Biologiczny Kogel

March 20, 2018 | Author: Anonymous | Category: Nauka, Biologia, Botanika
Share Embed


Short Description

Download Biologiczny Kogel...

Description

Klasa IIId  Uczniowie szkół podstawowych ze Żmigrodu, Radziądza, Barkowa, Powidzka  Opiekun p. J. Syrko-Bolaczek 

Zapoznanie z tematyką projektu Planowanie działań

 

   

analiza treści projektu podział na grupy sporządzanie harmonogramu zapoznanie z kryterium oceniania

Realizacja projektuPrzygotowanie targów TIK Przygotowujemy zajęcia laboratoryjne dla uczniów szkół podstawowych

    

doświadczenia obserwacje mikroskopowe hodowle

Przeprowadzamy zajęcia laboratoryjne (3 spotkania) Podsumowanie i prezentacja projektu

 

 

przygotowanie prezentacji multimedialnej Targi TIK

Ocena projektu  Ewaluacja projektu 

Metodą burzy mózgów poszukujemy ciekawych doświadczeń  Opracowujemy i przygotowujemy zajęcia laboratoryjne  Dzielimy się pracą 

Prezentujemy projekt na forum  Prezentujemy gościom przykładowe zajęcia laboratoryjne 

Pracujemy w 3 grupach  Uczniowie klasy III d w roli nauczycieli prowadzą różnorodne zajęcia. 

Mikroskopowanie młodym biologom szło sprawnie

Było dużo zabawy

Oglądamy świat w kropli wody pod mikroskopem – hodowla pantofelków.

Uczeń klasy III – Robert w roli nauczyciela, przekazuje swoją wiedzę na temat wykonywania preparatów.Wykrywamy białko i skrobię.

Młodszym kolegom i koleżankom bardzo się podobało.

Uczymy się od mistrza

Reakcja biuretowa, było bardzo kolorowo i naukowo

Badaliśmy pH różnych wód  Wykrywaliśmy osmozę  Wykonywaliśmy doświadczenia z solarami 

Obserwujemy osmozę w komórkach roślin

Solary zadziałały

Prezentujemy karuzelę z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii

Badamy osmozę u roślin i pH różnych wód mineralnych

Ocena 1

2

3

4

5 17%

83%

6

Ocena 1

2

3

8%

4 8%

84%

5

6

Ocena 1

2 17%

3

4

5

9%

74%

6

Dzięki zajęciom poszerzyliśmy swoją wiedzę biologiczną.  Mogliśmy wejść w rolę nauczycieli.  Dobrze się bawiliśmy.  Mieliśmy okazję przekazać swoją wiedzę młodszym kolegom. 

View more...

Comments

Copyright © 2017 DOCUMEN Inc.