita Mechanizmy pôsobenia adhézií na fertilitu -porucha fyziologických a anatomických funkcií vajíčkovodu / porucha motility a oklúzia tuby / -narušenie až nemožnosť správnej ovulácie početné a silné adhézie fixujúce vaječník / znížená je i kvalita oocytu- vajíčka –endometrióza / -adhézie pôsobiacie na maternicu v dutine brušnejRVF -adhézie v dutine maternice-Asherm.syndróm www.zrasty.sk

Adhézie - antiadhezívne opatrenia  prevencia

 šetrná operačná technika  laparoskopia  antiadhezívne prostriedky www.zrasty.sk

Adhézie - antiadhezívne opatrenia  prevencia  Minimalizovať vznik zápalu vnútorného genitálu ženy  Plánovať graviditu v skoršom období života ženy  Nutnosť spolupráce lekár-pacient, s prísnym dodržiavaním liečebného režimu

www.zrasty.sk

Adhézie - antiadhezívne opatrenia • Šetrná operačná technika a uplatnenie pravidiel mikrochirurgie •

Napr. šetrné zaobchádzanie s tkanivami počas operácie, dôkladné zastavenie krvácania, obmedzenie vysušovania tkaniva, používanie nedráždivých šicích materiálov, obmedzenie používania suchých osušiek, používanie rukavíc bez latexu a škrobu …

• Laparoskopia Všeobecne považovaná za menej adheziogénnu v porovnaní s klasickou otvorenou metódou, riziko komplikácií vytvorených adhézií je nižšie ako otvorenom type operácie.

www.zrasty.sk

Adhézie - antiadhezívne opatrenia • Antiadhezívne prostriedky: Farmakologické – ATB, kortikosteroidy , NSAID, fibrinolytiká

Fyzikálne bariéryfilmy - Preclude- Gore-tex- potreba odstraňovať Interceed- okysličená regenerovaná celulóza Seprafilm- kys.hyalurónová+karboxymetyllcelulóza gély – Hyalobarrier kys. Hyalurónová SprayGel – syntetické roztoky polyetylénglykolu Oxiplex - karboxymetylcelulóza a polyetylénoxid

www.zrasty.sk

Záver • Adhézie výrazne ovplyvňujú fertilitu ženy

• Každý operačný zákrok je spojený s rizikom vzniku adhézií / individualita / • Šetrná operačná technika / LSK / v kombinácii s antiadhezívnymi prípravkami môže redukovať vznik adhézií www.zrasty.sk

Ďakujem za pozornosť.

www.zrasty.sk

View more...

Comments

Copyright © 2017 DOCUMEN Inc.