Digitalizácia zvuku

May 30, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download Digitalizácia zvuku...

Description

Digitalizácia zvuku

Zvuk vo formáte wav Z fyziky vieme, že každý zvuk sa šíri vzduchom v tvare vĺn, ktoré určujú jeho výšky a hlasitosť. Ak chceme takúto analógovú, čiže spojitú vlnu digitalizovať a neskôr spracúvať a prehrávať na počítači, musí byť tento počítač vybavený zvukovou kartou. Podľa zmeny tlaku vytvára mikrofón elektrický signál. Ten sa v počítači zmení na digitálny – v pravidelných intervaloch obvody zvukovej karty odmerajú výšku vlny (napr. v mierke od 0 do 256). Tak sa elektrický signál digitalizuje na postupnosť celých čísel.

časová os

Výška zvukovej vlny určuje hlasitosť zvuku

os s frekvenciou

Vzdialenosť medzi dvoma vrcholmi určuje výšku tónu

Prevod analógovej zvukovej informácie na digitálnu. Spojitý signál sa meria v pravidelných intervaloch. Program, ktorý pracuje so zvukom, si potom prečíta hodnoty namerané zvukovou kartou a zaznamená ich v súbore typu wav. Hustota s akou sa meria výška vlny, sa nazýva vzorkovacia frekvencia. Zvyčajne to býva číslo medzi 8000-krát za sekundu až 48000-krát za sekundu.

10111011 Každá jedna hodnota je zapísaná v binárnom kóde

Namerané údaje zapíše program na prácu so zvukom (napr. Cool Edit) do súboru typu Wav (Waveform audio). Proces digitalizácie zvukovej vlny pomocou zvukovej karty sa nazýva samplovanie. Pri prehrávaní zvukov z počítača sa používa opačný proces – prevod digitálnej informácie na analógovú. Program pripraví digitálne údaje a zvuková karta ich prevedie na analógový elektrický signál. Reproduktory potom podľa intenzity elektrického signálu vytvárajú tlakové vlny, ktoré počuje ľudské ucho.

Analógovo spracovávaný signál má nižšiu kvalitu ako

Digitálne spracovávaný signál

Zvuk nahraný z audio pásky

Odstránený šum z nahrávky

Veľa programov poskytuje množstvo rôznych filtrov a praktických nástrojov pre prácu so zvukmi. Napr. Cool Edit

Napríklad aj takéto.....

Zvuk vo formáte MIDI MIDI – Musical Instrument Digital Interface obsahuje návod, čiže inštrukcie, ako sa má hudby zahrať pomocou rôznych hudobných nástrojov. MIDI súbory dokážu uchovávať hudbu, ale niesú vhodné pre ľudský hlas. Pri zápise hudby má trojminútová skladba uložená v tvare MIDI iba 10 kB, kým zápis tej istej skladby v tvare Wav má viac než 10 MB, čiže asi 1000-krát viac. MIDI je jazyk, ktorým sa rozpráva počítač so zvukovými syntetizátormi.

Zvuk vo formáte Mp3 Čoraz častejšie sa stretávame s hudobnými súbormi vo formáte Mp3. Najmä kvôli prenosu zvukov po Internete je veľmi dôležitá veľkosť súborov. Formát Mp3 kompresuje, čiže zhusťuje súbory typu Wav približne na jednu jedenástinu. Robí to tak, že niektoré zložky hudby jednoducho vynechá. Vynechá, ale len tie zložky, ktoré ľudské ucho nepostrehne. Tým je zachovaná dostatočná kvalita pre bežného užívateľa a zároveň súbory zaberajú málo miesta.

Na kompresiu do formátu Mp3 existuje množstvo jednoduchých freeware programov napr. ....

Tento program poskytuje okrem iného aj podrebné nastavenie kvality kompresie.

View more...

Comments

Copyright © 2017 DOCUMEN Inc.