elektryczne kotły co

March 20, 2018 | Author: Anonymous | Category: Inżynieria, Elektrotechnika
Share Embed


Short Description

Download elektryczne kotły co...

Description

EKCO

elektryczny kocioł centralnego ogrzewania

Dlaczego warto wybrać

elektryczne kotły c.o. Nowoczesna technologia ! ! ! !

elektroniczny układ sterowania niezawodne półprzewodnikowe elementy załączające podzespoły najwyższej jakości zespół grzejny wykonany z miedzi odporny na korozję

Komfort ! ! !

łatwa i czysta obsługa cicha praca brak potrzeby stałej obsługi i nadzoru

Oszczędność ! ! ! !

niskie koszty inwestycyjne minimalne koszty obsługi i konserwacji sprawność energetyczna 99,4% automatyczna 6-stopniowa regulacja mocy

automatyczny zawór odpowietrzający

wyłącznik termiczny panel sterujący

elektroniczny układ załączania mocy zespół grzejny wykonany z miedzi

pompa zawór bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo ! ! !

układ kontroli przepływu wody zawór bezpieczeństwa zabezpieczenie termiczne

manometr

Ekologia !

kocioł nie wydziela żadnych spalin, ani innych zanieczyszczeń

Elektryczne kotły EKCO przeznaczone są do instalacji wodnych centralnego ogrzewania. Zastosowanie odpowiedniego sterowania zapewnia wysoki komfort cieplny, bezobsługową pracę, a także możliwość indywidualnego doboru parametrów pracy kotła. Szybka reakcja systemu na zmiany temperatury przy automatycznej 6-stopniowej modulacji mocy kotła daje znaczne oszczędności w zużyciu energii. Kotły elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania budynków, gdzie nie ma możliwości podłączenia gazu lub sieć gazowa będzie doprowadzona w przyszłości. Ich instalacja wymaga niewielkich nakładów inwestycyjnych, wystarczy tylko przyłącze elektryczne. Kotły bardzo często są też montowane w obiektach wykorzystywanych okresowo, takich jak domki wypoczynkowe. Montuje się je również w budynkach, w których jest ograniczona możliwość budowy komina, np. kamienice, obiekty zabytkowe.

infolinia: 0801 011 225

Kotły EKCO są idealnym rozwiązaniem do wspomagania ogrzewania lokali, w których głównym źródłem ciepła są kotły na paliwa stałe lub kominki z płaszczem wodnym. W tym przypadku przy zachowaniu niewielkich kosztów zyskuje się wysoki komfort cieplny i pewność, że podczas nieobecności użytkowników w domu będzie utrzymywana temperatura przeciwzamrożeniowa. Kotły EKCO mogą także współpracować równolegle z kotłami na gaz płynny lub olej opałowy. Odpowiednie sterowanie takim układem, przy założeniu pracy kotła elektrycznego podczas II taryfy energetycznej, zapewni znaczne obniżenie kosztów ogrzewania.

Sieć Autoryzowanych Punktów Serwisowych zapewnia bezpłatne, profesjonalne "uruchomienie zerowe" kotła na terenie całej Polski.

Katalog produktów, kwiecień 2008

19

380 mm

EKCO.Lz(p) ! wersja EKCO.Lz - kocioł do współpracy z instalacją wodną c.o.

oraz z zasobnikiem c.w.u. ! wersja EKCO.Lp - kocioł specjalnie przygotowany do współpracy 660 mm

z instalacją podłogową (obniżone parametry grzewcze oraz zabezpieczenie termiczne) ! elektroniczny układ sterowania i niezawodne półprzewodnikowe elementy załączające ! automatyczna 6 - stopniowa regulacja mocy ! regulacja temperatury wody w instalacji c.o. w zakresie: - od 40OC do 85OC - EKCO.Lz - od 30OC do 60OC - EKCO.Lp

175 mm

rozstaw króćców ~180 mm (odległość króćców od ściany ~ 55 mm)

425 mm

EKCO.LNz(p) ! wersja EKCO.LNz - kocioł do współpracy z instalacją wodną c.o. oraz z za-

sobnikiem c.w.u., wyposażony w przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 6 litrów ! wersja EKCO.LNp - kocioł specjalnie przygotowany do współpracy z instalacją 700 mm

podłogową (obniżone parametry grzewcze oraz zabezpieczenie termiczne), wyposażony w przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 6 litrów ! wszystkie funkcje zgodne z opisem wersji EKCO.Lz(p)

Ÿ Dodatkowe wyposażenie kotłów EKCO.Lz(p), EKCO.LNz(p) w pro-

gramowalny regulator temperatury umożliwia sterowanie pracą kotła zgodnie z indywidualnie określonymi potrzebami. Właściwe zaprogramowanie pracy kotła zapewnia nawet do 30% oszczędności energii.

285 mm

Ÿ Kotły EKCO.Lz, EKCO.LNz, EKCO.Mz wyposażone są w moduł do

współpracy z zasobnikiem c.w.u. W przypadku podłączenia zasobnika należy dodatkowo zastosować zawór trójdrożny (np. Honeywell VCZMH6000E z siłownikiem VC6012ZZ00). Regulacji temperatury wody w zasobniku można dokonywać na panelu kotła pod warunkiem zastosowania czujnika temperatury WE-008. Kocioł może również współpracować z zasobnikiem wyposażonym w termostat.

rozstaw króćców ~180 mm (odległość króćców od ściany ~ 158 mm)

380 mm

EKCO.Mz 660 mm

! wersja EKCO.Mz - kocioł ze sterownikiem pogodowym umożliwiający współpracę z jednym lub dwoma obiegami c.o. oraz z zasobnikiem c.w.u. ! sterowanie pogodowe to najnowocześniejszy system regulacji parametrów pracy instalacji c.o., który zapewnia automatyczną reakcję kotła na zmiany temperatury zewnętrznej i najbardziej energooszczędną eksploatację ! praca kotła jest całkowicie bezobsługowa ! możliwość ustawienia temperatury: komfortowej, komfortowej podwyższonej, komfortowej obniżonej oraz ekonomicznej w cyklach 30 minutowych ! funkcje programowania z wykorzystaniem 5 programów fabrycznych oraz 2 indywidualnych ! możliwość sterowania grupą kotłów przy połączeniach kaskadowych ! zastosowanie dodatkowego modułu GSM umożliwia zdalne sterowanie pracą kotła przez telefon komórkowy

175 mm

rozstaw króćców ~180 mm (odległość króćców od ściany ~ 55 mm)

20

Katalog produktów, kwiecień 2008

infolinia: 0801 011 225

Zastosowanie kotłów EKCO w układach centralnego ogrzewania, zapewnia wysoki komfort obsługi i oszczędną eksploatację przy niewielkich nakładach inwestycyjnych. 1

2

8

1

1

STER.

Kocioł EKCO jako samodzielne źródło ciepła może ogrzewać pomieszczenia o powierzchni 2 nawet do 300 m . Współpraca z elektrycznym przepływowym podgrzewaczem wody na zasadzie pierwszeństwa zapewnia najbardziej energooszczędne ogrzewanie i zaopatrzenie w ciepłą wodę.

Kocioł w wersji EKCO.Lp przeznaczony jest do instalacji ogrzewania podłogowego. Układ sterowania pozwala na regulację temperatury wody w instalacji w zakresie od 30oC do 60oC. Instalacja taka nie wymaga montażu zaworów mieszających, ani dodatkowej armatury, co znacząco obniża koszt inwestycji.

4

5

Współpraca kotła EKCO z kominkiem z płaszczem wodnym lub z kotłem na paliwo stałe. Taki układ zapewnia niskie koszty eksploatacji przy zachowaniu wysokiego komfortu użytkowania.

1

1

4

1

8

4

Podłączenie kotła EKCO.Lz we współpracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej.

Do ogrzewania pomieszczeń o bardzo dużych kubaturach (np. hale produkcyjne) wymagane jest połączenie kaskadowe kotłów, które pozwala uzyskać odpowiednio dużą moc cieplną. Należy w takim układzie zastosować kocioł nadrzędny EKCO.Mz i kotły podrzędne EKCO.Lz.

3 1

Podłączenie kotła w wersji EKCO.Mz we współpracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej oraz z dwoma obwodami grzewczymi.

1

STER.

6

8

7

1. Elektryczny kocioł EKCO 2. Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody 3. Kocioł gazowy lub olejowy 4. Zasobnik c.w.u. 5. Termokominek lub kocioł na paliwo stałe 6. Pompa ciepła 7. Zbiornik buforowy 8. Zawór trójdrożny

8

Energooszczędny układ kombinowany, gdzie kocioł EKCO pracuje równolegle z pompą ciepła lub układem solarnym.

Kocioł EKCO współpracujący równolegle z innym kotłem gazowym lub olejowym jako alternatywne / dodatkowe źródło ciepła. Zastosowanie kotła w takim układzie doskonale spełni swoją rolę podczas taniej II taryfy oraz jako awaryjne źródło ciepła.

Uwaga! Przedstawione rysunki prezentują jedynie schematy poglądowe. Są to przykłady często stosowanych rozwiązań. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dobranej do indywidualnych potrzeb należy powierzyć specjalistycznej firmie.

Dane techniczne LF.., LNF.., MFz kW L.., LN.., Mz Napięcie znamionowe Prąd znamionowy A wyłącznika nadprądowego

Moc znamionowa

Minimalny przekrój elektrycznych przewodów przyłączeniowych Temperatura dopuszczona Ciśnienie dopuszczone Wymiary Masa Przyłącze wodne

Orientacyjna powierzchnia grzewcza *

2

mm

6 230V ~

8 -

20

32

40

3 x 2,5

3x4

3x6

4 -

4

6

8

12

18 15 400 V 3 N~

10

16

20

25

5x1

5 x 1,5

o

30 - 50

40 -70

60-100

30 - 50

* Obliczenie zapotrzebowania na energię cieplną wymaga analizy wielu czynników, między innymi: - kubatury budynku - powierzchni oddawania ciepła przez budynek, - wartości współczynników przenikania ciepła przez ściany, okna, stropy itp., - stopnia wentylacji - wietrzenia pomieszczeń, - zdolności akumulowania ciepła przez budynek.

infolinia: 0801 011 225

32

24 40

5x4

5x6

30

36

50

63 5 x 10

100 0,30 660 x 380 x 175 (wersja EKCO.LN.. 700 x 425 x 285*) ~16 (wersja EKCO.LN.. ~ 24*) G 1/2"

C MPa mm kg

m2

5 x 2,5

21

40 - 70 60 - 100 100 - 140 130 - 180 150 - 220 180 - 250 220 - 300 225 - 375 270 - 450

Znajomość powyższych danych pozwala określić wielkość strat ciepła i umożliwia dobór odpowiedniej mocy kotła. W przypadku nowo budowanych domów straty te powinny być opisane w projekcie. Jednak w starszych budynkach możemy posługiwać się tylko wielkościami orientacyjnymi. Można przyjąć że w domach z lat 80-tych i 90-tych zapotrzebowanie na energię cieplną wynosi od 90W/m2 do 110 W/m2, natomiast w domach budowanych od końca lat 90-tych wynosi 50-70 W/m2.

Katalog produktów, kwiecień 2008

21

View more...

Comments

Copyright © 2017 DOCUMEN Inc.