czujnik prądu

March 20, 2018 | Author: Anonymous | Category: Inżynieria, Elektrotechnika
Share Embed


Short Description

Download czujnik prądu...

Description

APARATURA GÓRNICZA

24

CZUJNIK PRĄDU

CPE CPE

ZASTOSOWANIE Czujnik prądu CPE znajduje zastosowanie w układach automatyki kombajnów i przenośników w podziemiach kopalń. Jest urządzeniem iskrobezpiecznym. Może pracować jako: „„ dwustanowy czujnik wystąpienia prądu o  zadanej wartości (może być stosowany, jako wyróżnik PRACAPOSTÓJ urządzeń zasilanych prądem przemiennym), możliwa współpraca z nadajnikiem NK systemu transmisji TK-CTT-32, lub NKTm-u w  systemie transmisji FOD-900. „„ analogowy wskaźnik wartości płynącego prądu przemiennego, tu możliwa współpraca z modułem AT2 systemu operatorskiego VAL.

Zaletą czujnika CPE jest bezpośredni montaż na przewodach zasilających, który odbywa się bez konieczności ich przecinania. Wynika to z  zasady działania, polegającej na pomiarze pola magnetycznego istniejącego wokół przewodów energetycznych przez żyły których przepływają prądy zasilające silniki maszyn.

Tabela 12. DANE TECHNICZNE Typ Napięcie zasilania (z wyjątkiem*) zaciski [12V-0V] Napięcie wyjściowe w pracy analogowej zac. [AO-0V] Napięcie wyjściowe w pracy dwustanowej (trzyżyłowej) zac. [DO-0V] Napięcie wej./ wyjściowe w pracy dwustanowej (dwużyłowej*) zac. [IND-0V] Maksymalny pobór prądu Zakres mierzonych prądów

CPE iskrobezpieczne 12 V (5%) 0,4÷5 V lub 0,4÷2 V (dla stacji VAL) ≤ 0,5 V: POSTÓJ Uz-0,7 V: PRACA dla stanu PRACA obcinana jest dolna połówka napięcia prostokątnego dla stanu POSTÓJ przebieg prostokątny bez zmian praca analogowa= 5,5 mA praca dwustanowa= 180 μA od 40 A

Kategoria obwodów iskrobezpiecznych, z którymi urządzenie może współpracować

ia

Dopuszczalne średnice przewodów z mierzonym prądem, które można na sztywno mocować w obejmach kablowych

54÷65 mm

Pełny zakres dopuszczalnych średnic przewodów z mierzonym prądem Uwaga: (dla przewodów o średnicy zewn. >65 mm, konieczne jest zdjęcie obejm kablowych, po odkręceniu czterech śrub M6x16

10÷75 mm

Wpusty kablowe WP 13,5 Dopuszczalne średnice przewodów mocowanych w powyższych wpustach Wymiary zewnętrzne urządzenia

2 szt. 7÷13 mm 250 x 170 x 115 mm

Masa:

2,5 kg

Stopień ochrony obudowy Znakowanie urządzenia Nr certyfikatu

IP54 1453

I M1 Ex ia l

KDB 06ATEX118X

* praca dwustanowa dwużyłowa- wykorzystuje się tylko zaciski [IND-0V] i podaje na nie sygnał napięciowy prostokątny o poziomach ± 5…7,5V. Górna powłoka tego napięcia służy do zasilenia układu CPE, natomiast dolna połówka jest w trybie PRACA przywierana do napięcia -0,6V

m ma i n . x.7 10 5

min.225, max.290

ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONA kabla

wpusty WP13,5

WYMIARY

25

pokrywa dolna 115

śruba dociskająca

170

pokrywa górna

m ma in. x.7 10 5

min.225, max.290

CPE

kabla

obejmy CZUJNIK PRĄDU

obudowa

wpusty WP13,5

CPE

APATOR MINING Sp.z o.o.

pokrywa dolna

MADE IN POLAND

170

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA Czujnik prądu CPE

PRZYKŁADY APLIKACJI CZUJNIKA CPE obejmy CZUJNIK PRĄDU

CPE

Zastosowanie czujnika w analogowym trybie pracy obudowa APATOR MINING Sp.z o.o. MADE IN POLAND

I

CPE 12V

A0

przyrząd L1 magnetoelektryczny L2 L3 PE

x100%

0V

+ 12V Praca analogowa czujnika CPE z przyrządem pomiarowym

zasilacz iskrobezpieczny

APARATURA GÓRNICZA

26

CZUJNIK PRĄDU

CPE CPE

Zastosowanie czujnika w analogowym trybie pracy

I

CPE A0

12V

Stacja VAL...

L1 L2 L3 PE

AT2 0V +V

-

+

0V

Praca analogowa czujnika oznaczenia zacisków dla stacji VAL

Zastosowanie czujnika w dwustanowym trybie pracy

I

CPE 12V

DO

L1 L2 L3 PE

Nadajnik kanałowy NK systemu transmisji TK-CTT-32

K+ K- + - L+ L-

0V

Praca dwustanowa we współpracy z nadajnikiem NK systemu transmisji TK-CTT-32. więcej przykładów zastosowania i szczegóły opis poszczególnych aplikacji użytkownik znajdzie w Dokumentacji Techniczno- Ruchowej urządzenia.

View more...

Comments

Copyright © 2017 DOCUMEN Inc.