INTERNA-PRELEKCJE:

April 4, 2018 | Author: Anonymous | Category: Nauka, Nauki o zdrowiu, Rheumatology
Share Embed


Short Description

Download INTERNA-PRELEKCJE:...

Description

1

INTERNA-PRELEKCJE: HEMATOLOGIA Temat 1. Hemopoeza i niedokrwistości niedoborowe. CFU - blast (jednostka tworząca kolonie, stem cell)

CFU-GMM (komórka ukierunkowana na szpik)

CFU-G

IL-1 IL-3 GM-CSF

GM-CSF IL-1 IL-3 Układ limfoidalny

CFU-GM

trombopoetyna GM-CSF IL-3

Granulocyty

GM-CSF G-CSF

IL-3 GM-CSF Erytropoetyna

GM-CSF M-CSF

CFU-Mega BFU-E (jednostka tworząca wybuchy)

GM-CSF G-CSF

CFU-M

IL-3 M-CSF

Monocyty

Erytropoetyna Megakariocyty Erytropoetyna CPU-E Erytrocyty Płytki krwi

Normoblast

Leki pobudzające mielopoezę: Leukomax (GM-CSF), Neukogen (G-CSF), Epox (erytropoetyna). Teoria ziarna i gleby: Komórka pnia spoczywa na łącznotkankowym podścielisku szpikowym i makrofagach wydzielających czynniki wzrostowe dla komórki pnia. Warunkowanie (kondycjonowanie) oznacza zniszczenie szpiku przed przeszczepem szpiku. Komórka pnia to komórka CD 34. Występuje ona również we krwi obwodowej jako PBSC [peripheral blood stem cell]. Obecnie przechodzi się na pobieranie od dawców nie szpiku, ale PBSC z krwi jako materiału do przeszczepu. Układ granulocytarny: Dojrzewanie granulocytów trwa 7-10 dni od pobudzenia komórki pnia. Stare, wielopłatowe granulocyty spotyka się m.in. w chorobie Addisona-Biermera; zaś w ostrych stanach zapalnych może ujawnić się tzw. odczyn białaczkowy, (odmłodzenie obrazu białokrwinkowego nawet z obecnością metamielocytów). Wzrost wszystkich postaci granulocytów występuje w przewlekłej białaczce szpikowej, natomiast przerwa białaczkowa [hiatus leucaemicus] w ostrej białaczce szpikowej. Monocyty dojrzewają 1-2 dni (szybciej niż granulocyty). Układ erytrocytarny: Erytrocyty dojrzewają w ciągu 3-6 dni; przełom retikulocytarny w obrazie krwi obwodowej pojawia się po tygodniu. System CD to system znakowania komórek przeciwciałami monoklonalnymi. Rodzaje biopsji: -trepanobiopsja -biopsja aspiracyjna Prawidłowa morfologia : Parametr Wartość Neutrofile pałeczkowate 4-6 % Hemoglobina M 14-18 g%, K 12-16 g% Neutrofile wielojądrzaste 35-71 % Erytrocyty (RBC) M 4,5-6,2 mln/mm3, K 4,2 -5,5 mln/mm3 Limfocyty 20-53 % Hematokryt (PCV) M 40-54 %, K 37-47 % Eozynofile do 8 % MCV 80-94 fl Bazofile do 0,5 % MCH 26-32 pg Monocyty 2-12 % MCHC 32-36 g% Płytki krwi (PLT) 150-350 tys./mm3 Retikulocyty 5-15 ‰ Leukocyty (WBC) 4-10 tys./ mm3 Morfologia szpiku: Układ erytrocytarny 20-25 % Układ granulocytarny 55-60 % E/G = 1:2 - 1:3 Limfocyty (osiadłe i z grudek chłonnych szpiku ) 3 - 12 % Megakariocyty 0,5-1 % Układ monocytarny do 2,5 % Utkanie szpiku do 1,5 %

2 Badanie układu hemopoetycznego składa się z badania morfologicznego, immunologicznego ( immunofenotypizacji) i cytogenetycznego ( np. stwierdzenie translokacji 9;22 - chromosomu Philadelphia ). Niedokrwistość związana jest z obniżeniem się wskaźników czerwonokrwinkowych ( Hb, RBC, Ht) poniżej normy. W zależności od wartości MCV ( średniej objętości krwinki) może być mikrocytowa, normocytowa lub makrocytowa. Z kolei wartość średniego stężenia hemoglobiny w krwince ( MCHC) sugeruje rozpoznanie niedokrwistości hipochromicznej, normochromicznej lub hiperchromicznej. Podział etiologiczny niedokrwistości: a) Wywołane upośledzeniem wytwarzania erytrocytów: A. Niedoborowe. B. Wywołane przyczynami szpikowymi ( aplastyczne). II. Wywołane zwiększonym rozpadem erytrocytów: A. Wrodzone. B. Nabyte. III. Objawowe: A. W niewydolności nerek. B. W niewydolności wątroby. C. W endokrynopatiach. IV. W przewlekłych zakażeniach. V. Pokrwotoczne (wywołane ostrą lub przewlekłą utratą krwi i niedoborem żelaza). Ad I A. Niedokrwistości niedoborowe: 1. Niedokrwistość z niedoboru żelaza (anaemia sideropenica). Przyczyny:  Zwiększenie zapotrzebowania na żelazo np. w ciąży, laktacji, okresie wzrostu, przy obfitych miesiączkach.  Niedobór żelaza w diecie, np. przy diecie mlecznej ( mleko alkalizuje treść żołądka uniemożliwiając redukcję Fe 3+Fe2+, które jest postacią wchłanialną), niskobiałkowej i ubogiej w warzywa.  Upośledzenie wchłaniania, np. po gastrektomii, w zespołach złego wchłaniania, achlorhydrii, biegunkach.  Utrata krwi ostra lub przewlekła (np. miesiączki, nowotwory, krwawienia z przewodu pokarmowego przy chorobie wrzodowej, żylakach odbytu lub przełyku, uchyłkach; skazy krwotoczne, leki-NLPZ) Wchłanianie żelaza niehemowego odbywa się w dwunastnicy i początkowym odcinku jelita cienkiego i dotyczy wyłącznie jonów Fe 2+. Jest ono hamowane przez EDTA ( konserwanty), taninę, węglany, fosforany, alkalia, magnez. Wchłanianie żelaza zwiększa witamina C, cukier (fruktoza) i kwaśne potrawy, dlatego żelazo podaje się razem z wit. C. Bariera jelitowa to zjawisko zahamowania wchłaniania żelaza przy zmniejszeniu zapotrzebowania. W okresie wzrostu, ciąży, laktacji i po krwawieniu wchłanianie żelaza rośnie o ok. 10-20 %. Żelazo jest transportowane we krwi w postaci kompleksu z transferyną (-globuliną), i zużywane do syntezy mioglobiny, enzymów i hemoglobiny oraz magazynowane w połączeniu z ferrytyną w komórkach układu RES. Objawy subiektywne: osłabienie, łatwe męczenie się, kołatania serca, bóle wieńcowe, dysfagia ( u młodych kobiet niedokrwistość z dysfagią określa się jako zespół Plummera-Vinsona lub Peterson-Kelly), brak łaknienia, spaczone łaknienie, bóle jamy ustnej, nudności, zaparcia lub biegunki, zaburzenia koncentracji i snu, zanikowy nieżyt żołądka. Objawy obiektywne: bladość, tachykardia, szmer skurczowy nad koniuszkiem serca, zapalenie kącików ust, zapalenie języka, koilonychia (miseczkowate zagłębienie paznokci), podłużne prążkowanie paznokci, sucha i spękana skóra, przedwczesne siwienie, jasny mocz. Zmiany w badaniach laboratoryjnych: obniżenie stężenia hemoglobiny we krwi i wartości MCHC oraz MCV, spadek liczby erytrocytów, obecne są mikrocyty, anulocyty, leptocyty, poikilocyty, niekiedy towarzyszy temu niewielka leukopenia i małopłytkowość. Rośnie całkowita zdolność wiązania żelaza ( CZWŻ) oraz utajona zdolność wiązania żelaza, stężenie protoporfiryny IX w erytrocytach, absorpcja żelaza z przewodu pokarmowego, retikulocytoza w niedokrwistościach pokrwotocznych; maleje stężenie żelaza i ferrytyny w osoczu i wskaźnik wysycenia transferyny. Obraz szpiku: erytropoeza nasila się, występują mikroerytroblasty, liczne erytroblasty zasadochłonne i polichromatofilne (zahamowanie zasadochłonne), dojrzewanie komórek jest opóźnione (cechy erytropoezy nieefektywnej), występuje znaczny spadek liczby lub brak syderoblastów. Różnicowanie niedokrwistości: Niedokrwistość CZWŻ Stężenie Fe w surowicy

hipochromiczna  

infekcyjna  

syderoblastyczna N 

Leczenie niedokrwistości syderopenicznej polega na usunięciu przyczyny i substytucji żelaza. Podaje się zwykle przez 6 miesięcy 300 mg FeSO4 na dobę [ 60 mg żelaza] między posiłkami; z czego wchłania się 15 %. Po 10 dniach wykonuje się kontrolną morfologię, w której powinien wystąpić przełom retikulocytarny, a następnie stopniowa normalizacja. Pozajelitowo podaje się żelazo po gastrektomii, w przypadku sprue, celiaklii lub innych zespołów złego wchłaniania. Podaje się wtedy 50-100 mg żelaza im 1,5-2 g na kurację. Podanie domięśniowe żelaza może spowodować martwicę i ropień pośladka, uczulenie do wstrząsu anafilaktycznego włącznie. Niekiedy podaje się żelazo dożylnie jednorazowo 500 mg. Ostateczną metodą jest przetaczanie masy czerwonokrwinkowej. 2. Niedokrwistość megaloblastyczna:  z niedoboru witaminy B12: Przyczyny: dieta wegetariańska, brak czynnika Castle`a (wrodzony, w niedokrwistości AddisonaBiermera, po gastrektomii), w chorobach jelita krętego, w wyniku zużywania przez pasożyty (bruzdogłowiec szeroki) lub bakterie w zespole ślepej pętli; po lekach ( np. kwasie paraaminosalicylowym-PAS, kolchicynie, neomycynie). Wit. B12 w organizmie występuje jako metylokobalamina i deoksyadenozylokobalamina. Zapotrzebowanie na nią wynosi 2,5-5 g na dobę. Zmagazynowana jest w wątrobie ( ok. 2 mg) i w innych magazynach ( 2 mg), co starcza na 3-6 lat. Niedokrwistość z niedoboru wit. B12 ma zwykle bardzo powolny i skryty przebieg, organizm przystosowuje się do zmienionych warunków, powodując, iż stan pacjentów jest dobry mimo bardzo złej morfologii krwi. Choroba często występuje u osób młodych z chorobami autoimmunologicznymi oraz u starców. Niedokrwistość złośliwa (anaemia periniciosa) to postać będąca stanem przedrakowym o podłożu autoimmunologicznym, przebiegająca z zanikowym zapaleniem żołądka. Występuje głównie u osób starszych i w wieku średnim. Stwierdza się w niej w 90 % przypadków przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym (PCA). Są one nieswoiste, gdyż spotyka się je także w samym zanikowym zapaleniu żołądka. Przeciwciała swoiste to występujące w 60 % przypadków przeciwciała przeciwko czynnikowi Castle`a ( syn. czynnikowi

3 wewnętrznemu, IF), czyli przeciwciała typu I-ego IFA-I; oraz występujące w 30 % przypadków przeciwciała przeciwko kompleksowi IF-wit. B12 - przeciwciała typu II-ego IFA-II. Bada się obecność przeciwciał klasy IgG w surowicy i IgA w soku żołądkowym. Objawy:  hematologiczne: anemia megaloblastyczna, pancytopenia, olbrzymie leukocyty, skaza krwotoczna, przesunięcie w prawo wzoru odsetkowego leukocytów;  krążeniowe: duszność, kołatanie serca, zawroty głowy, szum w uszach  z układu pokarmowego: jadłowstręt, spadek masy ciała, pieczenie języka, język hunterowski (gładki, lśniący i żywoczerwony wskutek zmian zapalnych i zaniku brodawek), biegunki, niedokwaśność histaminooporna (achlorhydria histaminoresistens), niekiedy wzdęcia, zaparcia lub biegunki;  neurologiczne: demielinizacja i zwyrodnienie sznurów rdzeniowych (myelosis funicularis) tylnych ( prowadzące do ataksji, osłabienia kończyn, zaburzeń koordynacji ruchów, parestezji i osłabienia odruchów) oraz bocznych ( co powoduje spastyczność, objaw Babińskiego, zaburzenia czucia głębokiego i wzmożenie odruchów). W przypadku wystąpienia objawów neurologicznych nie wolno podawać kwasu foliowego, który nasila zmiany. Objawy te wskazują na niedobór wit. B 12.  zmiany w badaniach dodatkowych: W morfologii krwi występują nieliczne mikrocyty, retikulopenia, makrocyty, megalocyty, hipersegmentacja granulocytów, nakrapianie zasadochłonne, fragmenty jądra komórkowego i ciałka Howella-Jolly`ego w erytrocytach, pojedyncze erytroblasty, anizocytoza i poikilocytoza. Zwiększają się MCV i MCHC, natomiast liczba erytrocytów może spaść nawet poniżej 1 mln/mm3. Szpik jest bogatokomórkowy, układ erytropoetyczny ulega hiperplazji, pojawia się megaloblastyczny tor odnowy, dojrzewanie komórek jest opóźnione, występują olbrzymie pałki i metamielocyty z dziwacznymi jądrami komórkowymi, olbrzymie, hipersegmentowane megakariocyty. Jądra komórek szpiku są młode, o delikatnej strukturze chromatyny.  charakterystyczne cechy zewnętrzne: na ogół jasne włosy, niebieskie oczy, skóra żółtawocytrynowa z ogniskami odbarwień. Rozpoznanie: test Schillinga do oceny wchłaniania wit. B12 (wynik poniżej normy), wykazanie obecności swoistych przeciwciał IFA, badanie histopatologiczne i immunologiczne wycinka śluzówki żołądka. Leczenie: podawanie wit. B12 im 100 g na dobę przez 6 tygodni, następnie podtrzymująco do końca życia 100 g na dobę. Po 7 dniach od rozpoczęcia leczenia powinien wystąpić przełom retikulocytarny. W przypadku zaburzeń neurologicznych podaje się 500 - 1000 g/db.  z niedoboru kwasu foliowego: Przyczyny: dieta ubogowarzywna, alkoholizm ( w wyniku niedoboru w diecie, zaburzeń wchłaniania, np. celiaklii, upośledzenia metabolizmu w wątrobie, uszkodzenia szpiku i układu erytrocytarnego, stosowania cykloseryny lub izoniazydu), zwiększone zapotrzebowanie ( w ciąży, okresie wzrostu, przy hemolizie, hemodializach, nowotworach), zaburzenia wchłaniania, zaburzenia metaboliczne ( np. u alkoholików, po metotreksacie, aminopterynie,), niedobór wit. C. Foliany wchłaniane są w bliższym odcinku jelita cienkiego, a następnie transportowane w połączeniu z białkami osocza w postaci metylowanej (nieaktywnej). We krwi metylo-N5-FH4 pod wpływem enzymu zawierającego wit. B12 przechodzi w formę aktywną tetrahydrofolianu (FH4), który bierze udział w syntezie dTMP z dUMP. Różnicowanie niedoboru wit. B12 z niedoborem kwasu foliowego polega na wstępnym badaniu obrazu szpiku i retikulocytozy. Następnie przez tydzień podaje się im wit. B12, poczym powinien pojawić przełom retikulocytarny ( wzrost retikulocytozy 50-100 razy). Leczenie: 1-5 mg kwasu foliowego doustnie. Po 4 dniach pojawia się przełom retikulocytarny, a po ok. 1-2 miesiącach leczenia dochodzi do normalizacji hematologicznej. 2. Niedokrwistości niedoborowe złożone. Nie występuje jednoczesny niedobór wit. B12 i kwasu foliowego. 3. Inne przyczyny niedokrwistości megaloblastycznych to np. zaburzenia syntezy DNA po stosowaniu analogów puryn ( np. azatiopryna), pirymidyn ( np. 5-fluorouracyl, ara-C), hydroksymocznika. 4. Niedokrwistości wywołane nieprawidłowym metabolizmem hemu (syderoblastyczne, syderoachrestyczne): * Dochodzi w nich do gromadzenia się żelaza niehemowego w erytroblastach (syderoblasty, niekiedy syderoblasty obrączkowate), hiperplazji układu erytrocytarnego szpiku, wzrostu wysycenia transferyny żelazem. Podział: a) pierwotne:  dziedziczna (defekt oksydazy koproporfirynogenu). Objawia się w dzieciństwie niedokrwistością, do której w trzeciej dekadzie życia dołącza się hemochromatoza (bóle brzucha, hepatosplenomegalia, niekiedy niewydolność krążenia. W erytrocytach występuje wzrost stężenia koproporfiryny i niekiedy spadek stężenia protoporfiryny). Leczenie: deferoksaminą, upustami krwi, niekiedy wysokimi dawkami wit. B6;  nabyta, wynikająca z defektu enzymatycznego wbudowywania żelaza w cząsteczkę hemu, przebiega łagodnie, pojawia się zwykle w wieku średnim. Niekiedy może przejść w białaczkę lub czerwienicę prawdziwą. W erytrocytach stężenie koproporfiryny i protoporfiryny rośnie. Leczenie: deferoksaminą lub niekiedy wysokimi dawkami wit. B6; b) wtórne:  w wyniku działania niektórych substancji (np. zatrucie ołowiem, powodujące nakrapianie zasadochłonne erytrocytów, retikulocytozę, wzrost liczby syderoblastów w szpiku, wzmożenie hemolizy, wzrost stężenia koproporfiryny i protoporfiryny oraz pojawienie się ciałek Howella-Jolly`ego i pierścieni Cabota w erytrocytach. Podaje się wtedy EDTA - wersenian sodowo-wapniowy dożylnie lub penicylaminę z wit. B 6) lub leków, np. cykloseryny lub izoniazydu (podaje się wit. B6);  w innych schorzeniach: RZS, guzkowym zapaleniu tętnic, chorobach mieloproliferacyjnych, szpiczaku i innych nowotworach, talasemii. Są bardzo rzadkie; c) wrażliwa na pirydoksynę (wit. B6). Przebiega podobnie jak pozostałe. Wywołana jest defektem syntezy kwasu  aminolewulinowego. Podaje się 200-300 mg wit. B6 na dobę.

Temat 2: Niedokrwistości aplastyczne, hemolityczne, wtórne; zespoły mielodysplastyczne. 1.

*

Niedokrwistości hemolityczne: Przyczyny: A) hipersplenizm połączony zwykle ze splenomegalią; występuje w nadciśnieniu wrotnym, zakrzepicy żył wątrobowych, torbielach śledziony, rozrostowych chorobach krwi (np. mielofibrozie) i układu chłonnego. B) hemoliza:

nieomawiane na zajęciach

4  wewnątrzkrwinkowa: Hemoglobinopatie:  talasemia a (brak syntezy łańcucha , letalna dla homozygot, a często bezobjawowa u heterozygot);  talasemia b ( brak syntezy łańcucha . Występuje jako t. maior, o ciężkim przebiegu; oraz jako t. minor, przebiegająca łagodnie. Charakterystyczne dla talasemii jest wysokie stężenie HbF i HbA2 w erytrocytach );  drepanocytoza i hemoglobinopatia HbC , związane z występowaniem hemoglobin agregujących w erytrocytach. Drepanocytoza* , czyli niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, związana jest z obecnością w erytrocytach hemoglobiny HbS, która w postaci zredukowanej łatwo wytrąca się w postaci kryształów. Choroba występuje głównie u Murzynów i jest czynnikiem naturalnej oporności na malarię u heterozygot. U homozygot już w dzieciństwie rozwija się ciężka niedokrwistość z licznymi przełomami hemolitycznymi i hemosyderozą, a dzieci rzadko przeżywają okres dojrzewania. U heterozygot przełom hemolityczny może pojawić się w warunkach niedotlenienia.  hemoglobinopatia M i inne hemoglobinopatie związane z nieprawidłowym powinowactwem hemu do tlenu. II. Enzymopatie: a) niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanu występujący 1:5000 ludzi, powoduje niedobór zredukowanego glutationu oraz NADPH2 i NADH2, a w rezultacie niedobór ATP. Choroba jest sprzężona z chromosomem X, więc u mężczyzn objawy są bardziej nasilone. Zakażenie, niektóre leki (np. fenacetyna, aspiryna, PAS, sulfonamidy, chinina, chinidyna, chloramfenikol, fenylohydrazyna, prymachina), alkaloidy bobu (fawizm) powodują przełomy hemolityczne. Należy usunąć z otoczenia pacjenta substancje mogące wywołać przełom. b) niedobór reduktazy glutationu powoduje niedobór zredukowanego glutationu, wzrost poziomu Na + w cytoplazmie erytrocytu, zatrzymanie działania ATP-azy i w efekcie hemolizę. c) niedobory enzymów glikolitycznych * powodują typowy obraz niedokrwistości hemolitycznej. We erytrocytach można stwierdzić ciałka Heinz`a. Niektóre erytrocyty przypominają owoc morwy. III. Nieprawidłowości budowy błony komórkowej: a) Mikrosferocytoza wrodzona ( Choroba Chauffarda-Minkowskiego, anaemia microsferocytica congenita) dziedziczy się autosomalnie dominująco. W 1/4 przypadków nie daje się ustalić pozytywnego wywiadu rodzinnego. Mikrosferocyty słabo się odkształcają w naczyniach. Skrócenie czasu ich życia związane jest z uszkodzeniem przy przechodzeniu przez drobne naczynia oraz niszczeniem w śledzionie. Objawy: okresowa żółtaczka hemolityczna, obecność mikrosferocytów w obrazie krwi obwodowej oraz powiększenie śledziony, a w okresie zaostrzeń również wątroby. Czasem pacjenci wykazują charakterystyczne cechy konstytucjonalne, jak np. wieżowatą czaszkę, gotyckie podniebienie, polidaktylię, zmętnienie soczewki czy delikatną budowę ciała. Hemoliza stale postępuje, oporność osmotyczna krwinek jest obniżona, zwiększa się poziom bilirubiny w surowicy i żółci, wcześnie rozwija się kamica żółciowa. Przełomy hemolityczne lub aplastyczne pojawiają się zwykle w trakcie infekcji. W szpiku występuje wzmożona erytropoeza. Leczenie: splenektomia w okresie dojrzewania. b) Owalocytoza (eliptocytoza) wrodzona * wywołana jest defektem enzymatycznym i błonowym. Owalocyty stanowią 20 - 90 % erytrocytów i łatwo ulegają hemolizie. Choroba może przebiegać bezobjawowo lub jako niedokrwistość i słabo nasilona żółtaczka hemolityczna. Erytroblasty i retikulocyty są prawidłowe, w szpiku występuje wzmożona erytropoeza, retikulocytoza jest podwyższona. Leczenie: przy nasilonej hemolizie stosuje się splenektomię.  zewnątrzkrwinkowa: I. Niedokrwistości immunohemolityczne: a) autoimmunologiczna. Stwierdza się wtedy obecność przeciwciał ciepłych w 60-65 % przypadków, zimnych w ok. 30 % lub dwufazowych ( 1 przypadków, łączą się z antygenem w temp. 37, a hemoliza zachodzi w temperaturze niższej). Niedokrwistość autoimmunohemolityczna jest najczęściej wyrazem zaburzeń w układzie odpornościowym z powstaniem autoprzeciwciał, przy czym przeciwciała przeciw erytrocytom mogą pojawić się jako pierwsze lub jako kolejne z wcześniejszą obecnością autoprzeciwciał przeciw innym tkankom. Często występują w kolagenozach (zwłaszcza toczniu. Bada się wtedy poziomy innych przeciwciał, np. przeciwjądrowych), innych chorobach autoimmunologicznych, nowotworach układu chłonnego ( głównie chłoniakach o niskiej złośliwości - PBL w 10-15 % przypadków), jajników, żołądka; infekcjach (np. zakażeniu mykoplazmami). Rozpoznaje się w oparciu o odczyn antyglobulinowy Coombsa bezpośredni i pośredni, a w przypadku niedokrwistości wywołanej napadami hemolizy po oziębieniu wykonuje się odczyn Donatha-Landsteinera na obecność przeciwciał dwufazowych. Leczenie: kortykosteroidy (wyjściowo Encorton 1-2 mg/kg). Przy osiągnięciu poprawy dawkę stopniowo obniża się do najniższej działającej. Jeżeli niema poprawy lub pojawia się sterydozależność podaje się małe dawki cytostatyków, np. cyklofosfamidu (Endoksan), winkrystyny, azatiopryny lub 6 - merkaptopuryny. Przy dalszym braku poprawy stosuje się splenektomię. Podaje się również dożylnie immunoglobuliny, niekiedy stosuje plazmaferezę. W przypadku niedokrwistości wywołanych przeciwciałami zimnymi należy unikać ekspozycji na niską temperaturę otoczenia. b) alloimmunologiczna. Występuje u wielokrotnych biorców krwi oraz w przypadku konfliktów serologicznych prowadząc do poronień, erytroblastozy płodowej lub żółtaczki hemolitycznej, oraz jako polekowa powstająca w wyniku uszkodzenia bezpośredniego przez lek lub adhezji leku na powierzchni erytrocytu, a następnie reakcji immunologicznej na lek. Podobna reakcja występuje na jady węży lub detergenty. Jeżeli w przebiegu choroby dojdzie do aktywacji dopełniacza, to rozwija się ciężka postać przebiegająca z hemolizą wewnątrznaczyniową Najczęstsze leki wywołujące niedokrwistość immunohemolityczną to PAS, INH, ryfampicyna, insulina, chinidyna, chlorpromazyna. U wielokrotnych biorców krwi oznacza się fenotyp krwi (kompletne Rh, i inne antygeny, np. Kell, Kidd, Lewis, Duffy, MNS). W przypadku zagrożenia konfliktem serologicznym podaje się matce dożylnie przeciwciała anty-D. Hemoliza poprzetoczeniowa objawia się do kilku godzin po przetoczeniu pod postacią bólów głowy i okolicy lędźwiowej, nudnościami, dreszczami, gorączką, hemoglobinurią, a niekiedy dochodzi do skazy krwotocznej lub wstrząsu. Hemoliza:  wrodzona (głównie wewnątrzkrwinkowa); I.

*

nie omówiona na zajęciach.

5 

nabyta (głównie zewnątrzkrwinkowa); Wyjątkiem jest nocna napadowa hemoglobinuria (zespół MarchiafavaMicheli, PNH), będąca niedokrwistością wewnątrzkrwinkową. Nabyty defekt błony komórkowej powoduje wzrost wrażliwości krwinki na składowe dopełniacza w warunkach zwiększonego zakwaszenia (np. w nocy), bez udziału przeciwciał. Defekt ten dotyczy wszystkich linii szpikowych. Narastanie objawów związane jest z rozrastaniem się klonu patologicznych komórek. 40 % pacjentów ma hemoglobinurię. U wszystkich stwierdza się pancytopenię. Infekcje, przetoczenia krwi pełnej, zabiegi chirurgiczne i znaczny wysiłek może wywołać przełom hemolityczny, przebiegający z zakrzepicą żylną, zwykle żył wątrobowych, krezkowych, śledzionowej i mózgowych. W uszkodzonych komórkach defekty mogą narastać (wielostopniowa karcynogeneza) doprowadzając do ostrej białaczki szpikowej. U 1/4 chorych patologiczne komórki nagle ulegają rozpadowi, doprowadzając do aplazji szpiku. Rozpoznanie: test Hama lub sacharozowy, wykazujące obecność komórek nadwrażliwych na dopełniacz. Leczenie jest intensywne, stosuje się: przeszczepy szpiku; kortykosteroidy i androgeny w wysokich dawkach.  wewnątrznaczyniowa; np. niedokrwistość hemolityczna mikroangiopatyczna (zespół Moschkowitza, zakrzepowa plamica małopłytkowa, TTP). Objawy:  ogólne: gorączka, bóle mięśni i stawów, osłabienie, nudności i wymioty;  hematologiczne: skaza małopłytkowa, niedokrwistość hemolityczna z obecnością fragmentocytów w obrazie krwi obwodowej, retikulocytoza, erytroblasty we krwi, niekiedy leukocytoza i hepatosplenomegalia;  neurologiczne: różnego stopnia uszkodzenie OUN powodujące zwykle objawy ogniskowe;  ostra niezapalna niewydolność nerek. Choroba związana jest z pojawieniem się we krwi czynnika powodującego zakrzepy w mikrokrążeniu. Powoduje to utrudnienie w przechodzeniu krwinek przez włośniczki i ich następcze uszkodzenie mechaniczne. Dochodzi do zużywania się płytek krwi. W wyniku zaczopowania naczyń pojawiają się objawy neurologiczne i nefrologiczne. Choroba powstaje przy obecności procesu zapalnego w ustroju, zwłaszcza w przewlekłych zapaleniach narządów miednicy mniejszej związanych z ciążą, porodem i połogiem; zapaleniach przewodów żółciowych lub po szczepieniu. Pacjenci są często nieprzytomni, w głębokiej śpiączce mocznicowej, prowadzącej do zgonu. Leczenie: transfuzja wymienna osocza lub przetaczanie bardzo dużych ilości świeżo mrożonego osocza, podawanie kortykosteroidów w dużych dawkach. Choroba Moschkowitza jest schorzeniem nawracającym. Wymaga różnicowania z zespołem hemolityczno-mocznicowym (ma on nieco inny przebieg - występują w nim cechy zespołu DIC oraz krążące kompleksy immunologiczne), nowotworami przerzutowymi do szpiku i mózgu (przebiegają bardziej przewlekle) i nabytą niedokrwistością hemolityczną (występuje w niej dodatni odczyn Coombsa).  pozanaczyniowa; Hemoliza może być skompensowana, jeżeli średni czas przeżycia krwinki czerwonej wynosi ponad 30 dni, co pozwala na nadrobienie strat przez organizm na drodze wzmożonej hemopoezy. Hemoliza staje się nieskompensowana, gdy średni czas przeżycia krwinki spada poniżej 30 dni. Dochodzi wówczas do niedokrwistości. Białka erytrocytów to enzymy oraz hemoglobina ( 90 % białek). Niedokrwistość hemolityczną rozpoznaje się na podstawie badań laboratoryjnych: morfologii, retikulocytozy ( 50-2000), poziomu bilirubiny z podziałem na frakcje ( wzrost poziomu bilirubiny wolnej) oraz odczynu Coombsa. 2.

Niedokrwistość aplastyczna.

Niedokrwistość aplastyczna (anaemia aplastica) jest związana z całkowitą aplazją szpiku, wynikającą z uszkodzenia zrębu szpiku lub komórek macierzystych linii szpikowych. Inne uszkodzenia dotyczą poszczególnych linii szpikowych, np. izolowane uszkodzenie linii granulocytarnej lub niedokrwistość czystoczerwonokrwinkowa (PRCA), której przyczyną jest najczęściej grasiczak i obecne w surowicy przeciwciała przeciw prekursorom erytropoezy. Bardzo rzadko występuje małopłytkowość amegakariocytarna. Przyczyny pancytopenii: ostra białaczka szpikowa w fazie aleukemicznej, hipersplenizm, zespoły mielodysplastyczne, nocna napadowa hemoglobinuria, mielofibroza. Różnicowanie przyczyn: badanie szpiku (najlepiej trepanobiopsja). Szpik jest ubogokomórkowy. We krwi obwodowej występuje pancytopenia z retikulopenią, względna limfocytoza, niedokrwistość normocytowa. Niekiedy wykonuje się scyntygrafię, w której stwierdza się bardzo ograniczone wbudowywanie żelaza promieniotwórczego do erytrocytów i zmniejszenie radioaktywności nad mostkiem. Objawy kliniczne: początek często jest łagodny, z narastającą niedokrwistością, do której szybko dołącza się skaza krwotoczna. Później dochodzi do nawracających, ciężkich infekcji, owrzodzeń, zwłaszcza rozległych zmian martwiczych na śluzówkach jamy ustnej i gardła, silnych krwotoków z przewodu pokarmowego i dróg oddechowych oraz do OUN, rozległych wybroczyn i siniaków. Podział niedokrwistości aplastycznych: I. Wrodzone:  zespół Fanconiego;  zespół Estrena-Dameshka;  zespół Blackfana-Diamonda (wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego). II. Nabyte: a) pierwotna, występująca w około 60 % przypadków, prawdopodobnie autoimmunologiczna oparta na reakcji odporności komórkowej; b) wtórna, występująca w ok. 40 % przypadków.  wywołana lekami lub substancjami chemicznymi działającymi w mechanizmie zależnym lub niezależnym od dawki(benzenem i jego pochodnymi, chloramfenikolem, sulfonamidami, NLPZ (np. butapirazolem, fenylobutazonem), metizolem, solami złota, lekami przeciwdrgawkowymi, niektórymi lekami psychotropowymi (np. Leponexem), cytostatykami, rozpuszczalnikami organicznymi, smarami, insektycydami;  popromienna;  poinfekcyjna , zwłaszcza w wyniku infekcji wirusowych (WZW B, WZW C, CMV, EBV, parwowirusy) oraz posocznicy. Uszkodzenie szpiku przez wirusy jest odwracalne, przebiega zwykle z przejściową granulocytopenią;  immunologiczna;  metaboliczna;  czystoczerwonokrwinkowa.

6 Postacie niedokrwistości aplastycznej:  łagodna, nie wymagająca leczenia, ewentualnie można podać witaminy;  średniociężka, w której podaje się sterydy (np. metylprednizolon) w dawkach standardowych lub wysokich oraz sterydy anaboliczne;  ciężka, charakteryzująca się liczbą trombocytów poniżej 20 tys., granulocytów poniżej 500, retikulocytozą poniżej 10 ‰ Rpopr = R x

Hb aktualna Hb prawidłowa dla wieku

(uwzględniając poprawkę na niedokrwistość: ), utkanie hemopoetyczne szpiku poniżej 30 % zawartości szpiku. Leczenie tej postaci jest bardzo intensywne i agresywne:  przeszczep szpiku, dający najlepszy efekt w wieku do 25 rż., skuteczność leczenia wynosi 80 %. Problemem tej terapii jest niedobór dawców.  farmakoterapia daje 60-70 % szans na wyleczenie, przyczym najlepsze efekty daje w postaci pierwotnej. Podaje się kortykosteroidy w bardzo wysokich dawkach, np. metylprednizolon (Solu-Medrol) 1000 mg/db 5 dni, androgeny (np. oksymetolon 3-5 mg/kg masy ciała lub metandienon [Metanabol]). Powikłania tego leczenia to m.in. jałowa martwica kości i choroba wrzodowa żołądka.  surowica antylimfocytarna końska lub królicza, uczulona ludzkimi limfocytami pobranymi z przewodu piersiowego.  cyklosporyna A  leczenie objawowe: przetoczenia masy erytrocytarnej, płytkowej, antybiotykoterapia. Niedokrwistość aplastyczną różnicuje się z innymi przyczynami niedokrwistości oraz z białaczkami i stanami przedbiałaczkowymi. 3.

Niedokrwistości w przebiegu innych chorób

Są uwarunkowane działaniem różnych mechanizmów, należą do obrazu choroby. Występują w przebiegu nowotworów, przewlekłej niewydolności nerek, marskości wątroby, zwłaszcza powikłanych hipersplenizmem; przewlekłych chorób zapalnych (niedokrwistość mikrocytowa), kolagenoz, alkoholizmu ( w wyniku uszkodzenia bezpośredniego szpiku oraz pośrednio wskutek niedoboru wit. B6 oraz kwasu foliowego), niedoczynności tarczycy. 4.

Zespoły mielodysplastyczne (MDS)1:

a) pierwotne, pojawiające się po piątej dekadzie życia. b) wtórne, wywołane tymi samymi przyczynami, co niedokrwistość aplastyczna wtórna. W zespołach mielodysplastycznych często stwierdza się aberracje chromosomalne w komórkach szpiku. Rozpoznaje się je na podstawie zmian we krwi obwodowej i w szpiku. Rokowanie jest niepomyślne. Postacie: I. Niedokrwistości oporne na leczenie (RA). W tej postaci blasty nie są obecne we krwi (ewentualnie nie przekraczają 1%). Szpik jest wybitnie bogatokomórkowy, a blasty stanowią do 5 % jego zawartości. W niektórych przypadkach występować może neutropenia lub małopłytkowość. Postępowanie obejmuje stałe przetaczanie krwi. Powikłaniem tych postaci jest hemochromatoza. II. Niedokrwistości syderoblastyczne idiopatyczne nabyte (AISA), charakteryzujące się obecnością co najmniej 15 % syderoblastów wśród erytroblastów w szpiku. Blasty w szpiku stanowią do 5 %. III. Niedokrwistości oporne na leczenie z nadmiarem blastów (RAEB) charakteryzują się pancytopenią obejmującą co najmniej dwie linie krwinkowe. W niektórych komórkach występują cechy dysgranulopoezy (np. brak ziarnistości lub nieprawidłowa budowa i segmentacja jąder komórkowych), dyserytropoezy (np. nieprawidłowe jądra erytroblastów, obecność syderoblastów pierścieniowych), dysmegakariocytopoezy (np. obecność mikromegakariocytów, megakariocytów mononuklearnych lub z innymi nieprawidłowościami budowy jądra komórkowego, nieprawidłowych ziarnistości). Szpik jest bogatokomórkowy, a blasty stanowią jego 5-20 %. IV. Białaczka mielomonocytowa przewlekła (CMML) charakteryzuje się bezwzględną monocytozą i granulocytozą. Blasty we krwi stanowią do 5 %, a w szpiku do 20 %. Ponadto w szpiku bardzo licznie występują promonocyty ( do 20 % komórek). V. Niedokrwistości oporne na leczenie z nadmiarem blastów w stadium transformacji (RABT) charakteryzują się obecnością min. 5 % blastów we krwi obwodowej i 20-30 % blastów w szpiku, oraz występowaniem pałeczek Auera w prekursorach linii granulocytarnej (charakterystyczne dla nowotworowych promielocytów ziarnistości cytoplazmatyczne). Leczenie: jedyną skuteczną metodą jest przeszczep szpiku. Ponadto objawowo stosuje się przetoczenia masy erytrocytarnej i antybiotyki. Zespoły przedbiałaczkowe są to zespoły mielodysplastyczne przebiegające ze stałym wzrostem liczby blastów, prowadząc do ostrej białaczki szpikowej. Początkowo przebiegają z liczbą blastów w szpiku poniżej 5 % i bez ich obecności we krwi, lecz po okresie narastania mogą przejść w ostrą białaczkę mieloblastyczną. Białaczki oligoblastyczne to zespoły mielodysplastyczne przebiegające ze zwiększeniem liczby blastów w szpiku, cytopeniami oraz nielicznymi mieloblastami we krwi obwodowej. Ich objawy powoli narastają i są głównie efektami cytopenii (niedokrwistość, skaza małopłytkowa lub ciężkie infekcje).

Temat 3. Zespoły mieloproliferacyjne; ostre białaczki. Zespoły mieloproliferacyjne ( syndroma myeloproliferativum) są to choroby nowotworowe wywodzące się z komórki pnia. Przechodzą one często jeden w drugi. Początkowo wszystkie powodują podobne objawy. Czerwienica prawdziwa oraz mielofibroza należą do stanów przedbiałaczkowych. Zespoły mieloproliferacyjne przebiegają jako: 1. Przewlekła białaczka szpikowa (myelosis chronica); 2. Czerwienica prawdziwa (polycythaemia vera); 3. Zwłóknienie szpiku (myelofibrosis); I.

1

Znacznie rozszerzone w porównaniu z zajęciami.

7

4.

Nadpłytkowość samoistna (thrombocythaemia essentialis).

Ad 1. Przewlekła białaczka szpikowa występuje zazwyczaj u ludzi młodych (w III-IV dekadzie życia), głównie mężczyzn. Trwa ok. 3-4 lat. Charakterystyczną cechą CML jest obecność chromosomu Ph (+) we wszystkich liniach szpikowych, związanego z translokacją 22,9, który występuje u 90 % chorych. W morfologii krwi początkowo wartość hematokrytu oraz liczba erytrocytów i płytek krwi są prawidłowe, a niekiedy wysokie. W miarę rozwoju choroby wartości te spadają (nadpłytkowość może się utrzymywać, towarzysząc wysokiej leukocytozie), natomiast bardzo znacznie rośnie liczba leukocytów we krwi (hiperleukocytoza rzędu 150 - 300 tys./mm3). Charakterystyczny jest wzór odsetkowy leukocytów z obecnością wszystkich form krwinkowych, odmłodzeniem (L-shift), bazofilią wynoszącą kilkanaście-kilkadziesiąt procent. Liczba blastów w szpiku nie przekracza 5 %. Śledziona ulega bardzo dużemu powiększeniu w wyniku rozrastania się w niej utkania szpikowego; towarzyszyć temu mogą pobolewania i uczucie rozpierania pod lewym łukiem żebrowym oraz powiększenie brzucha. Poziom fosfatazy alkalicznej FAG w cytoplazmie granulocytów spada do poziomu 0 - 10, natomiast w stanach zapalnych rośnie do kilkuset (N=2060); podwyższony jest poziom wit. B12 oraz LDH w surowicy. W szpiku występuje hiperplazja układu granulocytarnego bez zahamowania dojrzewania krwinek białych. Niekiedy granulocyty mogą wykazywać nieprawidłowości dotyczące np. wielkości komórek, ziarnistości cytoplazmatycznych lub budowy jądra komórkowego. Choroba w 20 % przypadków rozpoznawana jest przypadkowo. Przyczyną zgonu jest zwykle niewydolność wielonarządowa powstała wskutek nacieków białaczkowych, zakrzepicy lub posocznicy. CML przebiega trójfazowo: a) faza przewlekła, w której prowadzone jest leczenie ambulatoryjne, trwająca ok. 3 lat przy stosowaniu konwencjonalnej terapii; b) faza akceleracji (przyśpieszenia), w której pojawiają się: spadek masy ciała, nudności, brak łaknienia, stany podgorączkowe lub trudna do opanowania gorączka. Śledziona szybko rośnie do olbrzymich rozmiarów. Często dochodzi do zawałów śledziony powodujących ból lewego podżebrza promieniujący do lewego barku, gorączkę, a niekiedy tarcie śledzionowe. Może dojść do zakrzepów, krwotoków i nacieków białaczkowych w OUN, siatkówce, narządzie słuchu, kościach, osierdziu i mięśniu sercowym oraz układzie oddechowym, powodujących dysfunkcję tych narządów i układów. Kryteria akceleracji: Hb 10 g%, małopłytkowość (płytki 100 tys.), niekiedy nadpłytkowość rzędu 500 tys., blasty 10 % na obwodzie, ewentualnie blasty i promielocyty łącznie 20 %, wysoka bazofilia i eozynofilia, pojawienie się dodatkowych anomalii cytogenetycznych, utrzymywanie się splenomegalii mimo leczenia. Faza akceleracji trwa około 0,5 roku i bardzo rzadko daje się cofnąć; c) przełom blastyczny (kryza blastyczna), trwająca ok. 3 miesięcy i charakteryzująca się obecnością ponad 30 % blastów w szpiku i krwi obwodowej. W 60 % przypadków przebiega jako kryza szpikowa, w 30 % jako kryza limfoblastyczna, a w ok. 10 % przybiera inne, rzadkie postacie. Leczenie: w fazie przewlekłej stosuje się hydroksymocznik (Hydroxycarbamid) 1,5-2 g/db (tabl. 0,5 g), mający mało działań ubocznych (zwłaszcza słabo uszkadza szpik), łączony z Allopurinolem; lub busulfan (Myleran) 4-8 mg/db, działający silnie mielotoksycznie. W przypadku bardzo wysokiej leukocytozy prowadzącej do wzrostu lepkości krwi i zatorów wywołujących objawy neurologiczne stosuje się leukoferezę. W fazie akceleracji pacjenta hospitalizuje się i zmienia się cytostatyk. Przełom szpikowy leczy się tak, jak ostrą białaczkę szpikową, zaś przełom limfoblastyczny tak jak ostrą białaczkę limfoblastyczną. Znacznie powiększoną śledzionę napromieniowuje się. Jedynym w pełni skutecznym sposobem leczenia CML jest przeszczep allogeniczny szpiku zastosowany w przewlekłej fazie choroby, gdyż w bardziej zaawansowanych postaciach choroby przestaje on być efektywny. Można również zastosować przeszczep autogeniczny (z własnych komórek). Stosowany bywa również INF, a bardzo rzadko INF, które dają 10-15 % wyleczeń. Wskutek leczenia w przebiegu choroby może dojść do hiperurykemii i ostrej niewydolności nerek. Aby temu zapobiec, podaje się Allopurinol. Ad 2. Czerwienica prawdziwa (choroba Oslera-Vaqueza) charakteryzuje się wzrostem liczby wszystkich składników morfotycznych krwi. Bardzo znacznie rośnie wartość hematokrytu, liczba erytrocytów oraz poziom FAG. Wzrost liczby krwinek białych jest umiarkowany (zwykle ok. 15-25 tys.), z prawidłowym wzorem odsetkowym lub niewielką bazofilią. Liczba płytek krwi rośnie do poziomu kilkaset tysięcy - milion, a ich funkcja ulega zaburzeniu. Śledziona nieznacznie się powiększa. Niekiedy może wystąpić włóknienie szpiku. OB spada niekiedy do zera; poziom wit. B12 i histaminy w surowicy jest podwyższony, a poziom żelaza maleje (w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem i leczeniem upustami krwi), poziom kwasu moczowego może być podwyższony, a kurczliwość skrzepu upośledzona. Szpik jest bogatokomórkowy, największy rozrost dotyczy układu erytrocytarnego. Choroba zwykle występuje u ludzi po 40 rż, częściej u mężczyzn. Objawy kliniczne:  wynikające ze wzrostu lepkości krwi: neurologiczne (bóle i zawroty głowy, zaczerwienienie i zasinienie twarzy, spojówek i śluzówek, zaburzenia widzenia, omdlenia, pląsawica, udary);  wynikające z zaburzeń krzepliwości krwi: zakrzepica, krwawienia ze śluzówek i do narządów wewnętrznych - zmiany te są słabo nasilone;  świąd skóry;  powiększenie śledziony. Czerwienica prawdziwa najczęściej jest mylona z czerwienicą wtórną przebiegającą z wybiórczym wzrostem wskaźników erytrocytarnych i bez powiększenia śledziony. W wtórnej czerwienicy wartość FAG jest w granicach normy, gazometria nieprawidłowa, poziom erytropoetyny znacznie podwyższony (w czerwienicy prawdziwej obniżony). Czerwienicę prawdziwą różnicuje się również z rzekomą poliglobulią występującą wskutek odwodnienia, oraz z poliglobulią konstytucjonalną występującą u mężczyzn w wieku 30-40 lat, niewysokich, krępych, ze skłonnością do nadciśnienia tętniczego i otyłych, z hemoglobiną ok. 18 g%. Leczenie: ambulatoryjnie wykonywane krwioupusty (200-300 ml co 3-5 dni do osiągnięcia hematokrytu rzędu 42-47); przy pełnym rozpoznaniu stosuje się cytostatyki: hydroksymocznik 1-2 g/db lub busulfan 2-4 mg/db przez 4-6 tygodni. Niekiedy u osób starszych podaje się fosfor radioaktywny, który jednak zwiększa ryzyko wystąpienia białaczki. Zapobiegawczo przeciw dnie moczanowej podaje się Allopurinol 200-300 mg/db. Ad 3. Zwłóknienie szpiku. Istotą choroby jest przenoszenie się ognisk mielopoezy do pozaszpikowych ognisk krwiotworzenia w śledzionie (powodując największe powiększenie tego narządu), następnie do wątroby, a najpóźniej do węzłów chłonnych, płuc, skóry, nerek i nadnerczy. Szpik ulega zastępczemu zarośnięciu, co powoduje stwardnienie i kruchość kości. Choroba przebiega postępująco lub skokowo i jest trudna do rozpoznania. We krwi obwodowej można stwierdzić początkowo niewielką, narastającą w czasie niedokrwistość z obniżeniem wartości hematokrytu, poikilocytozę (erytrocyty w kształcie kropel łez), erytroblasty

8 (również mogą mieć kształt łez). Leukocytoza zazwyczaj (w 50 % przypadków) rośnie do ok. 50 tys., ale w ok. 20 % przypadków obniża się, występuje przesunięcie obrazu białokrwinkowego w lewo, niekiedy bazofilia. Poziom płytek krwi najczęściej jest wysoki, ale niekiedy choroba od początku przebiega z małopłytkowością; płytki są różnokształtne i różnej wielkości, pojawiać się mogą fragmenty megakariocytów. Śledziona jest duża, poziom FAG podwyższony do ok. 100-150 lub w normie, chromosom Philadelphia nieobecny [ Ph(-) ], w szpiku widać włóknienie (wykonuje się trepanobiopsję). Na mielofibrozę chorują zwykle starcy. Niedokrwistość powoduje u nich nasilenie chorób układu krążenia. W związku z dysfunkcją płytek u 30% pacjentów występuje skaza krwotoczna. Wątroba jest powiększona. W kościach dochodzi do zmian sklerotycznych i ogniskowej osteoporozy. W zaawansowanej postaci w wyniku uszkodzenia wątroby może niekiedy wystąpić żółtaczka i wodobrzusze, wzrost poziomu transaminaz i fosfatazy zasadowej. Również rzadko dochodzi do limfadenopatii. W USG, CT, NMR i niekiedy zdjęciu RTG klatki piersiowej można stwierdzić obecność ognisk krwiotworzenia pozaszpikowego. Leczenie: prowadzone jest przez lekarzy hematologów. Choroba jest bardzo wrażliwa na leczenie, dlatego początkowo przyjmuje się postawę wyczekującą. Przy pogorszeniu podaje się kortykosteroidy, np. 0,5 mg/kg Encortonu. Jeżeli leukocytoza jest wysoka lub występuje ostry rzut choroby podaje się niskie dawki cytostatyków (hydroksymocznik lub busulfan). Ad 4. Nadpłytkowość samoistna. W nadpłytkowości samoistnej dochodzi do izolowanego, bardzo znacznego wzrostu liczby płytek krwi we krwi obwodowej (zawsze powyżej miliona, do kilku milionów w mm3). Liczba białych i czerwonych krwinek pozostaje w normie, a niekiedy dochodzi do niedokrwistości lub leukocytozy z przesunięciem w lewo wzoru odsetkowego. Czas krwawienia ulega wydłużeniu, krwinki mają zaburzony kształt. Mogą pojawić się cechy zespołu DIC. W szpiku występują olbrzymie megakariocyty o hipersegmentowanych jądrach ( w infekcji obraz szpiku jest odwrotny), włóknienie szpiku. Różnicowanie: z odczynem pokrwotocznym, późnym stadium infekcji, nowotworami (np. rakiem jelita grubego przebiegającego u ludzi starych z niedokrwistością syderopeniczną oraz nadpłytkowością). Objawy: zakrzepica, zatory płuc, kończyn, zawał serca, skaza krwotoczna, powiększenie śledziony, a niekiedy wątroby, erytromelalgia (bolesny obrzęk i zaczerwienienie dłoni i stóp). Leczenie: rozpoczyna się po pojawieniu się objawów skazy lub zakrzepicy. Stosuje się hydroksymocznik lub busulfan, aspirynę w małych dawkach, niekiedy napromieniowywanie śledziony, fosfor promieniotwórczy; przy znacznie nasilonych objawach i ciężkim stanie pacjenta aferezę płytek krwi. W fazie badań znajduje się Anagrenide. II. Ostre białaczki. Ostra białaczka to stan, w którym dochodzi do nadmiernej proliferacji i kumulacji niedojrzałych morfologicznie i czynnościowo komórek blastycznych wywodzących się z wielopotencjalnej komórki prekursorowej, która uległa transformacji nowotworowej. Czynniki białaczkotwórcze: benzen i jego pochodne, promieniowanie jonizujące, niektóre leki (np. cytostatyki alkilujące), skłonność dziedziczna, anomalie genetyczne (np. zespół Downa), wirusy RNA zawierające odwrotną transkryptazę. Podział ostrych białaczek wg FAB (morfologiczno-cytoenzymatyczny): a) ostra białaczka limfoblastyczna (ALL):  L1, w której dominują małe limfoblasty o niewielkiej ilości ubogiej w organella cytoplazmie i homogennej chromatynie, często bez jąderek;  L2, w której limfoblasty są większe, o niejednakowej wielkości, obfitszej i bogatszej w organella cytoplazmie i heterogennej chromatynie;  L3, w której występują duże limfoblasty jednakowej wielkości, o regularnych jądrach z wyraźnymi jąderkami i intensywnie barwiącej się cytoplazmie z licznymi wodniczkami oraz homogennej chromatynie. b) nie-ALL:  ostre białaczki szpikowe (AML):  M0 - mieloblastyczna bardzo nisko zróżnicowana, mało komórek peroksydazo(+);  M1 - mieloblastyczna bez cech dojrzewania, komórki peroksydazo(+) stanowią ponad 3 %;  M2 - mieloblastyczna z cechami dojrzewania ( pałeczkami Auera i ziarnistościami w cytoplazmie);  M3 - promielocytowa, charakteryzująca się obecnością ponad 90 % promielocytów peroksydazo (+) oraz translokacją 15,19. Typowe dla tej białaczki jest występowanie zespołu wykrzepiania wewnętrznego (DIC), często prowadzącego do zgonu. W patologicznych promielocytach często występują charakterystyczne ziarnistości cytoplazmatyczne - pałeczki Auera;  M4 - mielomonocytowa, charakteryzująca się obecnością ponad 20 % monocytów we wzorze odsetkowym leukocytów;  M5 - monocytowa:  M5A - monoblastyczna (ostra białaczka monoblastyczna typu Schillinga), z obecnością dużych, bardzo licznych monoblastów;  M5B - monocytowa, z obecnością licznych promonocytów i monocytów;  M6 - erytroleukemia (ostra mieloza erytremiczna);  M7 - megakarioblastyczna.  ostre białaczki niezróżnicowane komórkowo. Ich postacie dziecięce leczy się tak jak ALL, a postacie dorosłych jak AML. Podział immunologiczny ostrych białaczek limfoblastycznych:  prepreB - CD19 (+);  preB - CD19(+), obecne immunoglobuliny cytoplazmatyczne;  B - CD19(+),immunoglobuliny obecne są na powierzchni komórki;  preT - CD3(+);  T - CD3(+), CD7(+);  non - T, non - B. Białaczki typu prepreB i preB posiadające w dużym procencie komórek na swej powierzchni antygen Calla [CD10(+)] są odpowiednikiem białaczki typu „common” u dzieci i dobrze rokują. U dzieci występują głównie ostre białaczki limfoblastyczne, a u dorosłych mieloblastyczne. Rzadkimi postaciami białaczek są białaczki bazofilowe i eozynofilowe. Objawy kliniczne:

9 a) związane z objawami wyparcia prawidłowego utkania szpiku: niedokrwistość, u ludzi starych przebiegająca jako nasilenie się chorób układu krążenia; małopłytkowość powodująca skazę krwotoczną- krwawienia z dziąseł, nosa, łatwe powstawanie siniaków, przedłużenie się miesiączek, masywne krwotoki z dróg rodnych, krwotoki do OUN, ; niedobór prawidłowych leukocytów wywołujący częste, nawracające i oporne na leczenie infekcje, np. zapalenie migdałków, płuc, ropnie, zmiany zapalne skóry, rzadko zapalenia układu moczowego; b) związane z naciekami:  w ostrej białaczce limfoblastycznej występują tendencje do zajęcia OUN (głównie opon jako meningitis leucaemica, powodujące nudności, wymioty oraz silne bóle głowy. Lite nacieki w OUN powodują porażenia, niedowłady i objawy oponowe), u młodych mężczyzn częste są nacieki jąder. Często dochodzi do zajęcia części T-komórkowej układu chłonnego - węzłów chłonnych śródpiersia (w postaci guza śródpiersia często połączonego z obecnością płynu w jamie opłucnowej). Mogą również wystąpić nacieki podokostnowe powodujące bóle kończyn i stawów.  w ostrej białaczce szpikowej: w postaci M5, a niekiedy również M4 łatwo można stwierdzić liczne nacieki pod postacią np. przerostu dziąseł, szarocielistej wysypki nie dającej objawów subiektywnych (nacieki w skórze) i in. Postać M5 najczęściej powoduje zajęcie układu chłonnego i OUN. Postać mieloblastyczna może niekiedy wzrastać jako pozaszpikowy guz lity (zieleniak - chloroma), zwykle w okolicy oczodołu. c) inne objawy kliniczne: bladość, osłabienie, punkcikowate wybroczyny, zwłaszcza na podudziach; nacieki białaczkowe i ropne zmiany w skórze, umiarkowane uogólnione powiększenie węzłów chłonnych (węzły są niezrośnięte, niebolesne, sprężyste, średniotwarde), infekcje, zmiany krwotoczne, przerost dziąseł, bladość spojówek, wybroczyny na białkówkach, zaburzenia widzenia wskutek mikrowylewów do siatkówki i nacieków białaczkowych. Wskutek rozrosty guza śródpiersia może dojść do duszności; mogą pojawić się cechy zastoju w krążeniu, zaburzenia rytmu, szmer skurczowy nad koniuszkiem, tachykardia, niebolesna hepatosplenomegalia (zwłaszcza w ALL), udary mózgu. Zmiany w badaniach dodatkowych: w morfologii krwi występuje normocytowa i normochromiczna niedokrwistość, małopłytkowość, leukocytoza zwykle do 20-30 tys./mm3, a niekiedy hiperleukocytoza (ponad 100 tys. leukocytów w mm 3); leukocytoza może być również w granicach normy lub może wystąpić leukopenia. W obrazie odsetkowym leukocytów widoczna jest przerwa białaczkowa (hiatus leukaemicus), a w szpiku blasty stanowią minimum 30 % utkania. Szpik jest bogatokomórkowy, z przewagą patologicznego utkania białokrwinkowego. W erytroblastach mogą być widoczne nieprawidłowości morfologiczne. W różnicowaniu należy uwzględnić infekcje wirusowe (np. mononukleozę), ciężkie, ostre infekcje bakteryjne przebiegające z odczynem białaczkowym, zapalenie szpiku, pancytopenię, agranulocytozę, zespoły mielodysplastyczne oraz sympathicoblastoma z rozległymi przerzutami do kości. Leczenie: 1) indukcja remisji, która ma doprowadzić liczbę blastów w szpiku do poziomu niewykrywalności. Wspomagająco przy pancytopenii podaje się masę erytrocytarną; masę płytkową przy spadku liczby płytek poniżej 10 tys./mm 3 (w białaczce typu M3 przy spadku poniżej 30 tys./mm3); antybiotyki przy infekcjach (w pierwszym rzucie -laktamowy z aminoglikozydem). Należy w trakcie leczenia monitorować czynność wątroby, diurezę i poziom kwasu moczowego w surowicy. Kryteria remisji: poprawa samopoczucia, liczba płytek powyżej 100 tys/mm3, leukocytoza ponad 1500 w mm3 z poziomem blastów w szpiku poniżej 5 %. 10 % chorych ginie w trakcie leczenia, a 80-90 % osiąga remisję. 1012 komórek nowotworowych = 1kg guza. Tę masę guza doprowadza się do poziomu 10 9 komórek, co jest równe masie 1g guza (poziom nierozpoznawalny metodami diagnostycznymi). Komórki te są odpowiedzialne za wczesną wznowę oporną na chemioterapię. 2) konsolidacja leczenia, mająca na celu obniżenie liczby komórek nowotworowych do ok. 10 6; 3) leczenie podtrzymujące. W leczeniu stosuje się najczęściej schematy zawierające cytarabinę, adriblastynę, tioguaninę, 6 - merkaptopurynę, rubidomycynę, winkrystynę (Oncovin), cyklofosfamid, metotreksat, L-asparaginazę i Encorton. Chorzy rzadko żyją powyżej 5 lat (z wyjątkiem ALL, dającej czas przeżycia zwykle ok. 10 lat). Zwykle w ciągu pierwszych 3 lat pojawia się wznowa. III. Agranulocytoza :* Agranulocytoza jako przyczyna leukopenii związana jest ze spadkiem liczby neutrofili we krwi. Może być przejściowa lub długo się utrzymywać. Powoduje częste infekcje bakteryjne przy spadku liczby granulocytów poniżej 1000 /l, a przy spadku poniżej 500 /l zakażenia stają się bardzo ciężkie i niebezpieczne dla życia pacjenta. Podział wg patomechanizmu:  typ I - zahamowanie granulopoezy (np. w aplazji szpiku),  typ II - zaburzenie dojrzewania granulocytów w szpiku (np. wskutek działania leków, niedoborów witamin B 12, B6, lub kwasu foliowego).  typ III - zwiększone zużycie lub skrócenie czasu przeżycia granulocytów we krwi (np. w wyniku uszkodzenia przez leki, przeciwciała w kolagenozach, chorobach wirusowych, chłoniakach złośliwych, u wielokrotnych biorców krwi; lub też wskutek hipersplenizmu).  typ III - mieszany (np. w zakażeniach toksyny drobnoustrojów uszkadzają szpik oraz same granulocyty).  typ V - rzekoma neutropenia wywołana zatrzymaniem neutrofili w puli rezerwowej. Najczęściej agranulocytozę wywołują cytostatyki, aminofenazon, butapirazol, barbiturany, pochodne fenotiazyny, fenazolina, metizol, metylotiouracyl, tiazydy, furosemid, doustne leki przeciwcukrzycowe, acenokumarol, chinina, prymachina, sulfonamidy, niektóre antybiotyki, indometacyna, penicylamina, pochodne hydralazyny. Powodują one : 1. neutropenię toksyczną typu: I - z aplazją szpiku (aregeneracyjnego) : A - z neutropenią pojawiającą się po 7 - 10 dniach. Podobny efekt powoduje działanie promieniowania jonizującego; B - z neutropenią pojawiającą się po kilku - kilkunastu tygodniach; II - z nieprawidłową erytropoezą;

*

nie omawiana na zajęciach.

10 2. neutropenię w mechanizmie idiosynkrazji. 1. Ostra agranulocytoza (neutropenia złośliwa, agranulocytoza alergiczna) jest ciężką chorobą przebiegającą ze skrajną neutropenią aż do całkowitego zniknięcia neutrofili z krwi, wysoką gorączką i zmianami zapalno-wrzodziejącymi, głównie na śluzówkach jamy ustnej. Powstaje najczęściej wskutek reakcji uczuleniowej na leki (np. aminofenazon, pochodne pirazolonu). Powstające w trakcie choroby kompleksy antygen-przeciwciało osadzają się na granulocytach, powodując ich zniszczenie poprzez aktywowany dopełniacz. Objawy: początek jest zwykle nagły, pojawiają się gorączka, bóle głowy, nudności i wymioty, bóle mięśni i stawów, niekiedy duszność lub bóle brzucha. Skóra jest szara lub sina, stopniowo staje się żółtawo podbarwiona. W jamie ustnej dochodzi do powstawania owrzodzeń pokrytych szarymi nalotami. Zmiany martwiczo-zapalne mogą również pojawić się w innym umiejscowieniu na śluzówkach, a także w narządach wewnętrznych. Zwykle dochodzi do toksycznego uszkodzenia wątroby. Występuje tachykardia, tachypnoe i spadek ciśnienia tętniczego. Stan chorego szybko się pogarsza, prowadząc do utraty przytomności i wstrząsu. Do zgonu dochodzi wskutek posocznicy, zapalenia płuc lub krwotoków z owrzodzeń. Jeżeli dochodzi do wyzdrowienia, to najpierw zwiększa się liczba monocytów i limfocytów, a następnie pojawiają się granulocyty, często niedojrzałe. Badania dodatkowe: w morfologii krwi występuje leukopenia z agranulocytozą, a w szpiku linia granulocytarna jest nieobecna lub ograniczona do najmłodszych postaci. OB jest przyśpieszone, a poziom 2 - globulin podwyższony. Chorobę różnicuje się z ostrymi białaczkami, mononukleozą i ostrym zanikiem szpiku. Leczenie: odstawienie przyjmowanych leków, antybiotykoterapia [podaje się aminoglikozydy (gentamycyna, amikacyna), penicyliny półsyntetyczne (np. karbenicylinę lub ampicylinę), cefalosporyny (zazwyczaj cefalorydynę lub cefalotynę), niekiedy netilmycynę]; kortykosteroidy (np. prednizon 60 - 80 mg/db lub hydrokortyzon 200 - 500 mg/db), androgeny, wit. B6, izolacja, zapobieganie wstrząsowi. Podaje się płyny dożylne, stosuje półpłynną lub płynną dietę. 2. Neutropenia cykliczna jest związana z okresowym, zwykle co 15 - 35 dni, pojawianiem się neutropenii, a nawet całkowitej agranulocytozy we krwi, czemu mogą towarzyszyć gorączka i zakażenia bakteryjne o różnym nasileniu. Przyczyna choroby nie jest znana. Neutropenia ustępuje po 3 - 4 dniach. Leczenie: czasami poprawę wywołuje splenektomia. Infekcje zwalcza się podając antybiotyki. 3. Neutropenia samoistna przewlekła (Neutrocytopenia idiopathica chronica) charakteryzuje się utrzymującą się neutropenią i skłonnością do infekcji. Przyczyna jej nie jest znana, jednak stwierdzono w niej obecność w surowicy przeciwciał przeciw błonie cytoplazmatycznej neutrofili. Choroba występuje w postaci dziecięcej i dorosłych. Postać dorosłych występuje częściej u kobiet. W przebiegu choroby dochodzi do nawracających ropnych zakażeń skóry, śluzówek, układu moczowego, oraz do zapaleń płuc. Leczenie: antybiotykoterapia zakażeń bakteryjnych; kortykosteroidy (np. 30 - 40 mg/db prednizonu); splenektomia w przypadkach z prawidłowym lub pobudzonym układem granulocytarnym szpiku. Przy hipoplazji tego układu splenektomia jest przeciwwskazana. 4. Neutropenie uwarunkowane genetycznie, np. agranulocytoza dziecięca wrodzona (zespół Kostmanna).

Temat 4. Chłoniaki złośliwe; gammapatie monoklonalne. Gammapatie monoklonalne są to zespoły chorobowe, w przebiegu których stwierdza się w osoczu obecność monoklonalnych immunoglobulin. Przyczyny nowotworowe: 1. Szpiczak mnogi (myeloma multiplex); 2. Makroglobulinemia Waldenströma; 3. Choroba łańcuchów ciężkich. Przyczyny nienowotworowe: infekcje, zwłaszcza długotrwałe i przewlekłe zakażenia bakteryjne, rzadziej wirusowe, choroby autoimmunologiczne (np. toczeń), lite guzy nowotworowe powodujące odczyn odpornościowy, oraz łagodne gammapatie samoistne (wymagające obserwacji mimo łagodnego charakteru) Ad 1. Szpiczak mnogi jest nowotworowym rozrostem plazmocytów. Występuje w czterech postaciach, będących prawdopodobnie również etapami jego rozwoju: a) postać jednoogniskowa (plasmocytoma solitare) jest bardzo rzadka, ale daje szansę na całkowite wyleczenie lub długotrwałą remisję po resekcji chirurgicznej guza; b) postać uogólniona z zajęciem całego szpiku; c) białaczka plazmatycznokomórkowa (szpiczak białaczkowy), powstająca w związku z przerwaniem bariery szpikowej; d) postać przerzutowa z obecnością ognisk przerzutowych w tkance chłonnej pozaszpikowej i innych tkankach (najczęściej w skórze, OUN, płucach i narządach rodnych) Różnica pomiędzy szpiczakiem a chłoniakiem plazmatycznokomórkowym polega na tym, że szpiczak wywodzi się pierwotnie ze szpiku, natomiast chłoniak powstaje wskutek pozaszpikowej transformacji nowotworowej plazmocytów. W początkowym okresie choroby objawy kliniczne mogą nie występować. Szpiczak rozwija się najczęściej w wieku 50-60 lat, powodować może, początkowo obciążeniowe, bóle kości (kręgosłupa, miednicy, kończyn dolnych, a później uogólnione) i ich bolesność opukową, następnie dochodzi do złamań patologicznych, głównie w obrębie kręgosłupa, powodujących bóle korzeniowe i objawy neurologiczne rwy, do objawów przerwania rdzenia włącznie. Złamania dotyczą również często żeber i szyjki kości udowej (przy zabiegu ortopedycznym należy pobrać wymaz z tej okolicy). Szpiczakowi mnogiemu towarzyszą często objawy niedokrwistości (np. bladość, osłabienie) i skazy krwotocznej mieszanej (głównie osoczowo-płytkowej), niewydolność nerek, skrobiawica, tkliwość i bóle kości, złamania patologiczne, niekiedy występują zaburzenia widzenia w wyniku wybroczyn i odkładania się białka w naczyniach siatkówki, bóle w jamie brzusznej wskutek powiększania się wątroby i śledziony oraz powiększenie obwodowych węzłów chłonnych. Pojawia się również zespół z nadlepkości, gdyż białko monoklonalne powoduje zagęszczenie krwi, prowadzące do udarów mózgu (występują wtedy bóle i zawroty głowy, zaburzenia widzenia, objawy ciasnoty śródczaszkowej i zaburzenia przytomności do śpiączki paraproteinicznej włącznie. Jeżeli białko monoklonalne ma cechy krioglobuliny, to rozwija się zespół Raynauda. Czasami można stwierdzić w tkankach guzowate nacieki plazmocytarne. Język powiększa się wskutek nacieku nowotworowego. Badania dodatkowe: wzrost OB do wartości trzycyfrowej po 1 godzinie, w moczu mierny białkomocz, obecne białko Bence-Jonesa (tj. łańcuchy lekkie przeciwciał, filtrowane do moczu ostatecznego i występujące w 40 % przypadków), często cechy infekcji wskutek obniżenia odporności. W szpiczaku dochodzi głownie do upośledzenia odporności komórkowej na poziomie limfocytów T h, a wtórnie również odpowiedzi humoralnej. Wskutek wyparcia prawidłowego utkania szpiku, autoimmunohemolitycznej niewydolności nerek lub zastosowanego leczenia występuje niedokrwistość normocytowa normochromiczna, a później dochodzi do pancytopenii.; niekiedy pojawia się zwiększenie rulonizacji erytrocytów, które jednak częstsze jest w makroglobulinemii Waldenströma. Poziom płytek krwi przed rozpoczęciem leczenia i poziom I.

11 leukocytów we krwi obwodowej (z wyjątkiem białaczki plazmatycznokomórkowej) są w normie. W osoczu stwierdza się hiperproteinemię zwykle na poziomie 8-10 g% do 20 g% w zespole nadlepkości. Typowa jest hipergammaglobulinemia z ostrym pikiem, ale niekiedy białko monoklonalne może również znajdować się w paśmie  lub -globulin. Po stwierdzeniu tego typu zmian w proteinogramie wykonuje się badanie na obecność przeciwciał monoklonalnych, aby stwierdzić, że jest to gammapatia monoklonalna (dominuje wtedy w surowicy jeden z łańcuchów lekkich -  lub ), ocenia się ilościowo białko monoklonalne (służy to ocenie masy guza i rokowaniu), rozpoznaje się klasę immunoglobulin monoklonalnych (najczęściej IgG, dalej IgA, IgD, bardzo rzadko IgE lub IgM, która dominuje w makroglobulinemii). Kazuistycznie rzadko występują szpiczaki biklonalne, np. IgG-IgA. Stężenie wapnia w surowicy jest zwykle podwyższone. W surowicy można stwierdzić również wzrost stężenia  2-mikroglobuliny, zwykle mierne zwiększenie stężenia wapnia wskutek zahamowania osteoblastów i pobudzenia osteoklastów przez głównie TNF; przy czym może niekiedy wystąpić przełom hiperkalcemiczny. Można również stwierdzić wzrost stężenia kwasu moczowego, LDH, mocznika i kreatyniny. W szpiku występują liczne plazmocyty o nieprawidłowej budowie, z cechami niedojrzałości morfologicznej, a także komórki plazmoidalne, przypominające duże limfocyty o niedojrzałych jądrach komórkowych oraz plazmocyty płomieniowe. W szpiczaku może dojść do niewydolności nerek, przebiegające zwykle jako kłębuszkowe zapalenie nerek, amyloidoza, nefrokalcynoza lub infekcja układu moczowego prowadząca do przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia nerek. Badania obrazowe: na zdjęciu rtg kości najczęściej stwierdza się ogniskową osteoporozę i osteolizę, głównie w kościach płaskich, jako ostro odgraniczone ubytki; obecne mogą być złamania patologiczne (np. kompresyjne złamania trzonów kręgów). Zmiany ogniskowe mają tendencję do stopniowego uogólniania się. W scyntygrafii kośćca można wykryć postać jednoogniskową szpiczaka (plasmocytoma solitare). USG, CT i NMR służą do oceny zajęcia innych narządów. Rzadkie postacie szpiczaka mnogiego: a) Choroba łańcuchów lekkich jest, podobnie jak makroglobulinemia Waldenströma, rzadką postacią gammapatii monoklonalnych. Jest to forma szpiczaka niezdolna do produkcji łańcuchów ciężkich. Zawsze towarzyszy jej białkomocz i obecność białka Bence-Jonesa, częsta jest niewydolność nerek, natomiast nie występuje hiperproteinemia i hipergammaglobulinemia, a często dochodzi do hipogammaglobulinemii wskutek niedoboru prawidłowych przeciwciał. Skaza krwotoczna jest rzadka, zespół z nadlepkości nie występuje; b) Szpiczak niewydzielający. W tej postaci immunoglobuliny gromadzą się w cytoplazmie plazmocytów, co powoduje charakterystyczne zmiany morfologiczne w komórkach; objawy wynikające z nadmiaru białek w osoczu nie występują; c) Szpiczak niewytwarzający występuje w sytuacji, gdy nowotworowy plazmocyt nie jest w stanie produkować łańcuchów przeciwciał. Podstawą rozpoznania jest wynik biopsji aspiracyjnej lub trepanobiopsji szpiku, w której należy stwierdzić minimum 15 % plazmocytów patologicznych. Z odczynem zapalnym szpiczaka różnicuje się za pomocą reakcji przeciwciał poliklonalnych ? dla łańcuchów  i , lub przeciwciał monoklonalnych dla markerów powierzchniowych, ewentualnie przy zastosowaniu sond genetycznych. Różnicuje się również szpiczaka z chłoniakami i innymi przyczynami gammapatii monoklonalnych; przerzutami nowotworów i nadczynnością przytarczyc ze względu na podobne zmiany kostne. Choroba ma różny przebieg, ale rokowanie jest niekorzystne. Klasyfikacje szpiczaków:  Salmona i Duriego, dzieląca szpiczaka wg stopnia przekształcenia szpiku przez komórki nowotworowe, poziomu monoklonalnych przeciwciał i wapnia w surowicy, dobowej utraty wapnia, obecności zmian kostnych i niedokrwistości, na trzy okresy.  inne klasyfikacje, np. ze względu na poziom  2-mikroglobuliny i stopień niewydolności nerek (zależnie od stężenia kreatyniny w surowicy) Leczenie: policykliczna chemioterapia, zazwyczaj melfalan (Alkeran) w połączeniu ze kortykosteroidem ( Encorton lub deksametazon) i winkrystyną. Można stosować również INF, niekiedy podaje się IL-2, przeciwciała antyIL-6 lub przeciw receptorom dla IL-6. Inną metodą jest przeszczep autologiczny z komórek PBSC. Ponadto leczy się zmiany w kościach (kalcytonina rekombinowana, bifosfoniany - Bonefos; wit. D3, wapń). Na miejsca złamań patologicznych stosuje się radioterapię miejscową, a przy zespole z nadlepkości plazmaferezę. Aby zapobiec skutkom mocznicy stosuje się dializoterapię i podaje erytropoetynę. Aby zapobiec dnie moczanowej podaje się Allopurinol. W zapobieganiu i leczeniu infekcji stosuje się leki przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze oraz dożylnie immunoglobuliny. Ad 2. Makroglobulinemia Waldenströma* charakteryzuje się nowotworowym rozrostem w szpiku i układzie chłonnym komórek limfoplazmocytoidalnych (postać pośrednia pomiędzy limfocytami B a plazmocytami) wytwarzających monoklonalną immunoglobulinę IgM o dużej masie cząsteczkowej (makroglobulinę). Występuje skłonność rodzinna do zachorowania. Choroba występuje rzadko, zazwyczaj w starszym wieku i u mężczyzn. Objawy: niedokrwistość i rulonizacja erytrocytów przechodząca w pancytopenię ze względną limfocytozą, osłabienie, spadek masy ciała, częste infekcje, powiększenie śledziony i węzłów chłonnych, skaza płytkowa, hiperproteinemia powodująca zespół z nadlepkości, zespół Raynauda i skazę osoczową (makroglobulina ma znaczną lepkość i właściwości krioglobuliny, a także wiąże i inaktywuje osoczowe czynniki krzepnięcia). Niekiedy w makroglobulinemii może być produkowane białko Bence-Jonesa. W kościach rozwijają się zmiany osteoporotyczne. Leczenie: stosuje się cytostatyki: cyklofosfamid, chlorambucil (Leukeran), oraz kortykosteroidy (Encorton). Ad 3. Choroba łańcuchów ciężkich* (choroba Franklina) występuje rzadko i cechuje się rozrostem komórek limforetikularnych (pośrednich pomiędzy limfocytami a plazmocytami i limfoidalnymi komórkami siateczki), wytwarzających łańcuchy ciężkie lub ich fragmenty. W zależności od rodzaju syntetyzowanego łańcucha chorobę dzieli się na : a) typ , charakteryzujący się objawami zespołu złego wchłaniania; b) typ , charakteryzujący się atypowym zapaleniem śluzówki podniebienia z wybroczynami i obrzękiem języka; c) typ , którego obraz przypomina przewlekłą białaczkę limfatyczną. Stężenie prawidłowych przeciwciał jest znacznie obniżone, co powoduje częste infekcje. Objawy: gorączka, hepatosplenomegalia i limfadenopatia, niedokrwistość, utrata masy ciała, niedokrwistość lub pancytopenia, eozynofilia, limfocytoza. W szpiku zwiększa się liczba plazmocytów, komórek limfoidalnych i siateczki. W proteinogramie pasmo monoklonalnej immunoglobuliny znajduje się pomiędzy globulinami  a . Leczenie cytostatyczne jest mało skuteczne, a napromieniowanie przynosi tylko przejściową poprawę. II. Chłoniaki złośliwe.

*

nie omawiane na zajęciach.

12 Chłoniaki złośliwe dzieli się na: 1.

Chłoniaki ziarnicze (Ziarnica złośliwa);

2.

Chłoniaki nieziarnicze.

Ad 1. Ziarnica złośliwa (lymphogranulomatosis maligna, choroba Hodgkina) ma dwa szczyty zachorowań - między 20 a 30 rż i po 40 rż. Wywodzi się z węzłów chłonnych. Może naciekać wszystkie narządy, zazwyczaj są to płuca, wątroba i szpik. Dochodzi w niej do upośledzenia funkcji limfocytów T i odporności komórkowej. Objawy kliniczne: twarde, niebolesne pakiety węzłów chłonnych, najczęściej szyjnych. Zmiany są asymetryczne, a w późniejszym etapie choroby umiejscawiają się również w innych węzłach. Występują objawy ogólne, takie jak utrata masy ciała powyżej 10 %, gorączka powyżej 38C utrzymująca się bez przyczyny infekcyjnej ponad 3 miesiące, nocne poty, świąd skóry. Badania dodatkowe: bardzo wysokie, często trzycyfrowe OB; morfologia krwi obwodowej może nie wykazywać zmian lub może wystąpić leukocytoza, leukopenia, monocytoza, eozynofilia, względna limfopenia, niedokrwistość. Może dojść do objawów hipersplenizmu lub wypadnięcia czynności szpiku. W miarę postępu choroby stężenie albumin stopniowo maleje, a rośnie stężenie globulin  i . Wykonuje się również zdjęcia rtg, CT i USG. Grupy ryzyka, dodawane do oceny etapu zawansowania choroby ( tj. staging -u): A - lepiej rokująca; B - źle rokująca, charakteryzująca się występowaniem gorączki, utraty masy ciała i nocnymi potami. Rozpoznanie opiera się na wynikach biopsji zajętych narządów, w których stwierdza się obecność komórek Reed-Sternberga (duże, wielopłatowe komórki o nieznanym pochodzeniu, prawdopodobnie nowotworowo transformowane limfocyty B) i komórek Hodgkina (dużych atypowych komórek siateczki). W niektórych komórkach można stwierdzić resztki materiału genetycznego wirusa Ebstein-Barra. Objawy kliniczne* : niebolesne powiększenie węzłów chłonnych, stany podgorączkowe, nieregularna gorączka, utrata masy ciała, osłabienie, niekiedy występują ból w zajętej okolicy po spożyciu alkoholu, powiększenie śledziony, a później wątroby, świąd skóry. Wskutek ucisku przez pakiety powiększonych węzłów może pojawić się chrypka, , zespół żyły głównej górnej, tachykardia (ucisk na nerw X), zespół Hornera. Wskutek nacieku płuca mogą powstawać jego ropnie, płyn w jamie opłucnowej, a w wyniku osłabienia odporności może pojawić się aspergilloma. Naciekanie przewodu pokarmowego może spowodować wzdęcia, biegunki lub zaparcia, wgłobienie jelita. Zajęcie węzłów zaotrzewnowych może powodować bóle okolicy lędźwiowej. Nacieki w układzie moczowym wywołują zaburzenia w wydalaniu moczu. Zmiany w kościach, objawiające się ich bólami i niekiedy patologicznymi złamaniami, występują późno. Zajęcie OUN jest rzadkie. Zmiany w skórze to przeczosy po zadrapaniach lub nacieki (purpurowe lub brunatne, łatwo krwawiące zmiany guzowate). Staging jest to określanie stopnia choroby wg obrazu klinicznego: I - zajęcie tylko węzła lub grupy węzłów; lub tylko śledziony; lub tylko narządów pozawęzłowych; II - naciek dwu lub więcej grup węzłów; lub śledziony i grupy węzłów; lub grupy węzłów i narządu pozawęzłowego. Zmiany dotyczą tylko jednej strony przepony; III - zmiany jw., znajdujące się po obu stronach przepony; IV - rozsiane zajęcie narządów pozawęzłowych; lub zajęcie szpiku (związany z pojawieniem się rozsiewu drogą krwi). Typy histopatologiczne ziarnicy złośliwej: LP - lymphocytes predominance; NS - nodular sclerosis, do którego zalicza się odmianę Cross, charakteryzującą się dużą ilością tkanki łącznej otaczającej komórki Reed-Sternberga i opornością na leczenie; MC - mixted cellularity; LD - lymphocyte depletion, z dużą ilością eozynofili i komórek Reed-Sternberga. Leczenie ziarnicy złośliwej: chemioterapia policykliczna w połączeniu z radioterapią płaszczową. Choroba rokuje dobrze, w 70-80 % przypadków dochodzi do wyleczenia, a w 20-30 % do zgonu z powodu choroby. W 1-4 % przypadków występują wtórne nowotwory wywołane terapią. Najczęściej w leczeniu stosuje się cykl MOPP: nitrogranulogen, winkrystyna, prokarbazyna i prednizolon, lub cykl COPP, w którym zamiast nitrogranulogenu podaje się cyklofosfamid . Ad. 2. Chłoniaki nieziarnicze zwykle mają przebieg bardzo złośliwy. Najczęstsze postacie ogniskowe to chłoniaki OUN i przewodu pokarmowego. Niekiedy występuje postać chłoniaka śluzówkowego MALT, zajmująca w sposób zlokalizowany przewód pokarmowy. Postać tę leczy się z zazwyczaj dobrym skutkiem łącząc chirurgiczną resekcję guza z naświetlaniami i chemioterapią. Chłoniaki nieziarnicze leczy się chemioterapią policykliczną, np. stosując cykl COP (cyklofosfamid, winkrystyna [Oncovin] i prednizon). Radioterapię stosuje się w chłoniakach nieziarniczych wyłącznie jako leczenie paliatywne. W powstawaniu chłoniaków nieziarniczych biorą udział m.in. wirusy, np. po zakażeniu HTLV-1 rozwijać się może wysoce złośliwy chłoniak T - komórkowy, a po zakażeniu wirusem EBV - chłoniak Burkitta. Również przeszczep nerek powoduje wzrost ryzyka zachorowania na chłoniaka - o ok. 35 razy. Podział kiloński chłoniaków nieziarniczych: I - chłoniaki o niskiej złośliwości: a) limfocytowy:  przewlekła białaczka limfatyczna B - komórkowa ;  przewlekła białaczka limfatyczna T - komórkowa;  białaczka włochatokomórkowa;  ziarniniak grzybiasty i zespół Sézary`ego;  chłoniak strefy T - komórkowej b) immunocytowy (immunocytoma):  typ limfoplazmocytowy;  typ limfoplazmocytoidalny;  typ polimorficzny. c) plazmocytowy

*

nie omawiane na zajęciach.

13

d) centrocytowy (lymphoma centrocyticum), e) część przypadków centrocytowo-centroblastycznego (lymphoma centrocytico-centroblasticum); II - chłoniaki o pośredniej złośliwości: część przypadków chłoniaka centrocytarno-centroblastycznego; III - chłoniaki o wysokiej złośliwości: a) limfoblastyczne (lymphoma lymphoblasticum):  B - komórkowy ( np. Burkitta);  T - komórkowe b) centroblastyczne (lymphoma centroblasticum); c) immunoblastyczne (lymphoma immunoblasticum):  B - komórkowe;  B - lub T - komórkowe bez cech różnicowania plazmocytowego. Chłoniak limfocytowy (przewlekła białaczka limfatyczna, PBL, lymphoadenosis leucaemica chronica, lymphoma malignum lymphocyticum), to choroba występująca u ludzi starszych, częściej u mężczyzn. Rozwija się powoli, kilka - kilkanaście lat. Postać B komórkowa jest znacznie częstsza i w swoim przebiegu może niekiedy przejść w postać guzowatą lub chłoniaka limfoblastycznego. W postaci T - komórkowej często spotyka się nacieki skóry, natomiast szpik jest naciekany w mniejszym stopniu. Nowotworowe limfocyty morfologicznie nie różnią się od prawidłowych, natomiast są czynnościowo niedojrzałe - nie produkują -globulin, co powoduje hipogammaglobulinemię, częste infekcje bakteryjne (ropnie, zapalenia płuc), wymagające antybiotykoterapii i substytucyjnego podawania immunoglobulin raz w miesiącu. W komórkach tych występują również anomalie genetyczne. Chorobę różnicuje się z odczynami białaczkowymi występującymi w posocznicy, przerzutowych nowotworach. W schorzeniach tych można we krwi spotkać pojedyncze erytroblasty. W chłoniaku limfocytarnym we krwi obwodowej stwierdza się dużą limfocytozę bezwzględną (powyżej 15 tys. limfocytów w mm3), wymagającą zróżnicowania z gruźlicą prosówkową. W utkaniu szpiku układ chłonny stanowi ponad 40 %. Rozpoznanie chłoniaka limfocytarnego jest często przypadkowe. W przebiegu choroby wyróżnia się następujące okresy kliniczne wg Ray`a: 0 - bezobjawowy, występują tylko zmiany w morfologii krwi. Chorego poddaje się obserwacji. Nie leczy się choroby w tym okresie; 1 - limfadenopatia, jeżeli powiększenie węzłów nie wykazuje progresji i niema innych objawów, choroby nie leczy się. W przypadku postępu choroby leczenie rozpoczyna się od monoterapii leukeranem, często w połączeniu ze sterydami w niskich dawkach ; 2 - hepatosplenomegalia, w tym okresie zawsze stosuje się leczenie, zazwyczaj monoterapię leukeranem lub chemioterapię policykliczną w cyklu COP lub CHOP (z dodatkiem doksorubicyny); 3 - niedokrwistość ze spadkiem poziomu hemoglobiny poniżej 10 mg%; 4 - małopłytkowość ze spadkiem liczby płytek poniżej 100 tys. w mm3. W 3 i 4 stosuje się chemioterapię policykliczną; Podtypy PBL:  Białaczka włochatokomórkowa, w której występuje splenomegalia i pancytopenia, a dopiero później pojawia się powiększenie węzłów. Szpik jest naciekany przez charakterystyczne, małe komórki limfoidalne mające na powierzchni wąskie wypustki. W leczeniu podaje się 2-CDA (dwuchlorodezoksyadenozynę).  Białaczka prolimfocytowa. Ziarniniak grzybiasty* jest chłoniakiem T - limfocytowym wywodzącym się ze skóry. Nacieki rozwijają się z komórek Lutznera, mających cechy limfocytów Th. Jego odmianą jest zespół Sézary`ego, cechujący się uogólnioną erytrodermią, limfadenopatią i białaczkowym obrazem krwi. Chłoniaki immunocytowe* obejmują kilka odmian, z których najczęstsze są limfoplazmocytowe, limfoplazmoidalne i polimorficzne. Wywodzą się z limfocytów B. Część z ich komórek zawiera w cytoplazmie monoklonalne immunoglobuliny. Występują głównie u osób starszych i powoli się rozwijają Niektóre produkują monoklonalne przeciwciała IgM, powodując makroglobulinemię Waldenströma. Rozwijają się w różnych narządach układu chłonnego lub w innych narządach, np. gałce ocznej. Chłoniak plazmocytowy pozaszpikowy* rozwija się z dojrzałych plazmocytów w tkance chłonnej. Powoduje objawy podobne do szpiczaka mnogiego. Leczenie jest dość skuteczne, co jest związane z możliwością resekcji chirurgicznej guza. Chłoniak centrocytowy* zbudowany jest z małych, nowotworowych limfocytów B, mających na powierzchni receptorowe immunoglobuliny i receptory dla dopełniacza. Choroba rozwija się powoli, głównie u starców. Występują objawy ogólne (gorączka, nocne poty, spadek masy ciała), nieduża niedokrwistość, niekiedy trombocytopenia. Często występuje niedobór immunoglobulin w osoczu. Chłoniak centrocytowo-centroblastyczny* występuje dość często. Występuje głównie u starców, rozwija się powoli, powodując powiększenie węzłów w zajętej okolicy, które następnie stają się nieprzesuwalne. Niekiedy nad zajętymi węzłami może wystąpić zaczerwienienie skóry. We krwi występuje niewielka leukocytoza z limfocytozą, a w szpiku mogą wystąpić nacieki z centrocytów. Postać ta może przebiegać z okresowymi remisjami, lub przejść w postać bardziej złośliwą chłoniaka centroblastycznego. Chłoniak centroblastyczny* występuje dość rzadko, w każdym wieku. Rozwija się jako postać pierwotna lub wtórnie w przebiegu chłoniaka centrocytowo-centroblastycznego lub immunocytowego. Zajmuje węzły chłonne i narządy pozawęzłowe. Chłoniaki limfoblastyczne* są bardzo złośliwe. Przebiegają w postaci guzowatej lub jako ostra białaczka limfoblastyczna. Postać B komórkowa (chłoniak Burkitta) występuje głównie u Murzynów. Najczęściej objawia się u dzieci jako twardy guz w okolicy żuchwy lub szczęki, rzadziej jako guz jamy brzusznej. Postać T - komórkowa występuje dość rzadko, głównie wśród dzieci i młodzieży. Powoduje guzowate nacieki w śródpiersiu, limfadenopatię, nacieki w śledzionie, grasicy i innych narządach. Postacie niesklasyfikowane nie wykazują żadnych cech limfocytów B czy T i określane są jako ostre białaczki non - B non - T (null, common) Chłoniaki immunoblastyczne* pojawiają się w każdym wieku, najczęściej u osób chorujących na choroby autoimmunologiczne, niedobory immunologiczne lub u leczonych środkami immunosupresyjnymi. Mogą również rozwinąć się jako postać wtórna w przebiegu łagodniejszych chłoniaków. Większość z nich ma charakter B - komórkowy, część stanowi postać „null”, a kilka procent stanowi postać T komórkowa. Choroba przejawia się głównie powiększeniem zajętych węzłów chłonnych. III. Histiocytoza złośliwa*

*

nie omawiany na zajęciach.

14 Histiocytoza złośliwa (reticulosarcoma) cechuje się nowotworowym rozrostem histiocytów, głównie w skórze, węzłach chłonnych, śledzionie, wątrobie, szpiku i przewodzie pokarmowym. Objawy: choroba występuje w każdym wieku, powodując stany podgorączkowe, gorączkę, narastające osłabienie, spadek masy ciała, powiększenie śledziony i węzłów chłonnych, które stopniowo zrastają się z podłożem; zmiany skórne przejawiają się jako erytrodermia łuszczyco- lub łojotokopodobna, lub też jako przebarwienia skóry oraz mnogie, czerwonofioletowe guzki. Wystąpienie zmian skórnych często poprzedza uporczywy świąd. Niekiedy pojawiają się wędrujące bóle kości i stawów, powiększenie wątroby. Może również dojść do nacieczenia płuc lub układu nerwowego. Zajęcie przewodu pokarmowego występuje rzadko i późno. Badania dodatkowe: morfologia krwi może wykazywać niedokrwistość. Liczba leukocytów zachowuje się zmiennie - może być prawidłowa, obniżona lub podwyższona. Odsetek monocytów jest zwiększony i występuję wśród nich komórki atypowe. Liczba płytek stopniowo maleje, co powoduje wystąpienie skazy krwotocznej w zaawansowanej postaci choroby. W szpiku często stwierdza się atypowe histiocyty, a w surowicy wzrost stężenia -globulin. Rokowanie jest złe, a leczenie mało skuteczne.

Temat 5. Skazy krwotoczne. I.

Hemostaza:

a) ciągła, działa stale i utrzymuje krew w stanie płynnym; b) miejscowa:  skurcz naczyń odruchowy i za pośrednictwem amin katecholowych ;  płytkowa;  osoczowa (osoczowe czynniki krzepnięcia). Płytki krwi przylegają do odsłoniętego kolagenu przy pomocy czynnika von Willebranda, łącząc się z glikoproteiną I c / 9. Dochodzi do ekspresji glikoproteiny II b / c, łączącej się z fibryną. Agregacja płytek (hemostaza pierwotna, czyli włośniczkowo-płytkowa): a) odwracalna, związana z uwalnianiem z ziarnistości płytkowych  i  m.in. ADP; b) nieodwracalna, związana z powstaniem czopu hemostatycznego pod wpływem ADP. Krzepnięcie jest to zjawisko przejścia fibrynogenu we włóknik. Aktywacja protrombiny zachodzi w układzie krzepnięcia zewnątrz- i wewnątrzpochodnym przy udziale czternastu czynników krzepnięcia (zalicza się do nich również wielkocząsteczkowy kininogen HWK, kalikreinę i plazminogen). Czynniki krzepnięcia: I - fibrynogen; II - protrombina; III - tromboplastyna tkankowa (czynnik tkankowy) glikoproteina uwalniana z komórek po ich uszkodzeniu; IV - jony Ca2+; V - proakceleryna; VII - prokonwertyna; VIII - czynnik przeciwhemofilowy IX - czynnik Christmasa (PTC); X - czynnik Stuarta-Prowera; XI - czynnik Rosenthala (PTA); XII - czynnik Hagemana; XIII - czynnik stabilizujący skrzep (FSF) Czynniki krzepnięcia są to na ogół proteazy serynowe (cz. II, VII, IX, X, XI, XII i prekalikreina).

Tor krzepnięcia wewnątrzpochodnego:

15 czynnik XII

czynnik XII akt.

kalikreina trombocyty kolagen kininogen

KOMPLEKS PROTROMBINAZY (czynnik II akt.)

czynnik IX czynnik XI akt.

czynnik XI

czynnik II czynnik V

czynnik IX akt. czynnik X

KOMPLEKS T - NAZY (czynnik X akt.)

Czynnik płytkowy 3 wapń czynnik XIII akt.

czynnik płytkowy 5

czynnik VIII

wapń

czynnik I

czynnik XIII czynnik Ia

\czynnik Ib wapń

Krzepnięcie wewnątrzpochodne oceniane jest za pomocą czasu APTT (N 37-46 sek.), na wartość którego wpływa poziom czynników XII, XI, X, IX,VIII, V, II, I, antykoagulant toczniowy i heparyna. Tor krzepnięcia zewnątrzpochodnego: Tromboplastyna + czynnik VII akt.

czynnik IX

czynnik VII

czynnik XII czynnik IX kalikreina

czynnik IX akt.

czynnik VIII czynnik płytkowy 3 wapń wapń czynnik X

czynnik X akt.

cd. jak w krzepnięciu wewnątrzpochodnym

Krzepnięcie zewnątrzpochodne oceniane jest czasem protrombinowym (N 12-18 sek.), który zależy od poziomu aktywności czynników X, VII, V, II, I oraz obecności antykoagulantu toczniowego. Fibrynoliza: plazminogen kolagen tromboplastyna czynnik XII

czynnik XII akt. HWK

kalikreina plazmina

antyproteazy osoczowe

aktywacja włóknik

FDP (produkty rozpadu fibryny)

Czas trombinowy ( N  20 sek.) ocenia aktywność produktów degradacji fibrynogenu. Jest również przedłużony po leczeniu heparyną i przy niedoborze fibrynogenu. Jego odmianą jest czas reptylazowy (N 16-18 sek.), do oznaczania którego używa się enzymu reptylazy zamiast trombiny. Czas krwawienia (N 1-4 min.) wydłuża się w skazach płytkowych i przy niedoborze czynnika von Willebranda. Czas krzepnięcia (N 4-10 min.) wydłuża się po leczeniu heparyną, przy niedoborach II, V, VIII, IX, X, XI i XII czynnika krzepnięcia , oraz u chorych z krążącym antykoagulantem (immunokoagulopatie).

II. Skazy krwotoczne: Skazy krwotoczne dzieli się na: a) wrodzone; b) nabyte; oraz na:  jawne;  utajone, w których brak jest objawów klinicznych, pojawiających się dopiero po prowokacji, np. po podaniu aspiryny; Skazy krwotoczne dzieli się również na : 1. naczyniowe; 2. płytkowe;

16

3. osoczowe. W skazach naczyniowych i płytkowych dominują wybroczyny, sińce i wylewy podskórne oraz krwawienia z nosa i dróg rodnych, występujące bezpośrednio po urazie i dające się łatwo opanować uciskiem miejscowym; natomiast skazy osoczowe powodują głównie wylewy dostawowe i domięśniowe oraz duże krwotoki pourazowe, pojawiające się po kilku-kilkudziesięciu godzinach od zadziałania urazu. Ad 1. Skazy naczyniowe: a) wrodzone:  wrodzona naczyniakowatość krwotoczna (choroba Rendu-Webera-Oslera);  skazy związane z wrodzonymi chorobami tkanki łącznej (zespołem Marfana i Ehlersa-Danlosa); b) nabyte:  choroba Schönleina-Henocha;  awitaminoza C;  plamica zwykła;  plamica starcza, występująca w miejscach narażonych na urazy i będąca skutkiem zwiększonej łamliwości naczyń, związanej z zanikiem podporowej tkanki podskórnej oraz niedoboru witamin C i K;  plamice infekcyjne (np. w wirusowych chorobach wysypkowych, durze brzusznym i plamistym, i in. infekcjach bakteryjnych);  plamice polekowe (np. po przewlekłym stosowaniu sterydów, sulfonamidów, aspiryny, penicyliny, chininy, INH, fenacetyny);  plamica ortostatyczna, objawiająca się wybroczynami i drobnymi wylewami pojawiającymi po długotrwałym staniu. Występuje u osób z żylakami podudzi i u starców;  plamica mechaniczna, pojawiająca się po kaszlu, wymiotach, porodzie itp., głównie na twarzy, kończynach górnych i szyi;  plamica piorunująca, której przyczyną zazwyczaj jest zespół DIC;  zespół Majocchiego;  plamica z uczulenia na własne erytrocyty, występująca wyłącznie u kobiet. Jest łagodna i dotyczy okolicy, na którą zadziałał uraz. Objawy ogólne pojawiają się w niej rzadko. Leczy się ją podając kortykosteroidy, estrogeny i antyhistaminiki;  plamica z uczulenia na DNA;  plamice w chorobach przewlekłych., np. cukrzycy, mocznicy, nadciśnieniu tętniczym, dysproteinemiach. Ad a) Choroba Rendu-Oslera-Webera (teleangiectasia haemorrhagica) dziedziczy się autosomalnie dominująco i jest związana z wrodzonym defektem ścian drobnych naczyń, powodującym powstanie drobnych naczyniaków w tych miejscach, blednących przy ucisku. Schorzenie ujawnia się w okresie dojrzewania. Zmiany w śluzówce nosa, warg i języka często krwawią. Występuje krwioplucie, krwiomocz, stolce smoliste lub z domieszką krwi, niekiedy krwotoki z płuc lub innych narządów wewnętrznych. Częste są inne anomalie, np. przetoki tętniczo-żylne w płucach. Zmiany mogą umiejscawiać się na opuszkach palców, w przewodzie pokarmowym, drogach moczowych lub oddechowych. Rozwija się przewlekła niedokrwistość niedobarwliwa z niedoborem żelaza, a krwawienia nasilają się z wiekiem. Niekiedy chorobie towarzyszy przewlekła postać zespołu DIC. Leczenie: miejscowe - hamowanie krwotoków, np. tamponada nosa, elektrokoagulacja naczyń, farmakologiczne - kwas  -aminokapronowy lub traneksamowy. Ad b) Choroba Schönleina-Henocha jest to toksyczno-alergiczne zapalenie drobnych naczyń, występujące najczęściej u dzieci po infekcjach paciorkowcowych, a niekiedy po niektórych lekach, np. sulfonamidach lub penicylinie. Objawy kliniczne:  objawy skórne pojawiają się 1-3 tygodni po infekcji, najczęściej na wyprostnych i okołostawowych powierzchniach kończyn dolnych i na pośladkach, rzadko na twarzy i tułowiu; początkowo jako pokrzywka lub rumień, by następnie przyjąć postać wypukłych wybroczyn;  objawy stawowe, wynikające ze zmian zapalnych w tkance okołostawowej (bóle i obrzęki stawów);  objawy brzuszne - kolki, zwłaszcza nocne, krwawienia z przewodu pokarmowego;  zmiany w nerkach, występujące w części przypadków, najczęściej jako przemijający białkomocz i krwinkomocz, ale niekiedy przebiegające jako kłębuszkowe zapalenie nerek lub zespół nerczycowy;  rzadko występują objawy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub wsierdzia. W badaniach dodatkowych występują cechy niedokrwistości, leukocytoza, a niekiedy eozynofilia. Objawy ustępują po kilku tygodniach, ale zwykle pojawiają się nawroty. Choroba niekiedy może przebiegać w sposób nietypowy. Rozpoznaje się ją na podstawie objawów klinicznych. Niekiedy występuje podwyższenie poziomu ASO, przyśpieszenie OB i zwiększenie leukocytozy. Leczenie jest objawowe leżenie w łóżku, w przypadku infekcji podaje się antybiotyk, w ciężkich przypadkach podaje się kortykosteroidy w małych dawkach. Salicylany są przeciwwskazane. Plamica zwykła* cechuje się występowaniem wybroczyn głównie na skórze ramion i podudzi. Objaw opaskowy jest dodatni. Choroba jest łagodna i często występuje u młodych kobiet w trakcie miesiączki lub razem z gorączką reumatyczną. Leczy się chorobę podstawową. Zespół Majocchiego* cechuje się symetrycznymi, obrączkowatymi zmianami naczyniakowatymi, umiejscowionymi głównie na kończynach dolnych. Zmianom tym towarzyszy występowanie miejscowych zmian zapalnych. Choroba jest krótkotrwała i związana z uszkodzeniem ścian naczyń przez drobnoustroje. Plamica z uczulenia na DNA* objawia się wybroczynami i wylewami na odkrytych powierzchniach ciała, czemu towarzyszy ból i obrzęk. Choroba występuje najczęściej u osób długotrwale narażonych na promieniowanie słoneczne i rentgenowskie oraz u chorych na łuszczycę. Leczenie: Arechin. Awitaminoza C* występuje bardzo rzadko. U dorosłych przejawia się jako gnilec, a u dzieci jako choroba Möllera-Barlowa. Gnilec objawia się krwawieniami z dziąseł i wybroczynami na skórze, najczęściej na kończynach dolnych, niedokrwistością, wyniszczeniem i częstymi infekcjami. Leczenie: wit. C 1 g/db 7-10dni, dieta bogata w owoce i warzywa. Ad 2. Skazy płytkowe: a) związane ze zmianą liczby płytek krwi:  małopłytkowość:  związana ze zmniejszeniem produkcji płytek krwi; *

nie opisywane na zajęciach.

17  związana ze zwiększonym niszczeniem płytek krwi;  związana z nieprawidłowym rozmieszczeniem płytek krwi;  związana z utratą płytek krwi.  nadpłytkowość, zwłaszcza samoistna, związana z zespołami mieloproliferacyjnymi; często współistnieje z objawami zakrzepicy b) związane z dysfunkcją płytek krwi (trombocytopatie):  wrodzone:  trombastenia Glanzmana, związana z brakiem receptora dla fibrynogenu na płytkach; przebiega w postaci ciężkiej skazy krwotocznej z wydłużeniem czasu krwawienia, brakiem agregacji płytek oraz nieprawidłową retrakcją skrzepu. Pacjentom podaje się masę płytkową. Niekiedy choroba łagodnieje z wiekiem;  zespół Bernarda-Souliera związany jest z brakiem receptora I b / 9 dla czynnika von Willebranda na płytkach, przebiega również ciężko. Charakterystyczne dla niego jest występowanie olbrzymich płytek. Przedłużony jest czas krwawienia i upośledzona adhezja płytek. Nasilenie choroby maleje z wiekiem;  choroba puli magazynowej wynika z braku niektórych ziarnistości płytkowych lub ich zawartości, głównie ADP. Choroba przebiega łagodnie, objawiając się częstym występowaniem sińców i obfitymi, przedłużonymi krwawieniami urazach;  zespół szarych płytek przebiega łagodnie i związany jest z brakiem ziarnistości  w płytkach;  zaburzenia czynności prokoagulacyjnej płytek;  trombocytopatie towarzyszące innym zespołom wrodzonym, np. zespołowi Wiskotta-Aldricha.  nabyte, występujące w przebiegu mocznicy, gammapatii, zespołu wykrzepiania wewnętrznego DIC, po niektórych lekach (np. aspirynie, która powoduje przedłużenie czasu krwawienia, a po nałożeniu się na łagodne, utajone defekty krzepnięcia, np. chorobę von Willebranda, ujawnia skazę krwotoczną) Ad a) Małopłytkowości. Dzieli się je na:  centralne (amegakariocytowe), występujące w przebiegu białaczek, niedokrwistości aplastycznej i innych uszkodzeń szpiku, oraz jako wrodzone w np. zespole Fanconiego lub cyklicznej trombocytopenii;  obwodowe (megakariocytowe), związane ze skróceniem czasu przeżycia płytek, np. małopłytkowość samoistna, polekowa (po chininie, chinidynie, solach złota), w kolagenozach (np. w toczniu), zespole związanym z AIDS, AIDS pełnoobjawowym i w zespołach ze zużycia, np. zespole wykrzepiania wewnętrznego i zespole Moschkowitza. Małopłytkowość samoistna (ITP) może przebiegać jako:  Postać ostra (choroba Werlhofa), pojawiająca się nagle u dzieci po infekcji ciężka skaza krwotoczna z wybroczynami i siniakami na skórze i śluzówkach, krwawieniami z nosa, dziąseł, przewodu pokarmowego, dróg moczowych i rodnych; wylewami do spojówek, siatkówki, niekiedy do jamy opłucnowej i OUN. Najbardziej niebezpieczne, choć rzadkie, są krwawienia do OUN. Liczba płytek krwi spada do ok. 10 tys. w mm 3 krwi obwodowej. Po okresie ostrym trwającym zwykle kilka dni dochodzi do normalizacji.  Postać przewlekła (choroba Franka) występuje u dorosłych, cztery razy częściej u kobiet, nie jest związana z infekcją. Pojawia się zwykle u osób nadużywających leków, zwłaszcza NLPZ. Przebiega z zaostrzeniami (spadek liczby płytek do wartości ok. 10-20 tys. w mm3 krwi obwodowej) i remisjami, w trakcie których objawy kliniczne ustępują, a liczba płytek krwi rośnie, nie osiągając jednak prawidłowych wartości (zwykle rośnie do 30-100 tys./mm3). Objawia się tendencją do występowania wybroczyn, sińców, krwawieniami z nosa i dziąseł, łatwym krwawieniem po niewielkich urazach, rzadko z innych narządów, oraz obfitymi, długotrwałymi miesiączkami. Najbardziej niebezpieczne są krwawienia do OUN.  Zespół Evansa - połączenie małopłytkowości samoistnej z niedokrwistością autoimmunohemolityczną. W morfologii krwi oprócz obniżonej liczby płytek nie ma innych odchyleń od normy. Objaw opaskowy jest dodatni, czas krwawienia wydłużony. Choroba związana jest z wytworzeniem się przeciwciał przeciwpłytkowych. W szpiku liczba megakariocytów może być w normie lub podwyższona, a ich dojrzewanie i czynność płytkotwórcza są zazwyczaj zaburzone w związku z uszkodzeniem przez przeciwciała. Małopłytkowość samoistną różnicuje się z małopłytkowościami objawowymi poszukując przyczyny choroby (np. tocznia, zakażenia wirusem HIV, choroby Schönleina-Henocha, uczulenia na leki, olbrzymiego naczyniaka) . Leczenie małopłytkowości samoistnej - w okresie zaostrzeń podaje się 1 mg/kg masy ciała Enkortonu, stopniowo obniżając dawkę przy ustępowaniu objawów. Po ustąpieniu objawów podaje się dawkę podtrzymującą Enkortonu - kilka - kilkanaście mg na dobę. W przypadku sterydooporności lub sterydozależności wykonuje się splenektomię, najczęściej w ciągu pierwszego półrocza trwania choroby, przy czym ok. 20 % pacjentów nie reaguje na zabieg. W tych przypadkach stosuje się cytostatyki, np. Immuran lub cyklofosfamid, oraz dożylnie immunoglobuliny 0,4 g/kg masy ciała przez ok.5 dni (bardzo wysoka dawka), aż do podwojenia się liczby płytek. Globuliny blokują receptor Fc dla przeciwciał w układzie siateczkowo-śródbłonkowym, co hamuje wychwyt płytek krwi przez komórki tego układu. Małopłytkowość polekowa* powstaje wskutek bezpośredniego uszkodzenia układu płytkotwórczego lub na drodze immunologicznej. Leki wywołujące małopłytkowość to najczęściej: chinina, sulfonamidy, tiazydy, chloramfenikol. Zespół hemolityczno-mocznicowy* objawia się ostrą niewydolnością nerek, często przebiegającą z nadciśnieniem tętniczym, gorączką, małopłytkowością i niedokrwistością. Niekiedy pojawiają się zaburzenia neurologiczne. Występuje u dzieci i dorosłych. Przyczyna jest nieznana, a w procesie biorą udział mechanizmy immunologiczne. Leczenie: hemodializy, aspiryna, dipirydamol, prostacyklina, streptokinaza, przetaczanie osocza. Zespół Moschkowitza (patrz niedokrwistości hemolityczne). Małopłytkowości występują również po obfitych krwotokach, w przypadku hipersplenizmu, po wielokrotnych przetoczeniach krwi. Ad 3. Skazy osoczowe: a) wrodzone, związane z wrodzonym niedoborem jednego z osoczowych czynników krzepnięcia, np. z zewnątrzpochodnego układu krzepnięcia, jak hemofilie A i B:  hemofilia A, czyli wrodzony niedobór czynnika VIII;  hemofilia B, czyli wrodzony niedobór czynnika IX;  wrodzony niedobór czynnika von Willebranda, występujący często, ale na ogół przebiegający łagodnie i nierejestrowany; *

nie omawiane na zajęciach.

18  hemofilia C, czyli wrodzony niedobór czynnika XI, jest bardzo rzadka w Polsce;  niedobór czynnika I (hipofibrynogenemia lub afibrynogenemia);  dysfibrynogenemia;  niedobory wrodzone innych czynników są bardzo rzadkie. Hemofilia A dziedziczy się w sposób recesywny sprzężony z płcią, dając typowy wywiad rodzinny. U kobiet nosicielek poziom czynnika wynosi ok. 40 % normy. Hemofilia A występuje w postaciach klinicznych:  ciężkiej, z poziomem aktywności czynnika VIII do 1 %. Postać ta objawia się pod koniec 1 rż, przebiegając z powtarzającymi się wylewami do obciążanych stawów i następczą artropatią;  umiarkowanej, z poziomem aktywności czynnika 2-5 %;  łagodnej, ujawniającej się późno, zwykle dopiero podczas usuwania zębów, z poziomem aktywności czynnika VIII 6-25 %;  utajonej, z aktywnością czynnika 26-50 %. Wylewy dostawowe objawiają się początkowo bólem, a następnie obrzękiem stawu, a po pewnym czasie doprowadzające do zwyrodnienia i zesztywnienia stawów. Występują również wylewy do mięśni, głównie ud i pośladków, niekiedy bardzo obfite. Wylewy do mięśni tylnej ściany gardła mogą spowodować uduszenie się pacjenta, a wylewy w okolicach dużych tętnic martwicę niedokrwienną. Mogą wystąpić krwotoki do przestrzeni pozaotrzewnowej, krwotoki z dróg moczowych i przewodu pokarmowego. Krwawienia śródczaszkowe są w hemofilii bardzo rzadkie i nie występują samoistnie - wymagają zadziałania urazu do swego powstania (występują głównie u małych dzieci). Hemofilia B (Choroba Christmasa) dziedziczy się jako cecha sprzężona z płcią. Występuje w postaciach klinicznych:  ciężkiej, z aktywnością czynnika IX do 1 %;  umiarkowanej, z aktywnością czynnika 2-5 %;  łagodnej, z aktywnością czynnika IX powyżej 5 %. Objawy kliniczne są podobne jak hemofilii A. Chorobę rozpoznaje się na podstawie pozytywnego wywiadu rodzinnego, pomiaru czasu APTT (podając do osocza badanego osocze chorego na hemofilię A oraz osocze chorego na hemofilię B i porównując otrzymane czasy kaolinowo-kefalinowe), oraz oznaczania stężenia czynnika IX w osoczu. Leczenie hemofilii: substytucja czynnika VIII ( 1 j./kg masy ciała zwiększa stężenie czynnika o 2 %). Podaje się 20 j. przy początkowych objawach, przy utrzymujących się zmianach powtarza się dawkę co 12 godzin. Podaje się krioprecypitat lub osocze. Przy niebezpieczeństwie krwawienia poziom czynnika zwiększamy do 40 %, przed zabiegami chirurgicznymi do 80 %, utrzymując do zakończenia gojenia się rany poziom aktywności czynnika 60 %. W krioprecypitacie nie ma czynnika IX. Czynnik IX podaje się 1 raz na dobę. 1 j./kg masy ciała czynnika IX podwyższa jego aktywność w osoczu o 1 %. Choroba von Willebranda jest prawdopodobnie najczęstszą skazą krwotoczną. Czynnik von Willebranda jest nośnikiem czynnika VIII we krwi, zapobiegającym jego degradacji. Jego niedobór powoduje wtórny niedobór czynnika VIII. W ciężkiej postaci choroby von Willebranda poziom czynnika VIII spada do 2 %, co powoduje pojawienie się wylewów do stawów i mięśni. Typ I - wrodzony niedobór czynnika von Willebranda, dziedziczy się autosomalnie dominująco. Stanowi ok. 70 % przypadków zespołu, często przebiega w sposób utajony. Objawowy przebiega jako skaza skórno-śluzówkowa wskutek defektu adhezji płytek i ich agregacji. Typ II - wrodzony defekt czynnika von Willebranda dziedziczony w sposób autosomalny dominujący. Typ III - wrodzony brak czynnika von Willebranda dziedziczący się autosomalnie recesywnie, przebiegający bardzo ciężko. W typie tym czas APTT jest wydłużony. W chorobie von Willebranda częściej niż w hemofilii występują krwawienia z nosa i dziąseł, natomiast rzadziej wylewy do mięśni i stawów. Rozpoznanie: choroba von Willebranda jest jedyną skazą osoczową powodującą wydłużenie czasu krwawienia. Wykonuje się również test agregacji z ristocetyną, charakteryzujący się wydłużeniem czasu lub brakiem reakcji. Leczenie: podaje się koncentraty czynnika VIII (z wyjątkiem wysoko oczyszczonych i rekombinowanych), krioprecypitat lub mrożone osocze. W typie I podaje się DDAVP, powodujący nasilenie uwalniania czynników VIII i von Willebranda. Niedobór fibrynogenu* powoduje łagodną skazę krwotoczną, objawiającą się głównie przedłużeniem krwawienia po urazach. Czasy protrombinowy, trombinowy, reptylazowy i APTT są nieoznaczalne, a normalizują się po dodaniu fibrynogenu. Leczenie polega na podawaniu krioprecypitatu lub świeżo mrożonego osocza. Dysfibrynogenemia związana jest z nieprawidłową budową fibrynogenu, przebiega podobnie jak afibrynogenemia lub jest bezobjawowa, różni się od afibrynogenemii wydłużeniem czasów protrombinowego, reptylazowego i trombinowego i prawidłowym lub nieco wydłużonym APTT. a) nabyte skazy osoczowe są najczęściej złożonymi niedoborami czynników krzepnięcia, np.:  niedobór czynników zespołu protrombiny;  zespół wykrzepiania wewnętrznego (DIC);  skaza związana z pojawieniem się krążącego antykoagulantu;  skazy fibrynolityczne. Niedobór czynników zespołu protrombiny ! , czyli czynników witamino K -zależnych, występujący po długotrwałej antybiotykoterapii, leczeniu doustnymi antykoagulantami, w przebiegu żółtaczki mechanicznej lub ciężkiego uszkodzenia wątroby. Zamiast tych czynników w osoczu stwierdza się ich prekursory - białka PIVKA. Przy uszkodzeniu wątroby objawy są nasilane przez współistniejącą często trombocytopenię, a choroba jest oporna na wit. K. Objawy: krwawienia z błon śluzowych, krwiomocz, wylewy podspojówkowe. Leczenie: p.o. lub iv 50-150 mg/db, lub im 5-100 mg/db wit. K (wysokie dawki podawane pozajelitowo stosuje się przy przedawkowaniu doustnych antykoagulantów). Niebezpieczna jest postać noworodkowa choroby, wynikająca z niedoboru wit. K oraz niedojrzałości wątroby. Podaje się w niej 0,5-1 mg/db wit. K pozajelitowo. Skazy wywołane krążącym antykoagulantem (immunokoagulopatie) pojawić się mogą w ciąży, połogu, SLE, RZS-ie, kile, gruźlicy, zawale mięśnia sercowego, pęcherzycy, nadciśnieniu tętniczym, chorobach rozrostowych krwi i in. Choroba przypomina hemofilię. Leczenie: pacjentom podaje się kortykosteroidy, a w przypadku sterydooporności stosuje się cytostatyki, np. 6 - merkaptopurynę lub azatioprynę. W przypadku inhibitorów z grupy heparynoidów podaje się siarczan protaminy 100 mg iv. Zespół wykrzepiania wewnętrznego jest to zaburzenie mechanizmów hemostazy będące powikłaniem różnych chorób. Wynika on z patologicznej uogólnionej aktywacji układy krzepnięcia, prowadzącej do uogólnionej zakrzepicy, wskutek której powstają zatory w naczyniach oraz skaza ze zużycia (koagulopatia ze zużycia), nasilona przez wtórną fibrynolizę i pojawienie się we krwi inhibitorów krzepnięcia i agregacji płytek (produkty degradacji fibrynogenu i fibryny). Wskutek zakrzepicy w mikrokrążeniu dochodzi również do * !

nie omawiana na zajęciach. temat znacznie rozszerzony.

19 uszkodzenia erytrocytów i hemolizy. Zespół DIC występuje zwykle jako powikłanie schorzeń ginekologicznych, rozległych urazów, operacji chirurgicznych, wstrząsu, posocznicy, chorób wirusowych, hemolizy wewnątrznaczyniowej, nowotworów (zwłaszcza AML typu M3), ostrego zapalenia trzustki, oparzeń. DIC powstaje w wyniku uwalniania dużych ilości tromboplastyny tkankowej, działania endotoksyn bakteryjnych, kompleksów antygen-przeciwciało, proteaz obecnych w surowicy. Na przebieg zespołu wpływają czynniki wzmagające (np. blokada układu siateczkowo-śródbłonkowego, ciąża, kwasica, kortykosteroidy, pobudzenie układu adrenergicznego, hipowolemia, hiperlipemia i zwolnienie przepływu krwi) i hamujące (antykoagulanty - antytrombina, produkty rozpadu fibrynogenu, działanie układu RES). Zespół DIC może wystąpić w postaciach: a) ostrej, np. we wstrząsie, posocznicach, gwałtownej hemolizie wewnątrznaczyniowej , chorobach wirusowych, ostrym zapaleniu trzustki, plamicy piorunującej, przedwczesnym odklejeniu się łożyska, zatorze wodami płodowymi, operacjach, ukąszeniu przez niektóre żmije, odrzucaniu przeszczepu; b) podostrej, np. w nowotworach, białaczkach, obumarciu płodu, przy wytwarzaniu się miejscowego zakrzepu; c) przewlekłej, np. w naczyniakowatości olbrzymiej (zespole Kasabacha-Meritta). Objawy kliniczne zespołu DIC to zmiany martwicze wskutek mikrozakrzepów i skaza krwotoczna, przejawiająca się m.in. krwawieniami ze wszystkich miejsc wkłucia, krwotokami z narządów rodnych, przewodu pokarmowego, krwiomoczem, krwiopluciem, krwawieniami miąższowymi podczas operacji. Występują również objawy uszkodzenia wielonarządowego, wstrząs, śpiączka, niewydolność nerek. Zespół wykrzepiania wewnętrznego przebiegać może również jako postać piorunująca, lub jako zespół Waterhouse-Friderichsena, wywołany przez meningokoki i objawiający się zespołem DIC oraz niewydolnością kory nadnerczy. Kryteria rozpoznania DIC: czas protrombinowy 18 sek. Fibrynogen  100 mg% FDP  10 g/ml wartość 10 - 40 g/ml świadczy o rozpoczynającym się lub kończącym wykrzepianiu wewnętrznym; wartość  40 g/ml świadczy o rozwiniętym zespole DIC. Płytki krwi  50 tys. w mm3. Leczenie: jeżeli dominuje wykrzepianie, podaje się heparynę drobnocząsteczkową podskórnie w małych dawkach, lub heparynę dożylną 500 j/h. Jeżeli objawy skazy się nasilają, heparynę się odstawia, a zaczyna podawać osocze lub krioprecypitat. Skazy fibrynolityczne* są związane z nadmierną aktywnością układu fibrynolitycznego:  pochodzenia miejscowego, najczęściej wskutek aktywacji fibrynolizy na zakrzepie;  wskutek uogólnionej pierwotnej lub wtórnej (DIC) aktywacji tego układu. Do nadmiernej aktywności plazminy dochodzi wskutek niedoboru jej osoczowych inhibitorów lub nadmiaru aktywatorów i wzrostu stężenia plazminogenu. Skaza ostra pojawia się zwykle po rozległych urazach i zabiegach chirurgicznych, we wstrząsie, oparzeniach, powikłaniach porodu. Skaza przewlekła występuje zwykle w przebiegu białaczek, raka prostaty i innych nowotworów, oraz w marskości wątroby. Objawy mają różne nasilenie. Najczęściej występują krwawienia z błon śluzowych, przewodu pokarmowego, dróg oddechowych i rodnych, długotrwałe krwawienia po urazach. Niekiedy dochodzi do wylewów do mięśni i narządów wewnętrznych. Czasy krzepnięcia, trombinowy i protrombinowy są wydłużone. Od zespołu DIC różni się prawidłową liczbą płytek krwi. Leczenie: kwas  - aminokapronowy (EACA) iv 0,1 g/kg masy ciała co 6 h lub p.o. 3-6 g co 4-6 h; kwas 5 - aminometylocykloheksanokarboksylowy (AMCHA) p.o.10-40 mg/kg/db w dawkach podzielonych co 6-8 h, lub pozajelitowo 5 mg/kg masy ciała 2-4 razy na dobę ; kwas paraaminometylobenzoesowy (PAMBA) podaje się p.o. 0,25-0,5 g/db lub im 100 mg lub iv 50-100 mg. Fibrynogen podaje się przy obniżeniu jego poziomu poniżej 100 mg% w dawce 1 g na każde 20 mg poniżej wartości 100 mg%.

REUMATOLOGIA Ćwiczenie I. Klasyfikacja chorób reumatycznych: I. Wywołane zmianami w stawach: 1) Choroby zapalne: a) seropozytywne zapalenia stawów (choroby układowe tkanki łącznej np. toczeń rumieniowaty układowy, reumatoidalne zapalenie stawów twardzina układowa, guzkowe zapalenie tętnic, zapalenie skórno-mięśniowe; b) seronegatywne zapalenia stawów, np. ZZSK, łuszczycowe zapalenie stawów, zapalenie stawów we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego oraz w chorobie Leśniowskiego -Crohna, choroba Behçeta, choroba Whipple`a, niesklasyfikowane zapalenia stawów, odczynowe zapalenia stawów (gorączka reumatyczna, zespół Reitera); c) bakteryjne zapalenia stawów, występujące rzadko; 2) Choroby zwyrodnieniowe; 3) Inne choroby powodujące zmiany w stawach: a) dna moczanowa; b) zaburzenia endokrynne, np. choroby tarczycy czy akromegalia, powodująca bóle stawów; c) osteoporoza; d) skazy krwotoczne, np. hemofilia; e) przerzuty nowotworowe; f) wady postawy; Ad 1) Cechą charakterystyczną zapaleń stawów sero(-) jest brak czynnika reumatoidalnego i guzków reumatoidalnych, zapalenie stawów obwodowych i krzyżowo-biodrowych, korelacja z obecnością antygenu HLA B27, oraz asymetria zmian stawowych. Cechy poszczególnych tych chorób nakładają się na siebie. Prawdopodobnie ich przyczyną są zaburzenia odpowiedzi immunologicznej komórkowej i humoralnej. 1.

*

nie omawiane na zajęciach.

20 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK, choroba Bechterewa, spondyloarthritis ankylopoetica) jest procesem zapalnym przebiegającym z kostnieniem i wapnieniem kręgosłupa, stawów krzyżowo-biodrowych, a niekiedy również dużych stawów. Najczęściej rozpoczyna się u mężczyzn w wieku 15-30 lat. Objawy: Początkowo pojawiają się objawy ogólne, np., brak apetytu, osłabienie, łatwe męczenie się. Występują bóle okolicy krzyżowej i pośladków, promieniujące do ud lub pachwin, wzmożenie napięcia mięśni przykręgosłupowych, ograniczenie ruchomości i usztywnienie kręgosłupa. Zawsze zajęte są stawy krzyżowo-biodrowe. Następnie pojawia się poranna sztywność kręgosłupa, a w zaawansowanej postaci schorzenia chory przyjmuje sylwetkę narciarza (tzw. ptasi profil). Lordoza lędźwiowa ulega spłyceniu, a kyfoza piersiowa pogłębia się. Niekiedy, zwłaszcza u młodzieży, można stwierdzić wysięk i przykurcze w stawie kolanowym, skokowym, lub rzadziej w stawach biodrowym, czy też płaskich klatki piersiowej. Torebki stawowe ulegają zwłóknieniu i kostnieniu. Zajęcie stawów klatki piersiowej powoduje ograniczenie jej ruchomości i przejście na przeponowy tor oddychania. Czynnik reumatoidalny nie występuje. Choroba pojawia się często u osób z antygenem HLA B 27 (podobnie jak zespół Reitera). Podejrzewa się o udział w patomechanizmie choroby bakterie Klebsiella. W 30 % przypadków dochodzi do zapaleń tęczówki. Inne zmiany rozwijające się razem z ZZSK to np. niedomykalność aorty, niewielka niedokrwistość, zaburzenia przewodnictwa w sercu. Choroba występuje w postaciach:  wstępującej, która postępuje w górę do szyi;  zstępującej, rozpoczynającej się od kręgosłupa szyjnego i rozprzestrzeniającej się w dół. Na zdjęciu rentgenowskim można stwierdzić początkowo niewielkie nadżerki oraz sklerotyzację podchrzęstną. Następnie zmiany nasilają się, pojawia się kwadratowienie trzonów kręgów lędźwiowych, zwężenia szpar stawowych, wyrównanie lordozy lędźwiowej, zwapnienia krążków międzykręgowych oraz więzadeł przednich i bocznych kręgosłupa z obecnością syndesmofitów. OB jest przyśpieszone, poziomy globulin 2,  i mukoproteidów są podwyższone. Występuje hipoalbuminemia i niedokrwistość niedobarwliwa, a niekiedy pojawiają się zmiany w moczu i , rzadko, podwyższenie poziomu ASO. Kryteria rozpoznania ZZSK: 1. Obustronne zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych (sacroilitis bilateralis), oraz: 2. Zapalenie min. jednego stawu poza krzyżowo-biodrowymi; 3. ograniczenie ruchomości kręgosłupa lędźwiowego poniżej 3 cm; 4. ograniczenie ruchomości klatki piersiowej. Leczenie: kinezyterapia, fizykoterapia, balneoterapia, leczenie operacyjne, farmakoterapia - przy mało nasilonych podaje się dolegliwościach podaje się NSAD (NLPZ), a przy wysokim OB sulfosalazynę. Przy bardzo silnych dolegliwościach stosuje się kortykosteroidy lub immunosupresanty (np. metotreksat, Endoksan). Pacjent powinien sypiać na twardym materacu, bez poduszki. Łuszczycowe zapalenie stawów występuje bardzo rzadko. Stawy są wtedy zajęte zwykle niesymetrycznie, zmiany często obejmują dystalne stawy paliczków. Zespół Reitera występujący w 80 % pod postacią triady objawów - zapalenia cewki moczowej, kręgosłupa i spojówek i jest reakcją na obecność drobnoustrojów chorobotwórczych w drogach moczowo-płciowych. Występuje częściej u mężczyzn z antygenem HLA B 27. Zmiany zapalne dotyczą zwykle stawów kończyn dolnych. Stawy są bardzo bolesne, obrzęknięte i znacznie ucieplone. W jamie ustnej mogą pojawić się pęcherzyki lub krosty otoczone zapalną obwódką, może dojść do zapalenia mięśnia sercowego lub osierdzia. Leczenie: NLPZ, antybiotyki. Gorączka reumatyczna jest przewlekłym, autoimmunologicznym procesem zapalnym przebiegającym rzutami i dotyczącym tkanki łącznej. Obecnie jest bardzo rzadka. Najczęściej występuje poniędzy 5 a 15 rż. Objawy: choroba pojawia się zwykle 2-3 tyg. po infekcji paciorkowcem  - hemolizującym grupy A. Występują objawy ogólne: gorączka , dreszcze, tachykardia, poty, osłabienie, uczucie rozbicia, bóle głowy, a niekiedy również bóle brzucha, nudności i wymioty. Typowe są objawy zapalenia dużych stawów. Objawy stawowe pojawiają się nagle, występuje ból, obrzęk i zaczerwienienie, a czasem także wysięk w jamie stawowej. Zmiany stawowe mają tendencję do wędrowania i nie uszkadzają trwale stawów. Na skórze może pojawić się rumień obrączkowaty, wielopostaciowy, lub guzowaty. Objawem patognomonicznym są twarde, niebolesne, przesuwalne guzki podskórne, występujące głównie na wyprostnych powierzchniach stawów i na wyniosłościach kostnych. Czasem dołącza się pląsawica Sydenhama (pojawiają się niekontrolowane ruchy rąk i „niezdarność”), zapalenie opon mózgowych, zapalenie płuc, wysięk w jamie opłucnowej, zmiany zapalne w narządzie wzroku. Chorobie towarzyszy z reguły uszkodzenie serca wskutek zapalenia mięśnia sercowego, wsierdzia lub osierdzia (choroba reumatyczna „liże stawy, kąsa serce”). Zapalenie wsierdzia powoduje powstanie wad zastawkowych, zwykle zastawki dwudzielnej, rzadziej zastawki aorty, bardzo rzadko zastawek prawego serca. Oprócz typowych szmerów, nad koniuszkiem można stwierdzić charakterystyczny dla ostrej gorączki reumatycznej, cichy środkoworozkurczowy szmer Careya i Coombsa. Występuje on głównie u dzieci i jest wynikiem zmian zapalnych na zastawce mitralnej. W badaniu echokardiograficznym stwierdza się zmiany na zastawkach. Wady zastawkowe rozwijają się w 80 % przypadków na zastawce mitralnej, a w 20 % na zastawce aortalnej. Zapalenie osierdzia może przebiegać jako:  suche zapalenie osierdzia, objawiające się tarciem osierdziowym, bólem w okolicy serca i gorączką, i przechodzące po kilku dniach w zapalenie wysiękowe;  zapalenie wysiękowe osierdzia powoduje silną duszność i powiększenie granic stłumienia sercowego. Tony serca są ciche i głuche. Zapalenie mięśnia sercowego powoduje tachykardię, powiększenie sylwetki serca, zaburzenia rytmu (np. skurcze dodatkowe) i przewodnictwa (np. bloki p-k I lub II, odwrócenie załamka T, obniżenie odcinka ST, wydłużenie odstępu QT). Tony serca są głuche, a rytm często cwałowy. W bioptacie stwierdza się obecność guzków Aschoffa. Choroba reumatyczna przebiegająca głównie ze zmianami w sercu przez długi okres jest klinicznie bezobjawowa. Badania dodatkowe:. Poziom ASO jest podwyższony. Przyśpieszone jest OB, a w ostrej postaci występuje leukocytoza i wysoki poziom CRP w surowicy. Poziom albumin obniża się, natomiast rośnie poziom 2 - globulin. W postaciach ciężkich stwierdza się niedokrwistość. Rozpoznanie:  Objawy duże:  zapalenie stawów;  zapalenie serca;  pląsawica;  guzki podskórne;  rumień brzeżny lub obrączkowaty.  Objawy małe:  gorączka;

21  bóle stawów;  infekcja paciorkowcowa poprzedzająca objawy;  przebyty rzut choroby reumatycznej;  przyśpieszenie OB;  wydłużenie odcinka PQ;  podwyższone stężenie białek ostrej fazy w surowicy;  podwyższone miano ASO. Choroba reumatyczna może być rozpoznana, jeżeli stwierdzi się dwa objawy duże lub jeden duży i dwa objawy małe. Leczenie: w okresie ostrym obowiązuje leżenie w łóżku. Farmakoterapia: aspiryna w dawce 0,1 g/kg mc w okresie ostrym, a później 2 g/db, kortykosteroidy (np. prednizon); 1,2 - 2,4 mln j. co 12 - 24 h penicyliny prokainowej, a po 2 tyg. 1,2 mln j. na miesiąc debecyliny minimum przez 5 lat (u dzieci do 18 rż). Ad 2) Choroba zwyrodnieniowa stawów (osteoarthritis). Na początku dochodzi do zmian w chrząstce stawowej, która staje się pofałdowana i popękana. Pęknięcia chrząstki prowadzą do powstania geod - torbielek w kościach zawierających maź stawową. Dochodzi do procesu destrukcji chrząstki z przebudową kości i nowotworzeniem wyrośli kostnych (osteofitów) wokół zajętego stawu. Uszkodzenie chrząstki powoduje również zwężenie szpary stawowej oraz sklerotyzację podchrzęstną kości. Okresowo dołącza się stan zapalny chorego stawu. Postacie:  pierwotna (idiopatyczna), występuje głównie u kobiet i jest uwarunkowana genetycznie;  wtórna, wywołana przyczynami mechanicznymi (urazy, wady postawy), chemicznymi (enzymy kolagenolityczne i fibrynolityczne uwalniane w starszym wieku oraz w zapaleniach bakteryjnych stawu) i mieszanymi (np. w dnie wskutek ucisku przez moczany oraz działania enzymów). Objawy: ból ograniczający sprawność fizyczną pacjenta, pojawiający się po przeciążeniu stawu lub na początku ruchu, ustępujący po rozćwiczeniu stawu, sztywność poranna trwająca do godziny, ograniczenie ruchów w stawie, czasami obrzęk lub wysięk w stawie. Na paliczkach stwierdza się na wysokości stawów międzypaliczkowych dalszych guzki Heberdena ,a nad stawami międzypaliczkowymi bliższymi guzki Boucharda. Obecność guzków pozwala na różnicowanie choroby zwyrodnieniowej z RZS - em. Zmiany w kręgosłupie zaczynają się w krążku międzykręgowym. Idiopatyczne zmiany zwyrodnieniowe, zwłaszcza stawów śródręczno-paliczkowych, mogą być skorelowane z obecnością antygenów HLA klasy A 1 i A 2. Zwyrodnienie stawu od jego zapalenia różni się obecnością sklerotyzacji podchrzęstnej. Choroby kręgosłupa szyjnego: W kręgosłupie szyjnym dochodzi do zmian w stawach właściwych kręgosłupa (pomiędzy wyrostkami stawowymi - spondyloarthrosis apophysealis), powodując trzaskanie przy skręcaniu szyi. Osteofity drażnią przydankę tętnicy kręgowej, powodując zespół migreny szyjnej (zespół Barré-Liéou), przebiegający pod postacią napadowych bólów i zawrotów głowy, niekiedy z towarzyszącym oczopląsem. Zwyrodnienie środkowej części kręgosłupa szyjnego określa się jako spondyloarthrosis cervicovertebralis. Powoduje ono objawy rwy ramiennej - drętwienie i mrowienie palców oraz bóle mięśni nadgrzebieniowych, nasilające się przy odchylaniu głowy ku tyłowi. Pojawić się może również kręcz odruchowy w wyniku podrażnienia nerwów. Choroby kręgosłupa piersiowego: a) Choroba Scheuermanna (kyfoza młodzieńcza). Jej przyczyną jest dystrofia blaszek granicznych chrząstki, prowadząca do miejscowych zmian martwiczych i tworzenia się guzków Schmorla na powierzchni trzonów kręgów, oraz do klinowatego zwężenia przedniej części trzonów, co zwiększa kyfozę piersiową. Choroba powoduje uczucie dyskomfortu i bóle kręgosłupa piersiowego ze wzrostem napięcia mięśni przykręgosłupowych. b) Hiperostoza usztywniająca kręgosłup (choroba Forestiera?) cechuje się powstawaniem jednostronnych - częściej prawostronnych - dużych osteofitów (tzw. papuzich dziobów lub płomieni świecy). W efekcie powstaje ból i uczucie zesztywnienia kręgosłupa piersiowego, oraz ograniczenie jego ruchomości. c) Skolioza, powodująca bóle i wzrost napięcia mięśni. Choroby kręgosłupa krzyżowo-lędźwiowego: a) Lumbalgia spowodowana jest zwiększeniem napięcia i przeciążeniem mięśni lędźwiowych, powodującymi tępy, niepromieniujący ból. Odkształcenie się pierścienia włóknistego i ucisk na korzenie nerwowe powoduje różne objawy zależnie od wysokości, na której doszło do ucisku, np. ucisk na poziomie L5-S1 powoduje ostry ból promieniujący do V palca stopy, osłabienie lub zniesienie odruchu ze ścięgna Achillesa oraz niemożność chodzenia na palcach. Uszkodzenie na poziomie L4-L5 powoduje ostry ból promieniujący na zewnętrzną powierzchnię uda i na grzbiet stopy do palucha, oraz niemożność chodzenia na piętach. b) Brak spojenia łuku kręgu S 1 jest wadą wrodzoną i powoduje uczucie dyskomfortu oraz bóle kręgosłupa w okolicy krzyżowej. Inną wadą wrodzoną powodującą podobne dolegliwości jest obecność kręgu przejściowego - zrośnięcia trzonu kręgu L5 z kością krzyżową. c) Brak spojenia nasady łuku kręgowego (spondylolisis) może doprowadzić po wysiłku lub urazie do kręgozmyku (spondylolisthesis), często powodującego znaczne zaburzenia neurologiczne. Wielkość kręgozmyku ocenia się w centymetrach. Zwyrodnienie stawu biodrowego objawia się bólami w pachwinie, zwłaszcza na początku ruchu i przy przeciążaniu stawu, oraz upośledzeniem chodu. Bóle zwykle promieniują do kolan. Zmiany te występują najczęściej wskutek wrodzonej dysplazji i zwichnięcia stawu biodrowego, i dotyczą wtedy głównie części górno-zewnętrznej panewki stawu. Zmiany zwyrodnieniowe mogą rozwinąć się także w wyniku wgłobienia panewki (protrusio acetabuli), kiedy to dochodzi do zwyrodnienia główki kości udowej oraz panewki stawu biodrowego. Wtórne zwyrodnienie stawu jest również często skutkiem zmian krzywiczych. Zwyrodnienie stawu kolanowego powstaje wskutek konfliktu udowo-piszczelowego lub udowo-rzepkowego. Dolegliwości zwiększają się podczas obciążania stawu, jak również podczas schodzenia ze schodów. Chorobie często towarzyszy stopa poprzecznie płaska i koślawość palucha. Wskutek tych zmian rozwinąć się może zapalenie kaletek stawowych, a na podeszwach powstają modzele i bolesne nagniotki. Zwyrodnienie stawów stopy rozwija się zwłaszcza często przy płaskostopiu. W wyniku rozwoju osteofitów na kościach stępu powstawać może tzw. stopa najeżona. Często powstaje ostroga piętowa, która jednak na ogół nie powoduje silnych dolegliwości. Zwyrodnienie stawu barkowego może być przyczyną zespołu bolesnego barku. Leczenie: NLPZ; miejscowo iniekcje z lignokainy i kortykosteroidy dostawowo; urządzenia wspomagające (laski, kule). Ad 3) Dna moczanowa (podagra) dotyczy najczęściej stawów śródstopno-paliczkowych. Jest chorobą metaboliczną wynikającą z nieprawidłowej przemiany puryn. Zwykle chorują mężczyźni. Chorobie towarzyszą często typowe czynniki konstytucjonalne - niski wzrost i otyła budowa

22 ciała (typ pykniczny), nadciśnienie tętnicze i choroba wieńcowa. Powoduje ataki silnego bólu, zwłaszcza w nocy. Ból najczęściej dotyczy stawów palucha, a niekiedy stawu skokowego, kolanowego lub łokciowego. W badaniu fizykalnym można stwierdzić ostry stan zapalny stawu z wystąpieniem przeczulicy w jego okolicy. Na małżowinach usznych po kilku-kilkunastu latach trwania choroby widoczne stają się guzki dnawe. W surowicy stwierdza się hiperurykemię (przy czym tylko u 20 % osób, u których stwierdza się hiperurykemię, występują objawy dny moczanowej). Ataki dny mogą być wyzwalane przez alkohol. Częstym powikłaniem dny moczanowej jest kamica moczowa, a po wieloletnim przebiegu choroba doprowadza do niewydolności nerek i zniszczenia zaatakowanych stawów Leczenie: podaje się bloker oksydazy ksantynowej - Allopurinol, zaczynając od 100 mg/db i zwiększając stopniowo dawkę do max 600 mg/db. Jego postacią do przewlekłego stosowania jest Milurit w dawce przeciętnie 300 mg /db. Znaczną poprawę można również osiągnąć podając kolchicynę (Colchicum dispert 1 mg). W pierwszej dobie podaje się 4 mg, w drugiej i trzeciej po 3 mg, w czwartej i piątej po 2 mg, a w szóstej i siódmej po 1 mg. Później dawkę ustala się według stanu pacjenta. Niekiedy, przy prawidłowej funkcji nerek można stosować Berenit, działający moczopędnie. Oprócz kolchicyny w ostrym napadzie dny można podać Butapirazol. II. Wywołane przyczynami pozastawowymi (gościec tkanek miękkich): 1) Gościec mięśni (fibromyalgia); 2) Zmiany zwyrodnieniowe okołostawowe: a) choroba de Quervaina, objawiająca się bolesnością u podstawy I kości śródręcza. Wywołana jest zaciskającym zapaleniem pochewki ścięgien długiego odwodziciela i krótkiego prostownika palców; b) zespół bolesnego barku, którego przyczyną może być entezopatia pierścienia rotatorów; c) łokieć tenisisty jest entezopatią występującą często u ludzi pracujących z narzędziami wibrującymi lub wykonującymi ruchy skręcania (np. używając śrubokrętu itp.), u tenisistów (łokieć tenisisty).

Ćwiczenie II. Reumatologia zajmuje się nieurazowymi chorobami układu ruchu. Przyczyny chorób reumatologicznych: infekcje, wywołane najczęściej przez Shigella, Salmonella, Yersinia (nieżyty przewodu pokarmowego), zaburzenia immunologiczne, wady postawy, zaburzenia rozwojowe, zmiany zwyrodnieniowe. W powstawaniu zmian patologicznych biorą udział autakoidy (mediatory zapalenia), np. aminy biogenne, eikozanoidy, kininy, cytokiny; kompleksy immunologiczne i inne efekty reakcji antygen-przeciwciało.

Choroby układowe tkanki łącznej (kolagenozy): 1. RZS. 2. Młodzieńcze zapalenie stawów 3. Toczeń układowy trzewny. 4. Twardzina układowa. 5. Zespół Sjögrena. 6. Rozlane zapalenie powięzi z eozynofilią. 7. Zapalenie wielomięśniowe i skórnomięśniowe. 8. Martwicze zapalenia naczyń: 8. Mieszana choroba tkanki łącznej (MCTD). 9. Zespoły z nakładania, np. zespół Sjögrena + toczeń układowy, lub zespół Sjögrena + RZS. Kolagenozy są grupą schorzeń tkanki łącznej charakteryzujących się występowaniem m.in. martwicy włóknikowatej w tkankach. Ich cechy wspólne : 1) proces dotyczy tylko lub głównie tkanki łącznej; 2) jest to proces zapalny; 3) w surowicy stwierdza się obecność autoprzeciwciał; 4) usunięcie przyczyny nie zawsze powoduje ustanie procesu chorobowego. Na powstanie kolagenoz wpływ mają czynniki genetyczne, związane z układem HLA, wrodzonymi defektami odporności oraz fenotypem acetylacji; leki, promieniowanie ultrafioletowe, czynniki hormonalne, np. hiperkortyzolemia lub ciąża; prawdopodobnie czynniki zakaźne, np. infekcje mykoplazmatyczne i wirusowe. W patogenezie kolagenoz biorą udział reakcje odpornościowe głównie typu III (kompleksów immunologicznych) i IV (komórkowa, za pośrednictwem cytokin). W chorobach tych często spotyka się osłabienie odczynów skórnych, np. tuberkulinowego, oraz obniżenie poziomu składowych dopełniacza w surowicy, w której z kolei można stwierdzić obecność krążących kompleksów immunologicznych. Reakcje immunologiczne w kolagenozach mogą powodować aktywację układu krzepnięcia i fibrynolizy, prowadząc do zespołu DIC, a aktywacja kinin powodować może hipotonię. W kolagenozach dochodzi również do powstawania prostaglandyn, tromboksanów i leukotrienów, nasilających reakcje zapalne. Kompleksy immunologiczne wywołują zapalenie toczące się głównie w ścianach naczyń i ich otoczeniu oraz skrobiawicę. Z kolei krążące autoprzeciwciała, głównie przeciwjądrowe, uszkadzają komórki różnych narządów i układów, powodując m.in. cytopenie we krwi obwodowej, niszczenie błon podstawnych w płucach i nerkach, gruczołów wewnątrzwydzielniczych czy też mięśni poprzecznie prążkowanych. Do różnicowania tych schorzeń wykorzystuje się odmienne typy fluorescencji jądrowej w mikroskopie, zależne od rodzaju autoprzeciwciał. Typy fluorescencji to typ obwodowy, homogenny, plamisty i jąderkowy. Typ przeciwciała przeciw dwuniciowemu DNA - anty n - DNA, anty ds - DNA przeciw jednoniciowemu DNA przeciw rybonukleoproteidowi- anty - RNP przeciw kompleksowi DNA-histon anty - Sm anty - SSA (anty - Ro) anty - SSB (anty - La) anty - Sci-70 (przeciw topoizomerazie)

Choroba, w której występuje dane przeciwciało toczeń układowy, zwłaszcza przebiegający z zajęciem nerek wszystkie choroby tkanki łącznej? MCTD, rzadziej i w niskich mianach w toczniu toczeń układowy, zwłaszcza indukowany (np. przez promienie UV, substancje chemiczne, leki - najczęściej syntetyczne penicyliny) toczeń układowy zespół Sjögrena, toczeń układowy --//-, --//-twardzina układowa

23

antycentromerowe (ACA) anty Jo1 - przeciwciało antycytoplazmatyczne przeciw syntetazom tRNA anty PM-Scl przeciwneutrofilowe ANCA

zespół CREST2 zapalenie wielomięśniowe, twardzina układowa zespół nakładania zapalenia wielomięśniowego i twardziny układowej zespół Churga -Straussa, ziarniniak Wegenera

Przeciwciało anty-Sm występuje najczęściej w toczniu, zwłaszcza przebiegającym z objawami neurologicznymi, i jest markerem SLE. W leczeniu kolagenoz stosuje się kortykosteroidy, np. prednizon; immunosupresanty (np. azatioprynę, 6 - merkaptopurynę, cyklofosfamid, chlormetynę - Nitrogranulogen, cyklosporynę A, kolchicynę, podofilinę, L - asparaginazę), penicylaminę, pirytynol (Enerbol), NLPZ (np. indometacynę), chlorochinę, plazmaferezę, leki immunomodulujące, np. lewamizol, izoprynozynę, TFX. 1. Toczeń układowy trzewny (SLE, lupus erythromatosus disseminatus) jest chorobą z autoagresji, dotyczącą co najmniej dwóch narządów lub układów. Etiopatogeneza choroby jest nieznana. Kobiety chorują ok. 10 x częściej. W toczniu układowym można stwierdzić przeciwciała przeciwjądrowe: przeciw podwójnej nici DNA, anty - Sm, anty - RNP, anty - Ro, anty - La, przeciw kompleksowi DNA-histon, anty - RNP; przeciwciała przeciw antygenom powierzchniowym: erytrocytów, płytek krwi, limfocytów, przeciwciała antyfosfolipidowe przeciw czynnikom krzepnięcia i kardiolipinie [ powodujące fałszywie (+) odczyny klasyczne kiłowe, zakrzepicę w drobnych naczyniach i nieprawidłowe wyniki testów krzepnięcia]. Zwiększona zapadalność na toczeń występuje u osób z antygenami HLA DR 2, DR 3, B 8. Niektóre infekcje (np. wywołane paramyksowirusami) , leki, hormony żeńskie, oraz promienie UV powodują zahamowanie czynności limfocytów Ts i indukować toczeń. Wskutek tego limfocyty B zwiększają swą aktywność i dochodzi do produkcji autoprzeciwciał. Kryteria rozpoznawcze tocznia wg ARA: A. Duże: 1. Rumień na twarzy w kształcie motyla. 2. Rumień krążkowy na okolicach odsłoniętych. 3. Nadwrażliwość na światło. 4. Owrzodzenie jamy ustnej. 5. Zapalenie stawów (zwykle nie doprowadzające do zniszczenia stawu). 6. Zapalenie błon surowiczych (opłucnej i osierdzia). 7. Zaburzenia neuropsychiatryczne, np. charakteropatie, depresje, objawy uszkodzenia OUN (śpiączka, drgawki). 8. Zmiany w nerkach, przebiegające zwykle pod postacią białkomoczu i krwinkomoczu. Obecność wałeczkomoczu świadczy o ciężkim uszkodzeniu nerek. Histopatologicznie są to zazwyczaj ogniskowe, mezangialne lub rozplemowe rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek (z wytwarzaniem półksiężyców), lub też błoniaste kzn. Niekiedy występuje szkliwiejące kzn. 9. Zaburzenia hematologiczne w postaci niedokrwistości hemolitycznej, limfopenii (poniżej 1500 limfocytów w mm3), leukopenii (poniżej 4000 leukocytów w mm3), trombocytopenii (poniżej 100 tys. płytek krwi w mm3). 10. Immunologiczne: a) Obecność komórek LE. b) Przeciwciała anty - Sm, przeciw podwójnej nici DNA, przeciwciała przeciwjądrowe. c) Złogi immunoglobulin na granicy skórno-naskórkowej. Toczeń polekowy może rozwinąć się wskutek przyjmowania m.in. prokainamidu, pochodnych hydantoiny lub hydralazyny. Objawy: w toczniu mogą wystąpić zmiany zapalne w mięśniu sercowym lub zapalenie wsierdzia prowadzące do wad serca (tzw. zespół Libmana - Sachsa). Zapalenie naczyń (vasculitis) wywołane odkładaniem się kompleksów immunologicznych w ich ścianie, wraz z krioglobulinemią powoduje zmiany zapalno-martwicze w skórze, głównie odcinków dystalnych kończyn. Węzły chłonne i niekiedy śledziona są powiększone. W płucach zmiany mogą być różnego typu: przebiegać z krwawieniami i krwotokami, lub jako wtórne infekcje bakteryjne i grzybicze. W przewodzie pokarmowym mogą pojawić się zmiany zapalno-wrzodziejące, zapalenie trzustki, a także powiększenie wątroby jako skutek niewydolności krążenia lub uszkodzenia polekowego. Często dochodzi do uszkodzenia narządu wzroku wskutek zmian w siatkówce, twardówce, lub w przypadku towarzyszącego toczniowi zespołu Sjögrena, w spojówkach. OB jest zwiększone, występuje hipoalbuminemia, wysoki poziom białek ostrej fazy, mukoproteidów, poliklonalna hipergammaglobulinemia, krioglobulinemia, zjawisko LE (fagocytoza jąder komórkowych uszkodzonych przez przeciwciała), niekiedy obniżenie stężenia składowej C3 dopełniacza. Zmianom tym często towarzyszą objawy ogólne: gorączka, złe samopoczucie, brak łaknienia, utrata masy ciała, nudności. Leczenie: NLPZ, chlorochina, kortykosteroidy w dużych dawkach, cytostatyki, np. azatiopryna (Imuran), 6-merkaptopuryna, cyklofosfamid (Endoksan). 2. Zespół Sjögrena może być:  pierwotny;  wtórny, występujący w przebiegu innych kolagenoz, np. SLE lub MCTD. Jest to proces zapalny o podłożu autoimmunologicznym, toczący się w gruczołach egzokrynowych, głownie łzowych i ślinowych. Niekiedy dotyczy również płuc, nerek, tarczycy lub układy nerwowego. Jego wystąpienie może wiązać się z przebyciem infekcji wirusowej lub z występowaniem antygenów HLA klasy B 8, DR 3 i DR w53. Kobiety chorują 10 x częściej. Objawy: suchość spojówek i jamy ustnej, rzadziej suchość gardła lub nosa; osłabienie, bóle stawów, objaw Raynauda, niekiedy zapalenie trzustki, zanikowy nieżyt żołądka, obrzęk ślinianek, zmiany zapalne w innych narządach, np. w płucach, mięśniach, tarczycy. Mogą również pojawić się kłębuszkowe zapalenie nerek, limfadenopatia lub zapalenia nerwów obwodowych. (Typowa triada objawów zespołu Sjögrenasuchość w ustach, zapalenie spojówek i rogówki oraz zapalenie stawów. Badania dodatkowe: OB jest wysokie, w morfologii krwi można stwierdzić niedokrwistość normochromiczną oraz leukopenię z limfopenią, a w surowicy hipergammaglobulinemię i czynnik reumatoidalny. Często występują w surowicy autoprzeciwciała anty - Ro i anty - La . Leczenie: doustnie kortykosteroidy w średnich dawkach (1 - 2 mg/db prednizonu) do oczu zakrapla metylocelulozę lub Lacrimal. W postaciach opornych dodaje się leki immunosupresyjne: 2 - 3 mg/kg mc azatiopryny lub 1,5 - 2,5 mg/kg cyklofosfamidu dziennie. 3. Reumatoidalne zapalenie stawów jest chorobą o nieznanej przyczynie. Stwierdza się w niej obecność kompleksów immunologicznych w maziówce i płynie stawowym. W większości przypadków w surowicy obecny jest czynnik reumatoidalny RF, należący do klasy IgM przeciwciał, przy czym nie jest on specyficzny dla RZS - można go stwierdzić w innych schorzeniach, a niekiedy również u osób zdrowych. U chorych często stwierdza się antygeny HLA DR 4, DR 3 (RZS przebiegający u osób z tą klasą HLA jest często bardzo aktywny i 2

Zespół CREST jest łagodną postacią twardziny uogólnionej objawiającą się zwapnieniami w tkance łącznej, zespołem Raynauda, zapaleniem przełyku, sklerodaktylią oraz teleangiektazjami.

24 powikłany zapaleniem naczyń), DR 2 (choroba u osób z tą klasą przebiega na ogół łagodnie). W stawach dochodzi do rozplemu kosmków maziówki i powstaje łuszczka, a chrząstka stawowa ulega niszczeniu. Objawy: Choroba rozwija się zwykle powoli, choć niekiedy początek jest ostry i nagły. Zmiany dotyczą drobnych stawów i są zwykle symetryczne. Często występują objawy ogólne, np. brak łaknienia, zmniejszenie masy ciała, osłabienie, stany podgorączkowe. Najczęściej zajmowane są stawy międzypaliczkowe bliższe i śródręczno-paliczkowe oraz nadgarstkowe, z zanikiem drobnych mięśni rąk. W zajętych stawach występuje ból, bolesność uciskowa stawu, obrzęk, wysięk w jamie stawu oraz długotrwała sztywność poranna. Ból powoduje odruchowy wzrost napięcia mięśni, co prowadzi do przeciążenia stawu i nasilenia dolegliwości (mechanizm błędnego koła). Dochodzi do uszkodzenia stawu łokciowego i barkowego, oraz do ulnaryzacji nadgarstka, a niekiedy również do zespołu cieśni nadgarstka. Nadwichnięcia i zwichnięcia paliczków powodują deformacje typu „łabędziej szyi” lub powstanie palców butonierkowatych. Obecne są guzki podskórne w ścięgnach, tkance okołostawowej i innych narządach. Niekiedy występuje rumień dłoniowy lub podeszwowy. Zapalenie stawu kolanowego może powodować powstanie torbieli podkolanowej Bakera i zanik mięśnia czworogłowego uda. Zajęcie kręgosłupa szyjnego może powodować nadwichnięcie lub zwichnięcie kręgów, co grozi przerwaniem rdzenia. Zajęcie stawów biodrowych pojawia się późno, ale prowadzi do zwichnięcia centralnego stawu i unieruchomienia chorego. Zajęcie stawów skroniowo-żuchwowych występuje głównie u dzieci. „Ręka lornetowata” jest to zaawansowana postać RZS ze znaczną osteolizą kości. Chorobie mogą towarzyszyć limfadenopatia, zapalenie płuc, opłucnej, osierdzia, lub kłębuszkowe zapalenie nerek. W naczyniach występują zmiany typu „vasculitis”, powodujące zmiany niedokrwienne i martwicę skóry, zmiany zapalne w narządzie wzroku, czy też neuropatię obwodową. W nerkach może rozwinąć się mezangialne zapalenie nerek i skrobiawica. W sercu zmiany zapalne mogą dotyczyć każdej z warstw. Rzadko występują zapalenie tęczówki i rogówki lub powiększenie śledziony. W badaniach dodatkowych stwierdza się niedokrwistość normocytową. Poziom mukoproteidów i CRP jest zwiększony. Poziomy 2 i globulin, fibrynogenu i miedzi są wysokie. Poziom albumin jest obniżony. Odczyn Waleera-Rosego na obecność RF jest zwykle dodatni. Często stwierdza się obecność krążących kompleksów immunologicznych. OB jest podwyższone, a w ostrych stanach często trzycyfrowe. Poziom żelaza w surowicy może być znacznie obniżony. Kryteria klasyfikacyjne RZS wg ARA: 1. Sztywność poranna trwająca min. 1 h od co najmniej 6 tyg. 2. Obrzęk min. 3 stawów od przynajmniej 6 tyg. 3. Obrzęk stawów nadgarstka, śródręczno-paliczkowych i międzypaliczkowych bliższych od min. 6 tyg. 4. Symetryczny obrzęk stawów trwający przynajmniej 6 tyg. 5. Typowe dla RZS zmiany w rtg. 6. Obecność guzków reumatoidalnych. 7. Czynnik reumatoidalny obecny w surowicy. Okresy radiologiczne RZS: I. Obrzęk okołostawowy, niekiedy osteoporoza miejscowa. II. Pojawiają się geody i ubytki kostne, zaniki mięśni. III. Dochodzi do zniekształcenia stawów, przykurczy, podwichnięć, dużych zaników mięśni i ubytków powierzchni stawowych kości. IV. Okres ten cechują znaczna osteoporoza oraz pojawiające się zrosty włókniste i kostne. Leczenie: podaje się sole złota im - Tauredon raz w tygodniu, rozpoczynając od 10 mg, dochodząc do dawki 50 mg/ tydz., aż do osiągnięcia pełnej dawki ok. 1g. Solganal B podaje się podobnie, lecz raz na 3 - 4 tyg.; 0,25 g dziennie w pierwszym miesiącu, następnie 2 x 0,25 g dz. penicylaminy (Cuprenil, w związku z zatrzymaniem w ustroju miedzi i utratą żelaza); sulfosalazynę (zawsze łącznie z kwasem foliowym) początkowo 0,5 g/db, przechodząc do dawki 2 -3 g/db; chlorochinę (Arechin) 2 x dz. 0,25 g, lub pirytynol (Enerbol). Wspomagająco podaje się kortykosteroidy (zazwyczaj w niskich dawkach), NLPZ - np. Voltaren, Majamil, diklofenak, Feloran, Revodinę, Profenid. Pacjentowi zaleca się wykonywanie ćwiczeń ruchowych w zaatakowanych stawach (ruch zwalnia postęp choroby), stosuje się fizykoterapię (diadynamika, nagrzewania lampą Solux). Raz na miesiąc należy skontrolować OB, wykonać próby wątrobowe i badanie ogólne moczu. W trakcie terapii solami złota należy co tydzień wykonywać badanie kontrolne moczu, a raz w miesiącu wykonać morfologię krwi. Niekiedy podaje się immunosupresanty, np. cyklofosfamid (Endoksan), azatioprynę (Imuran), chlorambucyl (Leukeran). Dostawowo można podać Varicocid - 300 mg. Niekiedy chirurgicznie usuwa się łuszczkę. 4. Młodzieńcze zapalenie stawów (polyarthritis chronica iuvenilis), mogące przebiegać jako postać: a) ograniczona, przebiegająca z zajęciem nie więcej niż czterech stawów, często u dzieci z antygenem HLA B 27; b) wielostawowa, z zajęciem minimum pięciu stawów; c) układowa (zespół Stilla), przebiegająca z ciężkimi objawami ogólnymi, limfadenopatią, powiększeniem śledziony, wysypką i często zapaleniem błon surowiczych. Dwóm ostatnim postaciom często towarzyszy dodatni wynik próby Waalera-Rosego na obecność czynnika reumatoidalnego. Młodzieńcze zapalenie stawów różni się od RZS - u: a) rzadszym występowaniem czynnika reumatoidalnego; b) zwykle jednostawowym początkiem; c) częstym występowaniem uszkodzeń narządu wzroku, zwłaszcza w postaci ograniczonej; d) częstym zajęciem stawów żuchwowych; e) występowaniem zaburzeń rozwoju szkieletu („ptasia twarz” i niski wzrost). Leczenie jest podobne jak u dorosłych, choć sole złota podaje się rzadziej. 5. Twardzina układowa (sclerodermia systemica vel generalisata vel diffusa). Twardzina występuje jako: 1) Twardzina miejscowa, dotycząca tylko skóry; 2) Twardzina układowa, zajmująca również narządy wewnętrzne. Twardzina układowa jest przewlekłą postępującą chorobą zapalną przebiegającą z przewagą procesów wytwórczych (syntezy kolagenu), toczącą się w naczyniach i wokół nich. Przyczyna nie jest znana, kobiety chorują częściej. Postacie twardziny układowej: 1) twardzina rozsiana, z uogólnionymi zmianami na skórze i ciężkim uszkodzeniem narządów wewnętrznych; 2) twardzina ograniczona (limited scleroderma) zajmuje tylko skórę rąk i twarzy i niekiedy powoduje ograniczone zmiany narządowe; 3) postać pośrednia; 4) zespół CREST; 5) twardzina wywołana substancjami chemicznymi lub lekami. Fazy twardziny: I. faza obrzękowa. Stwierdza się w niej pogrubienie palców i objaw Reynauda. Pacjent odczuwa zwykle bóle stawowo mięśniowe;

25 II. faza stwardnienia. Dochodzi w niej do zaniku gruczołów łojowych i włosów, ręce ustawiają się szponiasto, a palce sztywnieją (jest to tzw. sclerodactylia), twarz staje się maskowata, wokół ust pojawiają się promieniste zmarszczki, a w kącikach mogą pojawiać się zajady, nos i wargi stają się wąskie; skóra jest wygładzona, napięta, błyszcząca, z przebarwieniami, nie daje się ująć w fałd. Zasięg zmian skórnych powoli przesuwa się z twarzy na szyję i klatkę piersiową, a z rąk na przedramiona i wyżej. Zwiastunem takiego postępu mogą być parestezje w obszarze przyszłych zmian; III. faza zaników, cechująca się stopniowym włóknieniem i występowaniem teleangiektazji. Skóra łatwo ulega urazom, wskutek których rozwijają się miejscowo przewlekłe procesy zapalne. Dochodzi wówczas również do zaniku mięśni. Zmiany narządowe w twardzinie: a) w układzie kostnym: zaniki końcowych paliczków widoczne na zdjęciach rtg, niekiedy pojawiają się złogi wapnia w sąsiedztwie kości ręki. Stawy często są bolesne i obrzęknięte; b) w przewodzie pokarmowym: w przełyku zmiany rozpoczynają się zwykle wcześnie. Pojawiają się zaburzenia perystaltyki, dysfagia, zapalenie i owrzodzenia w wyniku zarzucania treści żołądkowej, zwracanie i ulewanie pokarmu, rurowate poszerzenie przełyku. Następnie zmiany rozwijają się w dwunastnicy, zazwyczaj z ominięciem żołądka. Poszerzenie jelit i zaburzenia ich perystaltyki powodują naprzemienne biegunki i zaparcia, którym często towarzyszy zespół złego wchłaniania; c) w układzie krążenia może dochodzić do zapalenia osierdzia, zaburzeń przewodzenia i niewydolności krążenia, zwłaszcza prawokomorowej, nasilonej zmianami w płucach. Jej cechą charakterystyczną jest brak lub skąpe obrzęki kończyn z powodu ich zwłóknienia. W wyniku pogrubienia ściany naczyń i ich zwężenia dochodzi do objawów choroby wieńcowej, nadciśnienia nerkopochodnego, oraz niewydolności nerek; d) w układzie oddechowym dochodzi do zwłóknienia miąższu płucnego i ścian oskrzeli, rozedmy, nadciśnienia płucnego i niewydolności krążeniowo - oddechowej; e) w narządzie wzroku może dojść do wysychania spojówek wskutek niedomykania powiek, zapalenia spojówek i rogówki oraz owrzodzenia rogówki. Badania dodatkowe: w surowicy niekiedy może wzrosnąć poziom 1 i 2 - globulin lub  - globulin, może się pojawić czynnik reumatoidalny, występuje tendencja do hipoglikemii. OB jest przyśpieszone. Na zdjęciach rtg występują zmiany zanikowe kości paliczków oraz resorpcja okołozębowa kości. W EKG można stwierdzić zaburzenia przewodzenia lub migotanie i trzepotanie przedsionków. W badaniu histopatologicznym stwierdza się włóknienie i zanik skóry, a w badaniu immunofluorescencyjnym obecność autoprzeciwciał, zwłaszcza przeciwjąderkowych, anty - Scl - 70 (typowych dla postaci przebiegających ciężko, z zajęciem płuc) i antycentromerowych (charakterystycznych dla postaci CREST). Leczenie: stosuje się penicylaminę (Cuprenil), kortykosteroidy w niskich lub średnich dawkach, niekiedy immunosupresanty, np. chlorambucyl. Należy uzupełniać niedobory pokarmowe, witaminowe (głównie witamin E i A). Na kończyny stosuje się okłady parafinowe, nagrzewania lampą Solux (Uwaga! Hydroterapia jest przeciwwskazana!). Ponadto podaje się objawowo blokery kanału wapniowego, receptora serotoninowego lub receptora H2 i metoklopramid, wlewy z dekstranu 40 tys.; w zespole Raynauda prostacyklinę i jej analogi, a w nadciśnieniu i zmianach w nerkach podaje się inhibitory ACE. 6. Eozynofilowe zapalenie powięzi (zespół Shulmana, fascitis eosinophilica) jest chorobą bardzo rzadką, występuje głównie u mężczyzn. Objawy: bóle, obrzęk i stwardnienie skóry, głównie przedramion i podudzi. Skóra zaczyna przypominać skórkę pomarańczy. Występuje gorączka, eozynofilia, hipergammaglobulinemia. Twarz nie jest zajęta. Choroba przebiega z zaostrzeniami i nawrotami, po kilku latach może dojść do wyleczenia. Rozpoznaje się ją na podstawie badania histopatologicznego wycinka, a leczy kortykosteroidami, witaminą E, azatiopryną, penicylaminą lub kolchicyną. 7. Zapalenie wielomięśniowe i skórno - mięśniowe (polymyositis i dermatomyositis) są chorobami o nieznanej przyczynie, z wyjątkiem postaci będących objawami złośliwego nowotworu. Typy choroby wg ARA: I. Zapalenie wielomięśniowe dorosłych. II. Typowe zapalenie skórno - mięśniowe III. Zapalenie mięśni towarzyszące nowotworom złośliwym. IV. Zapalenie wielomięśniowe dziecięce z towarzyszącą chorobą naczyń. V. -//-//w zespołach nakładania. Zapalenie wielomięśniowe i skórno - mięśniowe występuje zazwyczaj u nastolatków oraz po 50 rż. Kobiety, osoby z wrodzonymi defektami odporności, oraz z antygenami HLA klasy DR 3 i DR w52 chorują częściej. Objawy: postępujące symetryczne osłabienie mięśni proksymalnych, niekiedy mięśni karku, powodujące trudności z unoszeniem głowy, osłabienie mięśni gardła, powodujące zaburzenia połykania, oraz krtani, wywołujące dysartrię lub bezgłos. Występują trudności we wstawaniu z krzesła, łóżka, unoszeniu kończyn. U części chorych występują bóle mięśni lub stawów. Skóra jest obrzęknięta i zaczerwieniona. Zmiany skórne zazwyczaj występują na twarzy, szyi, ramionach lub tułowiu. Na powiekach, kolanach, kostkach i grzbiecie dłoni może wystąpić różowoliliowe zabarwienie skóry. Zmiany nad stawami dłoni mogą się łuszczyć - jest to objaw Gottrona. Czasami występuje objaw Reynauda, zapalenie płuc zachłystowe lub wywołane hipowentylacją wskutek niewydolności mięśni oddechowych, kardiomiopatia oraz zaburzenia rytmu i przewodnictwa w sercu. Choroba przebiega z remisjami i nawrotami. U dorosłych w licznych przypadkach tej choroby ujawniają się nowotwory złośliwe, natomiast u dzieci może ona pojawić się po przebyciu ostrych infekcji. Badania dodatkowe: w surowicy stwierdza się wzrost poziomu CPK, aminotransferaz, LDH, aldolazy,  - globulin oraz autoprzeciwciała anty PM -1 i anty - Jo1. Badanie histopatologiczne wycinka z mięśnia jest podstawą rozpoznania. W badaniu EMG stwierdza się zmniejszenie amplitudy i czasu trwania potencjałów. Leczenie: lekami z wyboru są kortykosteroidy, np. 1 - 2 mg prednizonu na dobę przez 3 - 4 tyg.. Przy braku poprawy podaje się 2 - 3 mg/kg mc dziennie azatiopryny lub 7,5 - 25 mg/kg mc metotreksatu na tydzień. 8. Martwicze zapalenia naczyń. a) Guzkowe zapalenie tętnic; b) Zespół Churg-Straussa, mający objawy łącznie ziarniniaka Wegenera (w postaci alergicznego zapalenia płuc z napadami astmy oskrzelowej i eozynofilią) i guzkowego zapalenia tętnic; c) Zapalenia naczyń w wyniku reakcji z nadwrażliwości:  choroba posurowicza;  choroba Schönleina-Henocha;  krioglobulinemia.; d) Ziarniniakowe zapalenie naczyń:  ziarnica Wegenera;  olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic;

26 

choroba Takayashu.Guzkowe zapalenie tętnic (polyartheritis nodosa). W chorobie tej dochodzi do zapalenia, zarastania i martwicy naczyń. GZT występuje częściej u mężczyzn i dotyczy głównie tętnic małych i średnich. Niekiedy rozwija się w przebiegu WZW typu B. Choroba rozpoczyna się objawami ogólnymi (gorączką, utratą masy ciała, złym samopoczuciem, bólami stawów). Następnie rozwijają się zmiany narządowe:  w nerkach, prowadzące do rozwoju nadciśnienia (niekiedy złośliwego), a później niewydolności nerek;  w naczyniach wieńcowych, powodujące objawy choroby wieńcowej i niewydolność krążenia;  w przewodzie pokarmowym, powodując wymioty, biegunki, bóle brzucha, zawał jelita;  neurologiczne, pod postacią zapaleń nerwów obwodowych;  skórne: zapalne guzki podskórne i owrzodzenia. W badaniu fizykalnym niekiedy stwierdza się bolesność jąder. Choroba powoli postępuje, doprowadzając do zgonu. W badaniach dodatkowych stwierdza się leukocytozę z neutrofilią, przyśpieszenie OB, oraz niewielką niedokrwistość. Leczenie: podaje się kortykosteroidy w wysokich dawkach, np. 1 mg/kg mc prednizonu dziennie, a w przypadkach opornych dołącza się 2 mg/kg mc cyklofosfamidu.Ziarnica Wegenera (granulomatosis Wegener) polega na powstawaniu ziarniniaków i zmian martwiczych w drogach oddechowych. Rozpoczyna się w jamie nosowo - gardłowej, powodując powstanie nosa siodełkowatego. Niekiedy dotyczy również zatok lub oczu, powodując tam stany zapalne. Następnie proces chorobowy szerzy się w dół, na oskrzela i płuca. Niekiedy zmiany rozwijają się również w nerkach, powodując białkomocz, a w późniejszym okresie niewydolność nerek. Chorobie towarzyszą objawy nieżytu ze strony całego układu oddechowego, gorączka, brak łaknienia, utrata masy ciała. W surowicy stwierdza się hipergammaglobulinemię i leukocytozę. Rokowanie jest niekorzystne. Leczenie: stosuje się kortykosteroidy w wysokich dawkach w połączeniu z lekami immunosupresyjnymi, np. chlorambucylem lub cyklofosfamidem, również w wysokiej dawce.Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic (arteritis gigantocellularis vel temporalis) dotyczy zazwyczaj tętnicy skroniowej, lub innych, dużych lub średnich tętnic. Niekiedy zmienioną tętnicę można wyczuć palpacyjnie. Objawia się miejscowym niedokrwieniem i bólem. Niekiedy przebiega jako choroba uogólniona z gorączką, utratą masy ciała, osłabieniem, bólami stawów i rozmaitymi objawami niedokrwiennymi. Rokowanie na ogół jest pomyślne. Leczenie: kortykosteroidy.Choroba Takayashu jest zapaleniem dotyczącym dużych tętnic z tendencją do tworzenia zwężeń, zwłaszcza łuku aorty i jego odgałęzień. Często również dochodzi do powstawania tętniaków. Choroba objawia się zmianami niedokrwiennymi oraz gorączką, nocnymi potami, brakiem łaknienia oraz bólami stawowymi. Niekiedy pojawiają się zmiany rumieniowe na skórze lub objaw Reynauda. Leczenie: kortykosteroidy, np. 40 - 60 mg/db prednizonu. 9. Mieszana choroba tkanki łącznej (MCTD) jest schorzeniem, w którym występują objawy tocznia, twardziny, zapalenia wielomięśniowego i rzadziej innych kolagenoz, z wyjątkiem guzkowego zapalenia tętnic. Choroba nie zajmuje nerek. W surowicy stwierdza się w niej obecność autoprzeciwciał przeciw rybonukleinie (anty-RNP) oraz hipergammaglobulinemię. Leczenie: podaje się kortykosteroidy w niskich dawkach, NLPZ, często również blokery kanału wapniowego (nifedypina) i receptorów serotoninowych (ketanseryna) - zależnie od objawów.

PULMONOLOGIA Temat 1. Farmakoterapia chorób płuc.  2 - mimetyki: adrenalina - działa niewybiórczo; izoprenalina i orcyprenalina działają bardziej wybiórczo; salbutamol, fenoterol i terbutalina są wysoce wybiórcze. Leki te zwiększając poziom cAMP powodują fosforylację miozyny. Fosforylowana miozyna nie łączy się z aktyną. MDI jest typem inhalatora dozującym określoną dawkę -mimetyku.  2 - mimetyki w nebulizatorze stosuje się głównie w stanie astmatycznym. W tej postaci można podać Salbupart. Działania niepożądane: wskutek działania na cewki nerkowe  2-mimetyki mogą powodować hipokaliemię, której efektem są zaburzenia rytmu serca i drżenie mięśniowe. Powodują również hipotonię. Nie wolno podawać ich domięśniowo!!!  - mimetyki podaje się s.c., np. adrenalinę, zwykle 0,3 - 0,5 mg co 4 h; lub Salbupart. Leki te można również podać iv, po rozcieńczeniu 1:10, w pompie infuzyjnej lub kroplówce (Salbupart 5 - 20 g/min). Spacer umożliwia prawidłowe podanie leku wziewnie. Przed przyjęciem leku należy wstrząsnąć inhalator. Częste stosowanie  2-mimetyków wziewnych może po pewnym czasie spowodować spadek wrażliwości receptorów.  2 - mimetyki o przedłużonym działaniu (salmeterol, formoterol) można stosować regularnie i nie powodują one spadku wrażliwości receptorów. Mają one również korzystny wpływ na fazę późną reakcji I typu. Działają ok. 12 godzin. 2. Kortykosteroidy: a) wziewne:  budezonid (Pulmicort);  beklometazon (Beclocort);  flutykazon (Flixonase) Oba działają silnie i długo, m.in. hamując fosfolipazę A2 i uwrażliwiając mięśnie gładkie na  - mimetyki. Podaje się je zazwyczaj 2 x na dobę w leczeniu długotrwałym. Doraźnie się ich nie stosuje. Po inhalacji pacjent musi wypłukać usta. Objawy nieporządane: u dzieci mogą powodować zaburzenia wzrostu. Miejscowo wywołują grzybice jamy ustnej, kaszel, przewlekłą chrypkę wskutek zaniku mięśni głośni, zanik śluzówki. b) działające ogólnie:  hydrokortyzon do 400 mg/db;  Encorton 1 mg/kg mc p.o. codzień lub co drugi dzień rano;  triamcynolon p.o. codzień lub co drugi dzień rano. 3. Metyloksantyny: 1.

27 a) działające nieselektywnie na fosfodiesterazę: teofilina, aminofilina, diprofilina; b) działające wybiórczo na PDP4 ralupran? , będący lekiem wysoce skutecznym. Metyloksantyny hamują fazę wczesną i późną reakcji alergicznej I typu, działają przeciwzapalnie, zmniejszają stężenie wapnia w komórce, pobudzają uwalnianie amin katecholowych, prawdopodobnie blokują również receptor adernozynowyA1. Działania uboczne: metyloksantyny są lekami dość toksycznymi. Powodują hipotonię (należy podawać je powoli), zaburzenia rytmu, tachykardię, drżenie mięśni, pobudzenie, drgawki (obniżają próg drgawkowy), nudności, wymioty. W trakcie leczenia często monitoruje się poziom glukozy i metyloksantyn w surowicy (zakres prawidłowy wynosi 15 - 25 g/ml). Najczęściej podaje się preparaty o przedłużonym działaniu (np. Euphyllin CR, Theospirex) 2 x dziennie, w leczeniu przewlekłym. Pozajelitowo podaje się iv 6 mg/kg powoli przez 10 - 20 min, następnie zmniejsza się dawkę do 4 mg/kg/h i podaje w pompie infuzyjnej lub kroplówce. Metyloksantyny chętnie podaje się w czopkach, gdyż dobrze się wtedy wchłaniają i omijają wątrobę, jednak przy dłuższym stosowaniu mogą powodować zapalenie odbytnicy, dlatego w tej postaci można je podawać tylko doraźnie. 4. Leki hamujące uwalnianie mediatorów z komórek tucznych:  kromoglikan dwusodowy;  nedokromil sodu, działający bardziej skutecznie. Leki te praktycznie nie mają działań ubocznych. Stosuje się je jako leki pierwszego rzutu w astmie oskrzelowej u dzieci i w uczuleniu na zimno. 5. Parasympatykolityki:  Ipratropium (Atrovent) wziewnie;  Oksytropium ? Oba leki działają niewybiórczo na receptor muskarynowy. Po odstawieniu powodują nasilenie objawów, zwłaszcza produkcji śluzu w drogach oddechowych, związane z odblokowaniem receptora M2 i zwiększonym wydzielaniem Ach. Środki te chętnie stosuje się zamiast -mimetyków w przewlekłej nieswoistej obturacyjnej chorobie płuc (COPT), w postaci nebulizatorów i w inhalacjach. 6. Leki wykrztuśne i mukolityczne: Na ogół działają słabo, z wyjątkiem jodowanego glicerolu. Stosuje się również bromoheksynę, ambroksol, jodek potasu (działa silnie, ale wywołuje jodzicę). Leków tych nie podaje się przy suchym kaszlu.

Temat 2. Objawy chorób układu oddechowego. Kaszel może być m.in. objawem niewydolności lewokomorowej (występuje wtedy zwykle w nocy), lub może pojawiać się po inhibitorach konwertazy angiotensyny (np. kaptopril), zapaleniu zatok (zwłaszcza w pozycji leżącej), może być jedynym objawem alergii [Zespół Cornao (variant asthma) - kaszel alergiczny bez innych objawów, będący często schorzeniem zawodowym?]. Przewlekły męczący kaszel występuje w przebiegu przewlekłego zapalenia oskrzeli, gruźlicy, raka płuc, mykoplazmozy lub chlamydioz (rozpoznaje się je na podstawie obecności swoistych przeciwciał w surowicy). Plwocina: w astmie niekiedy może być ropna, co jest związane z napływem eozynofili. Zazwyczaj jednak bywa wtedy szklista, gęsta i odkrztuszana jest z trudem. W nieżycie nosa, gardła, lub w stenozie mitralnej może wystąpić krwioplucie. Jeżeli pojawi się krwioplucie, to należy wykonać bronchoskopię i CT. Krwotoki z płuc pojawiają się w przebiegu gruźlicy, nowotworu lub rozstrzeni oskrzeli. Ból w klatce piersiowej. Nagły, ostry ból może pojawić się w zawale mięśnia sercowego, zatorze pnia płucnego i zawale płuc, odmie opłucnowej, półpaścu, przy urazie klatki piersiowej. Przewlekły, narastający ból występuje w chorobie nowotworowej. Duszność:  narastająca powoli występuje w nowotworach, zapaleniu płuc i opłucnej.  napadowa występuje w :  astmie oskrzelowej. Mięśnie brzucha są wtedy zazwyczaj napięte;  astmie sercowej, w której mięśnie brzucha są na ogół wiotkie, a mięśnie piersiowe napięte. Obie choroby mogą być fizykalnie nie do odróżnienia. W duszności wdechowej mięśnie mostkowo-obojczykowo-sutkowe są napięte. Napad duszności w astmie może doprowadzić do hiperwentylacji. Czasami napad astmatyczny może być wywołany zapadaniem się tchawicy. Wykonuje się wtedy badanie prowokacyjne podając histaminę. Dychawicę oskrzelową trzeba również różnicować z napadami psychogennymi. Objaw kołnierza występuje w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Przekrwione i łzawiące oczy występują często w przewlekłym sercu płucnym. Odległość pomiędzy chrząstką tarczowatą a wcięciem jarzmowym na dwa palce lub mniejsza świadczy o rozedmie (klatka piersiowa beczkowata).

Temat 3. Niewydolność oddechowa. Niewydolność oddechowa jest to stan, w którym w wyniku zaburzeń wymiany gazów w płucach dochodzi do hipoksemii we krwi tętniczej. Parametry niewydolności oddechowej: pO2  60 mmHg w krwi tętniczej; pCO2  49 mmHg w krwi tętniczej. Hipoksemia  niewydolność oddechowa !

28 % saturacji Hb

60

pO2

mmHg

Badanie gazometryczne wykonuje się z krwi tętniczej, zazwyczaj po arteriolizacji krwi włośniczkowej (potarciu opuszki palca lub płatka ucha). Przyczyny niewydolności oddechowej: a) depresja ośrodka oddechowego; b) porażenie mięśni oddechowych; c) zaburzenia stosunku wentylacja/perfuzja (Norma 0,85); d) pogorszenie transportu tlenu przez krew; e) zwiększone zapotrzebowanie tkanek na tlen. Niewydolność oddechowa może być : a) utajona, kiedy to w spoczynku wyniki gazometrii są prawidłowe; b) jawna; Podział na podstawie wymiany gazowej: a) częściowa, przebiegająca tylko z obniżeniem pO2 ( hipoksemiczna, typu I); b) całkowita, przebiegająca z obniżeniem pO2 i podwyższeniem pCO2 (hipowentylacyjna, typu II); Podział kliniczny: a) niewydolność wentylacyjna („różowy dmuchacz”) - pacjent chudy, różowy, walczący o powietrze, bez sinicy, hiperkapnii i obrzęków, reaguje dusznością na wysiłek. b) niewydolność oddychania („niebieski sapacz”) - pacjent otyły, nie walczący o powietrze, z dużą hiperkapnią i hipoksemią, sinicą, zasypiający w dzień. Podział w oparciu o mechanikę oddychania: a) niewydolność oddechowa zaporowa (obturacyjna) jest skutkiem zwężenia oskrzeli i zmniejszenia sprężystości płuc. Pojemność życiowa płuc jest prawidłowa lub nieco zmniejszona, a FEV1, FEV % i PEF znacznie obniżone. b) niewydolność oddechowa ograniczająca (restrykcyjna) charakteryzuje się upośledzonym rozprężaniem płuc. Pojemność życiowa VC jest bardzo niska, wartość PEF i FEV1 obniżone, a wartość FEV% w normie lub nieco obniżona. Spadek prężności tlenu we krwi tętniczej jest spowodowany:  zaburzeniami wentylacji;  zaburzeniami dyfuzji;  obecnością przestrzeni martwej i przeciekiem płucnym. Występuje on w chorobach śródmiąższowych płuc, takich jak zwłóknienie, pylice, niewydolność lewokomorowa serca, zapalenia płuc, masywne nacieki w płucach. Wzrost prężności dwutlenku węgla jest spowodowany:  hipowentylacją pęcherzykową;  znacznym zaburzeniem stosunku wentylacja/perfuzja oraz związanymi z tym przeciekiem płucnym i obecnością przestrzeni martwej. Hipowentylacja występuje w przewlekłych chorobach układu oddechowego, często razem z głębokimi zaburzeniami stosunku wentylacja/perfuzja. Kwasica oddechowa  niewydolność oddechowa ! Przykłady:  Zespół nocnego bezdechu (zespół Pickwicka) powoduje hipowentylację wskutek niewydolności ośrodka oddechowego w OUN.  Częściowej niewydolności oddechowej z hipoksemią może towarzyszyć zasadowica oddechowa. Objawy hipoksemii: a) ze strony OUN:  apatia;  trudności w koncentracji;  zaburzenia rytmu dobowego. b) centralizacja krążenia:  bladość;  chłodna skóra;  sinica (przy poziomie Hb odtlenowanej  4 mg%);  poliglobulia (przy poziomie Ht ok. 60 % stosuje się krwioupusty w celu zapobieżenia powikłaniom zakrzepowym) c) ze strony układu krążenia:  tachykardia;  spadek ciśnienia tętniczego;  często komorowe zaburzenia rytmu (mogące prowadzić do zgonu). Odruch pęcherzykowo - włośniczkowy jest wywołany spadkiem prężności tlenu w pęcherzykach płucnych i służy do optymalizacji stosunku wentylacja/perfuzja. Wskutek jego działania dochodzi do skurczu drobnych naczyń w otoczeniu hipowentylowanych pęcherzyków płucnych:  wentylacji   perfuzji Jeżeli hipowentylacja przedłuża się, to dochodzi do utrwalenia skurczu naczyń i rozwoju nadciśnienia płucnego. W celu zahamowania działania tego odruchu w zespole serca płucnego stosuje się przewlekłą tlenoterapię.

29

Hiperkapnia: Prawidłowa prężność CO2 w krwi tętniczej wynosi 34 - 45mmHg, a w krwi żylnej 40 - 51 mmHg. Przyczyny: a) kwasica oddechowa, która powstaje wskutek:  uszkodzenia lub zahamowania (np. przez alkohol, barbiturany, morfinę, streptomycynę, środki ogólnie znieczulające) ośrodka oddechowego i następczej hipowentylacji;  zespołu serca płucnego  zamartwicy;  dychawicy oskrzelowej;  rozstrzeni oskrzeli i przewlekłego zapalenia oskrzeli;  rozedmy;  zapalenia płuc;  odmy lub płynu w jamie opłucnowej;  obrzęku płuc;  mukowiscydozy;  nieprawidłowej budowy klatki piersiowej (np. w skoliozach);  niedoboru potasu;  miastenii;  uszkodzenia rogów przednich rdzenia kręgowego;  niekiedy wskutek niewydolności krążenia. b) kwasica mieszana; c) zasadowica metaboliczna wyrównana częściowo lub całkowicie, która zazwyczaj jest skutkiem długotrwałych wymiotów, biegunek, niedoboru potasu, podawania leków alkalicznych., nadciśnienia złośliwego, ostrej porfirii przerywanej lub ostrej choroby popromiennej. Objawy hiperkapnii: a) ze strony OUN:  przewlekła hiperkapnia powoduje charakteropatie przebiegające ostro lub podostro (np. ostrą psychozę, rozpoczynającą się bólami głowy wskutek rozszerzenia naczyń w OUN, niekiedy przebiegającą z obrzękiem mózgu);  ostre objawy hiperkapnii: obrzęk mózgu i wklinowanie, często prowadzące do śmierci w śpiączce hiperkapnicznej. Spojówki mogą być zaczerwienione, skóra początkowo jest ucieplona, występują omamy, pacjent jest pobudzony, agresywny i zdezorientowany. Powoli narasta senność, pojawiają się zaburzenia rytmu oddychania. b) ze strony układu krążenia:  bradykardia;  niewielki wzrost ciśnienia tętniczego. Do oceny wentylacji można zastosować pomiary spirometryczne: pojemności życiowej płuc VC, natężonej objętości wydechowej jednosekundowej FEV1 z obliczeniem, jaką część pojemności życiowej ona stanowi (FEV%), oraz zmierzyć szczytowy przepływ wydechowy PEF. Leczenie: mechaniczna wentylacja, szerokowidmowa antybiotykoterapia, kortykosteroidy, bronchodilatatory, krwioupusty. Przy hiperkapnii należy ostrożnie podawać tlen, gdyż ośrodek oddechowy nie reaguje wówczas na dwutlenek węgla i jedynym bodźcem pobudzającym staje się hipoksemia. Niekontrolowane podawanie tlenu może spowodować wtedy zahamowanie rytmu oddechowego, a w efekcie wzrost pCO2 i pogorszenie objawów ze strony OUN. Należy przed podaniem tlenu wykonać wyjściową gazometrię i powtarzać ją co 0,5 - 1 godzinę. Przepływ tlenu należy ustawić na poziomie minimalnym i stosować nawilżanie oraz regulatory przepływu lub maski odpowiedniej wielkości (maski typu Venturi). Do utrzymania (+) ciśnienia końcowowydechowego, zapobiegającego zapadaniu się oskrzelików, można wykorzystać metodę CPAP (continous positive airway pressure). Należy również wyrównać zaburzenia elektrolitowe oraz kwasowo-zasadowe oraz leczyć współistniejącą często niewydolność krążenia. Wzór na podawanie wodorowęglanów w kwasicy:

ml 8,4 % NaHCO3- = BE x mc x 0,3 BE - niedobór zasad Zwykle początkowo podaje się połowę obliczonej dawki Przewlekła tlenoterapia domowa może być przeprowadzana przy zastosowaniu koncentratorów tlenu. Jest metodą drogą.

Temat 4. Dychawica oskrzelowa. Dychawica oskrzelowa jest przewlekłym schorzeniem zapalnym dróg oddechowych, w której biorą udział różne komórki, m.in. mastocyty i eozynofile. U osób podatnych zapalenie to wywołuje objawy obturacji oskrzeli ustępujące samoistnie lub po leczeniu, oraz powoduje nadreaktywność oskrzeli. Obturacja oskrzeli związana jest z ich skurczem, obrzękiem śluzówki oraz zatkaniem światła przez obficie wydzielany, gęsty śluz. zapalenie

komórki zapalne

podatność

Podatność jest związana z genetycznie uwarunkowaną zwiększoną ekspresją genów dla IL 3, IL 4, IL 5, IL 13, GM-CSF i zwiększonym wytwarzaniem tych cytokin. Dychawica oskrzelowa występuje u 3 - 4 % populacji. Wykazuje wszystkie cechy zapalenia. 30 % populacji wykazuje (+) odczyny na roztocza, czemu nie muszą towarzyszyć wzrost poziomu IgE w surowicy ani objawy kliniczne uczulenia. Reakcje uczuleniowe w astmie alergicznej:

30 Antygen---IgE---APC degranulacja

Th0 Th1 INF 

3

mostkowanie

1

Th2

TNF , tryptaza

Zmiana klasy IL 4 IL 4 przeciwciał IgMIgE IL 5 IL 3 GM-CSF Eozynofile

2

1 - Astma epizodyczna. 2 - Astma przewlekła. 3 - Niealergiczny, prawidłowy tok reakcji immunologicznej. Astma epizodyczna objawia się okresowymi napadami duszności związanymi z kontaktami z alergenem. Główną role odgrywają w niej mastocyty. Astma przewlekła związana jest głównie z działaniem eozynofili i limfocytów Th. Eozynofile wydzielają m.in. białka zasadowe (MBP główne białko kationowe, peroksydazę zasadową, eozynofilowe białko kationowe - ECP, neurotoksynę eozynofilową - ETN. Leki przeciwhistaminowe są nieskuteczne w astmie oskrzelowej. Wtórna reakcja układu nerwowego w dychawicy oskrzelowej wynika ze zniszczenia nabłonka oddechowego i odsłonięcia receptorów układu nerwowego. Powoduje to odruchowy skurcz mięśni gładkich ściany oskrzeli oraz zwiększenie wydzielania śluzu z gruczołów śluzówki dróg oddechowych. Napad astmy oddechowej pojawia się zwykle w nocy co jest związane ze szczytem wagotonii występującym w środku nocy), po wysiłku lub po ekspozycji na zimne powietrze. Objawy dychawicy oskrzelowej:  kaszel - długotrwały, występujący zwłaszcza u dzieci, po wysiłku, przy zmianie temperatury otoczenia, niekiedy z odkrztuszaniem niewielkiej ilości gęstej, lepkiej plwociny;  świsty - u dzieci niekiedy mogą być słabo słyszalne. Towarzyszą im głośne oddychanie i uczucie ciężaru w klatce piersiowej;  duszność wydechowa - jest zwykle zmienna, napadowa, zwłaszcza często pojawia się w nocy i po wysiłku. Pacjent przyjmuje pozycję pochyloną do przodu z podparciem się rękami o np. poręcz łóżka czy parapet;  na skórze pojawia się sinica i zimny pot;  lęk;  klatka piersiowa jest ustawiona wdechowo, a mięśnie klatki piersiowej i brzucha silnie napięte;  dolna granica płuc jest zwykle obniżona, odgłos opukowy nad polami płucnymi staje się bębenkowy;  w okresie międzynapadowym zwykle nie stwierdza się objawów patologicznych. Badania dodatkowe: W plwocinie można niekiedy stwierdzić obecność eozynofili oraz eozynofilię we krwi obwodowej. W czasie napadu w EKG mogą wystąpić cechy przeciążenia prawej komory oraz tachykardia. Spirometria - opisana poniżej. Test prowokacyjny po podaniu histaminy jest (+), podobnie jak test z alergenem. Wzrost poziomu przeciwciał klasy IgE w surowicy można wykazać testem RIST lub PRIST, a wykrycie swoistych dla danego alergenu IgE można wykazać testem RAST. Podział astmy oskrzelowej: a) atopowa ( alergiczna); b) niealergiczna. Różnicowanie:  wywiad rodzinny;  przebieg:  Astma atopowa wcześnie się zaczyna, zmienia się sezonowo, występuje w niej eozynofilia, wysoki poziom IgE w surowicy, testy skórne są (+), czasami towarzyszy jej egzema, wywiad rodzinny w kierunku chorób atopowych jest zwykle (+)dobrze reaguje na leczenie.  Astma niealergiczna zaczyna się około 30 rż, egzema jest bardzo rzadka, testy skórne (-), eozynofilia nie występuje, natomiast niekiedy może pojawić się leukocytoza. Choroba przebiega postępująco i jest często oporna na leczenie. Astma aspirynowa występuje częściej u kobiet, nie daje wywiadu rodzinnego, rozpoczyna się zwykle po 20 rż. uporczywym katarem z obfitą, surowiczą wydzieliną, następnie rozwijają się polipy nosa. W końcu po spożyciu aspiryny pojawia się napad astmy, któremu towarzyszą katar, łzawienie i często zaczerwienienie twarzy. Astma przebiega przewlekle i niezależnie od ekspozycji na aspirynę. We krwi stwierdza się wysoką eozynofilię, ale poziom IgE jest w normie. Bardzo niebezpieczne napady w przebiegu tej postaci astmy oskrzelowej mogą być spowodowane przez ponowną ekspozycję na aspirynę lub inne NLPZ, będące inhibitorami cyklooksygenazy. W dychawicy oskrzelowej obniżeniu ulegają wyniki parametry spirometrii: FEV1 i FVC. Szczytowy przepływ płucny PEF (badany wykonuje krótki, natężony wydech) szybko ulega obniżeniu. Przebieg astmy oskrzelowej: a) astma oskrzelowa epizodyczna charakteryzuje się występowaniem poniżej 2 napadów w tygodniu, objawy nocne występują rzadziej niż 2 razy w miesiącu. PEF lub FEV1 wynosi powyżej 80 %, a jego zmienność nie przekracza 20 %. Pomiędzy okresami zaostrzeń przebiega bezobjawowo; b) astma oskrzelowa przewlekła łagodna i umiarkowana , cechująca się liczbą napadów powyżej 2 na tydzień i częściej niż dwóch napadów nocnych w miesiącu, inhalacja  2 - mimetykiem jest niemal codzienna, PEF wynosi 60 - 80 %, a jego zmienność 20 - 30 %; c) ciężka przewlekła astma oskrzelowa cechuje się częstymi zaostrzeniami, napady są codzienne i często występują w nocy, z wystąpieniem ciężkich objawów zagrażających życiu w ciągu ostatniego roku, wymagających hospitalizacji. PEF spada poniżej 60 %, a jego zmienność jest większa od 30 %. Po zastosowaniu leków rozkurczowych PEF powinien wrócić do normy. Różnicowanie astmy oskrzelowej: z niewydolnością lewokomorową serca, hiperwentylacją, napadem histerycznym, spastycznym zapaleniem oskrzeli.

31

Leczenie: 

postępowanie niefarmakologiczne: unikanie alergenu, leków z grupy NLPZ,  - blokerów, zanieczyszczeń powietrza oraz pokarmów alergizujących.  immunoterapia specyficzna;  farmakoterapia: I. ostrego napadu:  2 - mimetyki (2 dozy wziewnie lub 2 - 4 mg salbutamolu p.o., lub 0,5 mg terbutaliny s.c., lub 0,5 ml adrenaliny s.c.), metyloksantyny (250 - 500 mg aminofiliny powoli dożylnie lub w czopku, lub 3 x dz. 200 mg diprofiliny p.o.), tlenoterapia , antycholinergiki, w ostateczności antyhistaminiki i kortykosteroidy (budezonid, hydrokortyzon iv, prednizon p.o.). II. przewlekłego leczenia : 1. Astma epizodyczna: wziewne krótkodziałające  2-mimetyki w dawce do 3 x na tydzień po dwa wdechy w razie potrzeby + ewentualnie kromony (nedokromil - Tilade, kromoglikan - Intal 4 x dziennie wziewnie) lub ketotifen 2 x dz. 1 mg. 2. Astma łagodna: codzień kortykosteroid wziewny 200 - 500 g lub kromony lub ketotifen + krótko działający  2 - mimetyk wziewnie max 4 x dziennie. 3. Astma umiarkowana: długo działający bronchodilatator lub aminofilinę o przedłużonym działaniu lub wziewny antycholinergik (Atrovent) + zwiększenie dawki kortykosteroidu wziewnego do 800 - 1000 g + krótkodziałający  2 mimetyk wziewny. 4. Astma ciężka: kortykosteroid wziewny w dawce 800 - 1000 g dziennie + aminofilina o przedłużonym działaniu 1 - 2 x dz. 250 mg lub (i)  2 - mimetyk o przedłużonym działaniu + kortykosteroidy doustne, np. 20 mg prednizonu rano +  2mimetyk krótkodziałający w razie potrzeby.  leczenie klimatyczne pobytem w górach, zwłaszcza jest skuteczne u młodych chorych.  2 - mimetyki mogą maskować przebieg choroby!!! Stosowanie  - blokerów w astmie jest przeciwwskazane, gdyż mogą one wywoływać napady astmy lub zaostrzać przebieg napadów. Jeżeli jest to możliwe, należy zastąpić je innymi lekami, np. blokerami kanału wapniowego. Jeżeli choroba układu krążenia wymaga stosowania  - blokerów, to można ostrożnie, w małych lub średnich dawkach podawać blokery kardioselektywne, działające na receptory  1, znajdujące się w sercu. Należy pamiętać, że nie ma  - blokerów w 100 % selektywnych. Do  1 - blokerów ( - blokerów kardioselektywnych) zalicza się: a)  1 - blokery o wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej:  acebutolol (1 - 2 x dz. 200 - 300 mg);  praktolol; b)  1 - blokery bez wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej:  metoprolol (100 - 200 mg/db 1 x dz.);  atenolol (100 mg 1 x dz.); c)  1 - blokery wysoce kardioselektywne:  bisaprolol (5 - 10 mg 1 x dz.);  betaksolol.

Temat 5. Ostre stany zagrożenia życia: Zator tętnicy płucnej (embolia pulmonis) może pojawić się po zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych, operacjach na kończynach dolnych i miednicy, przy długotrwałym unieruchomieniu, w ciąży, połogu, u osób otyłych, w przebiegu niektórych nowotworów złośliwych, przebiegających z zaburzeniami krzepnięcia, np. raku trzustki; w czerwienicy, kolagenozach, przy żylakach, wodobrzuszu, po urazie naczyń żylnych (np. po cewnikowaniu serca), zawale mięśnia sercowego, po przebytym już zatorze pnia płucnego, przy przyjmowaniu doustnych środków antykoncepcyjnych i w zaburzeniach krzepnięcia takich jak niedobór AT III lub białek C i S. Patomechanizm wzrostu ciśnienia i spadku przepływu w krążeniu małym przy zatorze płuc: 1.

ZATOR Płytki krwi Odruchowy skurcz naczyń poza odcinkiem niedrożnym

Substancje humoralne

Skurcz oskrzeli Brak przepływu w obszarze zatoru Spadek wentylacji

Spadek perfuzji

Odruch pęcherzykowowłośniczkowy

OSTRE SERCE PŁUCNE Objawy: nagła, silna duszność, tachykardia, kaszel, krwioplucie, lęk i pobudzenie. Rzadziej dochodzi do utraty przytomności, zatrzymania krążenia lub wstrząsu. Wskutek spadku dopływu krwi do lewego serca dochodzi wtórnie do spadku ciśnienia tętniczego, a tętno staje się niewyczuwalne. Żyły szyjne ulegają przepełnienieniu, wątroba szybko się powiększa i jest bolesna. Szmery oddechowe ulegają osłabieniu. Nad sercem słyszalny jest rytm cwałowy i wzmocnienie II tonu, a niekiedy szmer skurczowy nad zastawką pnia płucnego. Zawał płuc (infarctus pulmonis) w przebiegu zatoru tętnicy płucnej pojawia się w przypadku niewydolnego krążenia oskrzelowego, np. u chorych z towarzyszącą przewlekłą niewydolnością lewokomorową. Wskutek zajęcia opłucnej powoduje ból nasilający się przy kaszlu i na wdechu oraz objawy płynu w jamie opłucnowej. Występuje tarcie opłucnowe, niekiedy stłumienie odgłosu opukowego nad płynem, krwioplucie. Powikłaniem zawału płuc może być stan zapalny i ropień płuca. Wyniki badań dodatkowych: w EKG występują: tachykardia zatokowa, cechy przeciążenia prawej komory oraz pełny lub niepełny blok prawej odnogi pęczka Hisa. W odprowadzeniach I, II i III mogą pojawić się głębokie załamki S (zespół SI SII SIII), lub głębokie załamki S w I

32 i Q w III odprowadzeniu (zespół SI QIII). W odprowadzeniu II i III występuje załamek P pulmonale. W odprowadzeniach przedsercowych znad prawej komory i w odprowadzeniu III odcinki ST są uniesione, a załamki T ujemne. Może pojawić się blok prawej komory, lub też we wszystkich odprowadzeniach przedsercowych może występować załamek S. Na zdjęciu rtg klatki piersiowej widoczne może być uniesienie przepony, płyn w jamie opłucnowej po stronie zatoru i zawału płuca, a czasami luki naczyniowe. Może również wystąpić zacienienie podopłucnowe (tzw. garb Hamptona). Badanie rtg jest badaniem mało pomocnym. Wykonuje się również flebografię żył kończyn dolnych i miednicy, aby stwierdzić obecność źródła zatorowania. Jest to badanie długotrwałe. Scyntygrafia perfuzyjna powinna być wykonana razem ze scyntygrafią wentylacyjną, aby można było stwierdzić brak perfuzji przy prawidłowej wentylacji. Można również wykonać arteriografię tętnic płucnych oraz USG dopplerowskie serca. Podwyższony może być poziom bilirubiny i LDH przy prawidłowym poziomie AspAT(triada Wackera). Występuje hipoksemia i hipokapnia. W przypadku obecności płynu w jamie opłucnowej jest on krwisty. Leczenie: jak najszybciej należy podać heparynę w bolusie 5 - 10 tys. jednostek, a następnie podawać 1000 j./h 7 - 10 dni pod kontrolą APTT, który powinien być 2 - 2,5 x dłuższy. 2 - 3 dni przed planowanym zakończeniem podawania heparyny należy rozpocząć podawanie doustnych antykoagulantów (acenokumarol - Syncumar, Sintrom), w dawce powodującej obniżenie się wskaźnika protrombinowego do 35 - 55 %. Leczenie doustnymi antykoagulantami w przypadku pierwszego epizodu zatorowego prowadzi się 0,5 roku, a w przypadku nawracających zatorów płuc leki te podaje się do końca życia. Przy bardzo prawdopodobnym rozpoznaniu zatoru tętnicy płucnej można podać streptokinazę w dawce wstępnej 250 - 750 tys. j., a następnie podtrzymująco 100 tys., j./h pod kontrolą czasu trombinowego wydłużonego 2 - 4 razy. Podaje się również tlen, środki przeciwbólowe (np. morfinę), rozszerzające oskrzela, dekstran drobnocząsteczkowy, glikozydy naparstnicy lub strofantynę, leki podnoszące ciśnienie tętnicze (np. dobutamina lub noradrenalina). Niekiedy wykonuje się embolektomię. W leczeniu zapobiegawczym w przypadku przewlekłej zakrzepicy żył kończyny dolnej można wszczepiać specjalne filtry do żył. W przypadku zatoru powietrznego pacjenta układa się w pozycji Trendelenburga na lewym boku i podaje tlen. Niekiedy odsysa się powietrze z prawej komory. W zatorach tłuszczowych podaje się heparynę. 2. Stan astmatyczny (status asthmaticus) jest to napad dychawicy oskrzelowej, która nie ustępuje po rutynowym postępowaniu, tj. 2 wdechy -mimetyku, 100 mg hydrokortyzonu iv, 250 mg aminofiliny iv (inna definicja: napad astmy trwający ponad 24 h). Efekt powinien wystąpić do godziny po podaniu leków. Przyczyną stanu astmatycznego jest najczęściej nadużywanie  - mimetyków duszność powoduje tachykardię, a podanie  - mimetyków nasila ją, prowadząc do częstoskurczu. Częstoskurcz z kolei powoduje niedokrwienie mięśnia sercowego, czego skutkiem może być niewydolność krążenia, a nawet zatrzymanie akcji serca. Leczenie: hospitalizacja,  2 - mimetyki : 2,5 mg Salbupartu w nebulizatorze. Jeżeli to nie przerwie stanu astmatycznego, to podaje się leki II rzutu:  pochodne teofiliny, np. aminofilinę w ampułkach 250 mg, 1 mg/kg/db (do 3 ampułek na dobę, gdyż jej zakres działania terapeutycznego jest wąski i może wywoływać tachykardię i zaburzenia rytmu);  kortykosteroidy - hydrokortyzon; Jako leki III rzutu przy nieskuteczności poprzednich podaje się adrenalinę s.c. lub im 1 amp. Ponadto podaje się tlen, jodek potasu, nawadnia się pacjenta. Stadium stanu Prężność O2 Prężność CO2 Uwagi astmatycznego N hiperwentylacja I  N II  rozdęcie płuc na III   obwodzie W momencie skrzyżowania się wartości prężności tlenu i dwutlenku węgla we krwi obwodowej należy skonsultować z oddziałem intensywnej terapii ewentualną intubację i wprowadzenie mechanicznego oddechu po zwiotczeniu pacjenta. 3. Krwotok z układu oddechowego. Krwotok z układu oddechowego definiuje się jako utratę powyżej 200 ml krwi z tego układu. Bezpośrednią przyczyną zgonu może być uduszenie krwią lub wstrząs krwotoczny. Krwotok z płuc może wystąpić w przebiegu nowotworów układu oddechowego, rozstrzeni oskrzeli, gruźlicy i grzybicy płuc, zapaleń płuc i oskrzeli, ropni płuc, przy obecności ciała obcego w drogach oddechowych; w skazach krwotocznych i tętniaku tętnicy płucnej. Krwotok powstaje przez pociąganie naczynia lub jego przeżarcie. Krwotok płucny Krwotok żołądkowy kaszel wymioty krew jasnoczerwona, często pienista, z domieszką plwociny i krew ciemna, brunatna lub o wyglądzie fusowatym, z domieszką skrzepów resztek pokarmu Leczenie: Pacjenta należy ułożyć w pozycji drenującej lub bocznej ustalonej. Wykonuje się bronchoskopię z odessaniem krwi, podaje się masę erytrocytarną. Farmakoterapia: podaje się 250 - 500 mg cyklonaminy iv, 4 - 8 g kwasu  - aminokapronowego, do 50 mg witaminy K, 200 - 400 mg hydrokortyzonu. Co pewien czas należy odessać treść zalegającą w drogach oddechowych, podać środki uspokajające. 4. Zespół ostrej niewydolności oddechowej dorosłych (ARDS, niekardiologiczny obrzęk płuc, płuco wstrząsowe) jest to stan ostrej niewydolności krążenia u człowieka z uprzednio zdrowymi płucami, spowodowany uszkodzeniem płuc przez różne przyczyny. ARDS jest zespołem o niejednorodnej etiologii, w którym na skutek niedoboru surfaktantu wywołanego uszkodzeniem pneumocytów II typu, oraz uszkodzenia bariery pęcherzykowo-włośniczkowej dochodzi do zapadania się pęcherzyków płucnych i niedodmy, oraz do nagromadzenia w pęcherzykach płucnych i tkance śródmiąższowej wysokobiałkowego płynu. Podatność płuc się zmniejsza. Dochodzi do powstawania przecieku płucnego wskutek miejscowej złej wentylacji, oraz do daremnej wentylacji w wyniku występowania miejscowych mikrozatorów w krążeniu płucnym. Przyczyną zespołu może być każda ciężko przebiegająca choroba. Najczęściej są to przyczyny: a) egzogenne: gazy bojowe, chlor, NO2, amoniak, dymy, tlenek węgla, tlen w wysokim stężeniu, środki ochrony roślin, zakażenia bakteryjne (najczęściej posocznica Gram [-] i zapalenia płuc), wirusowe, pasożytnicze; urazy, zwłaszcza klatki piersiowej, brzucha i głowy, oparzenia; przedawkowanie narkotyków lub leków uspokajających. b) endogenne: zachłystowe zapalenie płuc wskutek aspiracji treści żołądkowej lub innych płynów (np. u topielców), wstrząs poprzetoczeniowy, zespół wykrzepiania wewnętrznego, ostre zapalenie trzustki, zatory tętnic płucnych, odma opłucnowa z płynem w jamie opłucnowej. Objawy: początkowo ciężka hipoksja nie reagująca na leczenie tlenem, hiperwentylacja i zasadowica oddechowa. Narasta duszność, na zdjęciach rtg pojawiają się obustronne, plamiste i smużaste zacienienia. W końcu rozwija się kwasica oddechowa. Stan pacjenta szybko się

33 pogarsza, podobnie szybko postępują zmiany na zdjęciach rtg pod postacią plamistych zacienień. Klinicznie stwierdza się cechy obrzęku płuc, przyśpieszenie i spłycenie oddechu, tachykardię3. Fazy ARDS: I - wysiękowa - trwa do 3 dni i charakteryzuje się powstawaniem wysięku w pęcherzykach płucnych; II - wczesna faza naciekowa, w której dochodzi do obrzęku pęcherzykowego płuc i uwalniania przez fagocyty substancji (głównie wolnych rodników), uszkadzających nieodwracalnie miąższ płucny. Faza ta doprowadza do zgonu pacjenta lub przechodzi w fazę trzecią; III - zwłóknienie płuc. Różnicowanie: z lewokomorową niewydolnością krążenia (prawidłowe ciśnienie zaklinowania w pęcherzykach płucnych i ECHO serca), zapaleniem płuc (zwykle zmiany obustronne i inny przebieg kliniczny), mocznicą (prawidłowy poziom mocznika i kreatyniny), zatorem płuc (brak objawów niewydolności prawokomorowej). Leczenie:  przyczynowe;  objawowe: intubacja, odsysanie zawartości dróg oddechowych, oddech wspomagany techniką PEEP {positive endexpiratory pressure - dodatnie ciśnienie końcowowydechowe, zapewniające utrzymanie(+) ciśnienia w drogach oddechowych podczas oddychania, zapobiegającego zapadaniu się oskrzelików, CPAP}, kortykosteroidy, tlenoterapia. W fazie prób znajduje się podawanie prostaglandyn do dróg oddechowych. 5. Odma opłucnowa. Odma opłucnowa (pneumothorax) to choroba polegająca na obecności powietrza w jamie opłucnowej, co powoduje spadek panującego tam ujemnego ciśnienia, a niekiedy powstanie nadciśnienia. Skutkiem tego dochodzi do zapadnięcia się płuca, braku jego wentylacji, oraz aspirację powietrza zalegającego w drogach oddechowych nie wentylowanego płuca do płuca zdrowego:

a) odma pourazowa:  otwarta (zwykle zewnętrzna), występuje przy połączeniu jamy opłucnowej z otoczeniem przez ścianę klatki piersiowej. Towarzyszy jej oddech rzekomy oraz wahadłowy ruch śródpiersia w rytm oddechu, pogarszający wentylację zdrowego płuca (migotanie śródpiersia);  zamknięta (zazwyczaj wewnętrzna), przebiega najłagodniej;  odma prężna (wentylowa, zastawkowa, z nadciśnieniem), powodująca m.in. zaburzenia rytmu. b) odma samoistna:  idiopatyczna odma ludzi młodych;  objawowa, pojawiająca się w przebiegu chorób układu oddechowego, np. rozedmy z obecnością licznych pęcherzy rozedmowych, gruźlicy, torbieli płuc; Odmę samoistną również dzieli się na zamkniętą, otwartą (w przypadku szerokiej przetoki oskrzelowo-opłucnowej), oraz zastawkową. Odma samoistna często nawraca lub występuje naprzemiennie w obu jamach opłucnowych. Odma opłucnowa może być całkowita lub częściowa, zależnie od ilości powietrza, które przedostało się do jamy opłucnowej. W przypadku obecności zrostów opłucnej może wystąpić odma otorbiona (ograniczona). Niekiedy odmie może towarzyszyć obecność płynu w jamie opłucnowej. Objawy: początkowo, zwłaszcza u młodych osób, odma często jest bezobjawowa. Objawowa odma może powodować kaszel, kłucie w klatce piersiowej, duszność. Odma o ciężkim przebiegu powoduje również sinicę, nagły ból w klatce piersiowej, tachykardię i wstrząs. Ruchomość klatki piersiowej po stronie odmy jest zmniejszona, niekiedy klatka piersiowa ustawia się wdechowo z uwypukleniem międzyżebrzy. Odgłos opukowy nad polami płucnymi jest bębenkowy, niekiedy stwierdzić można przemieszczenie śródpiersia. Szmery oddechowe po stronie odmy są zniesione, a drżenie piersiowe osłabione. Na zdjęciu rtg widoczny jest płaszcz odmowy wokół spadniętego płuca i przemieszczenie śródpiersia. Powikłania odmy: ropniak jamy opłucnowej, krwiak lub wysięk w jamie opłucnej, przetoka oskrzelowa, wstrząs. W przypadku, w którym odma się nie wchłania, można wykonać próbę z błękitem metylenowym (Podaje się barwnik do jamy opłucnowej i każe choremu odkrztuszać plwocinę. Ocenia się jej zabarwienie.), lub próbę eterową. Pozwalają one na stwierdzenie przetoki opłucnowo-oskrzelowej. Leczenie: Chory powinien leżeć na boku po stronie odmy. Doraźnie otwartą odmę należy zamknąć szczelnym opatrunkiem, a wentylową otworzyć wkłuwając grubą igłę i zakładając na nią wentyl z palca rękawiczki gumowej 4. Przy całkowitym spadnięciu płuca stosuje się drenaż jamy opłucnowej. Przy częściowym spadnięciu płuca ze skąpymi objawami można ograniczyć leczenie do utrzymania reżimu łóżkowego w oczekiwaniu na samoistne wchłonięcie się odmy. Po całkowitym rozprężeniu się płuca układa się pacjenta na zdrowym boku. Nakłucie jamy opłucnowej w odmie przeprowadza się w II międzyżebrzu igłą z drenem wprowadzonym pod wodę (drenaż podwodny) lub podłączonym do ssania.

Temat 6. Zapalenia płuc Zapalenie płuc jest to stan zapalny rozwijający się w układzie oddechowym dystalnie od oskrzelików. Choroba najczęściej występuje wśród dzieci do 4 rż, oraz u osób starszych, po 70 rż. Przyczyną zapaleń płuc są bakterie, wirusy, pierwotniaki (P. carinii), grzyby (aspergilloza, kandydoza), promieniowanie jonizujące, ciała obce w drogach oddechowych, zawał płuca, oraz substancje chemiczne (gazy drażniące, sok żołądkowy). Postacie patomorfologiczne zapaleń płuc: a) pęcherzykowe (płatowe lub segmentowe); b) odoskrzelowe; 3 4

Inne objawy - patrz wyżej - temat 3. Uwaga panie!!! Najlepiej nadaje się rękawiczka na dwudziesty pierwszy palec, typowy dla waszych ulubieńców.

34 c) śródmiąższowe. Postacie kliniczne zapaleń płuc:  pozaszpitalne, najczęściej wywoływane przez dwoinkę zapalenia płuc oraz wirusy i mające stosunkowo łagodny przebieg;  szpitalne, rokujące gorzej, wywołane najczęściej przez P. aeruginosa i inne pałeczki Gram (-), zakażenia mieszane tlenowcami i beztlenowcami, zachłystowe zapalenie płuc (często u nieprzytomnych, również u pijanych). Czynniki działające ochronnie na drogi oddechowe: zamknięcie głośni, kaszel, ruch migawek, przeciwciała klasy IgA w wydzielinie gruczołów dróg oddechowych, działanie makrofagów pęcherzykowych. Czynniki usposabiające do wystąpienia zapalenia płuc: zaburzenia świadomości (najczęściej wskutek uszkodzenia OUN w wyniku wypadku, udaru, toksemii, działania alkoholu), uszkodzenie ściany klatki piersiowej, choroby upośledzające ruchomość klatki piersiowej (np. miasthenia gravis), czynniki środowiskowe (np. palenie tytoniu, powodujące zahamowanie ruchu rzęsek i czynności fagocytów), rozstrzenia oskrzeli, zapalenie zatok, przewlekłe zapalenie oskrzeli, rak płuc, ciało obce w drogach oddechowych, spadek odporności w przebiegu chorób wyniszczających i immunosupresji, operacje na klatce piersiowej, AIDS. Objawy: początek często nagły, kaszel, początkowo zwykle suchy, a następnie z odkrztuszaniem plwociny, gorączka i dreszcze, odkrztuszanie ropnej plwociny, ból w klatce piersiowej, niekiedy promieniujący do podbrzusza; duszność, poruszanie skrzydełkami nosa, wzmożenie drżenia piersiowego, stłumienie odgłosu opukowego, trzeszczenia, dźwięczne rzężenia, zaostrzenie szmeru pęcherzykowego lub szmer oddechowy, rzadziej, przy jednoczesnym zapaleniu oskrzeli słyszalne są świsty i furczenia. Badania dodatkowe:  badanie plwociny ogólne (rozmaz i barwienie metodą Grama w celu stwierdzenia, jakie bakterie dominują w materiale) oraz posiew;  zdjęcie rtg klatki piersiowej PA i boczne, na których widać rozległe zacienienia. W zapaleniu płatowym często widoczny jest bronchogram powietrzny, czego nie ma w zapaleniu odoskrzelowym;  przyśpieszenie OB i leukocytoza. Wskazania do hospitalizacji: obustronne zapalenie płuc, powikłania, pacjenci w podeszłym wieku lub obciążeni innymi schorzeniami. Leczenie: stosuje się leczenie skojarzone co najmniej dwoma antybiotykami o szerokim spektrum, oklepywanie chorych, układanie w pozycji drenującej, masaż wibracyjny, ćwiczenia oddechowe, inhalacje z fizjologicznego roztworu NaCl, podawanie płynów, odsysanie wydzieliny z drzewa oskrzelowego, leki wykrztuśne, tlenoterapia przy niewydolności oddechowej, przy skurczu oskrzeli środki rozkurczowe, przy bólach klatki piersiowej leki przeciwbólowe. Powikłania zapalenia płuc: posocznica, ropień płuca, ropniak opłucnej, zapalenie wsierdzia, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, ARDS (powoduje wtedy m.in. znaczny, obustronny naciek w płucach). Po wyzdrowieniu pacjent powinien przez miesiąc przebywać w domu na zwolnieniu, a następnie miesiąc w sanatorium . Paciorkowcowe zapalenie płuc jest najczęstsze. Ma ostry przebieg, z wysoką gorączką, dreszczami, tachykardią i tachypnoe, kaszlem i bólami klatki piersiowej, zwykle jako zapalenie płuc i opłucnej. Często jest poprzedzone nieżytem dróg oddechowych. Kaszel początkowo suchy przechodzi w wilgotny z odkrztuszaniem żółtej, ropnej plwociny. W przypadku zakażenia S. pyogenes może dojść do krwioplucia, a jako powikłania - do rozstrzeni oskrzeli. Często dochodzi do objawów niewydolności oddechowej, sinicy, hipokapni (hiperwentylacja) i hipoksemii . Jest to zwykle zapalenie płatowe z leukocytozą i odmłodzeniem obrazu białokrwinkowego. Leczenie: 2 - 4 mln j./db penicyliny lub 0,5 g erytromycyny co 6 h. Gronkowcowe zapalenie płuc występuje zwykle jako powikłanie grypy lub zakażenie szpitalne u osób ze zmniejszoną odpornością. Przebiega podobnie, szybko doprowadzając do ciężkiego stanu ogólnego pacjenta. Jest zazwyczaj zapaleniem odoskrzelowym obustronnym z dużą tendencją do powstawania ropni płuc, ropniaków opłucnej i odmy opłucnowej. Może powodować powstanie ropni przerzutowych w innych narządach. Leczenie: penicyliny oporne na  - laktamazę, aminoglikozydy. Zapalenie płuc wywołane przez beztlenowce występuje często u osób nieprzytomnych wskutek aspiracji płynu do dróg oddechowych (zachłystowe zapalenie płuc), u pijaków oraz u osób z zapaleniem jamy ustnej, dziąseł lub znaczną próchnicą zębów. Może przebiegać podstępnie, nie dając ostrych objawów. Zwykle towarzyszy mu kaszel z odpluwaniem plwociny o gnilnym zapachu. Leczenie: penicyliny, tetracykliny, metronidazol. Zachłystowe zapalenie płuc (zespół Mendelsona), wywołane działaniem treści żołądkowej oraz nadkażeniem bakteryjnym, jest bardzo niebezpieczne. Aspiracja treści do dróg oddechowych powoduje często niewydolność oddechową i wstrząs. Po tym okresie dochodzi do objawów bakteryjnego zapalenia płuc. Leczenie: odessanie zawartości oskrzeli, ewentualnie bronchoskopowe usunięcie dużych cząstek pokarmu, postępowanie przeciwwstrząsowe, tlenoterapia, antybiotykoterapia. Legionellowe zapalenie płuc przebiega z objawami rzekomogrypowymi, suchym kaszlem, bólami klatki piersiowej, leukocytozą i naciekami na zdjęciu rtg. Leczenie: 0,5 g erytromycyny co 6 h. Mykoplazmatyczne zapalenie płuc przebiega jako atypowe (śródmiąższowe) zapalenie płuc. Początkowo występują objawy nieżytu górnych dróg oddechowych i objawy ogólne: zmęczenie, bóle głowy i gorączka. Na zdjęciu rtg widoczne są różnopostaciowe zmiany zapalne, najczęściej zacienienia plamiste i siateczkowate. Rozpoznanie: serologiczne. Leczenie: 0,5 g erytromycyny co 6 h, lub tetracykliny, np. 100 mg doksycykliny co 12 - 24 h. Zapalenie płuc może wystąpić również w przebiegu ornitozy i zakażenia riketsjami, oraz wskutek zakażenia pałeczkami Gram (-), zwłaszcza u osób z obniżoną odpornością i u cukrzyków. Zakażenie wywołane przez Klebsiella pneumoniae charakteryzuje się ciężkim przebiegiem i odpluwaniem galaretowatej plwociny, często z domieszką krwi. Wirusowe zapalenie płuc jest zapaleniem śródmiąższowym przebiegającym w dwóch fazach: 1. ostra wiremia, powodująca objawy rzekomogrypowe (bóle mięśni, gorączkę, dreszcze, katar, bóle gardła i zamostkowe, zapalenie spojówek), lub objawy typowe dla danego wirusa (np. odry); 2. zajęcie układu oddechowego powodujące głównie suchy kaszel, krwioplucie, duszność, bóle w klatce piersiowej oraz tachykardię. Ze względu na śródmiąższowy charakter, choroba nie powoduje znaczących objawów przedmiotowych, natomiast na zdjęciu rtg można stwierdzić nacieki zapalne. We krwi zazwyczaj występuje leukopenia. Leczenie jest objawowe. Przyczyny: wirusy grypy A i B, paragrypy, wirus syncytialny oddechowy RSV, CMV, HSV, VZV, wirus odry, wirusy Coxackie, adenowirusy. Zmiany radiologiczne w wirusowym zapaleniu płuc: zmiany są obustronne, plamiste. Zacienienia są jednolite lub rozlane. Występują delikatne nacieki okołownękowe, a niekiedy zmiany przypominające prosówkę. Powikłania: zespół ARDS (zwłaszcza po wirusach grypy i paragrypy), krwotoczne zapalenie płuc, bakteryjne zapalenie płuc. Zespół płata środkowego to tendencja do nawracających jego zapaleń wywołanych uciskiem przez powiększone węzły śródpiersia lub zatkaniem światła oskrzela płatowego. Wiąże się to z niekorzystną anatomiczną strukturą oskrzela płata środkowego. Do atypowych zapaleń płuc zalicza się zapalenie mykoplazmatyczne, chlamydiowe (m.in. ornitozę), legionellowe i gorączkę Q, oraz zapalenia wirusowe. Rozpoczynają się zwykle z wolnym narastaniem objawów, kaszel jest suchy, lub z niewielką ilością plwociny, gorączka

35 niezbyt wysoka, zmiany osłuchowe są bardzo skąpe, w przeciwieństwie do rozległych zmian radiologicznych, zwykle w postaci plamisto siateczkowych zagęszczeń.

FTYZJATRIA Temat 1. Radiologia klatki piersiowej. Gruźlica płuc cz. I. 1) Radiologia klatki piersiowej. Zdjęcie PA klatki piersiowej wykonuje się na szczycie wdechu, gdyż zmiany patologiczne lepiej widoczne są przy rozszerzonych międzyżebrzach. Na zdjęciu widoczne są cztery górne kręgi piersiowe, pozostałe kręgi są zasłonięte przez śródpiersie. Zdjęcia zbyt twarde mogą powodować „ukrycie” niektórych zmian, natomiast zbyt miękkie mogą ukazywać zmiany, których w rzeczywistości nie ma. Prawidłowość ustawienia pacjenta ocenia się wg wyglądu obojczyków. Symetrię klatki piersiowej ocenia się mierząc szerokość pól płucnych. Patologia żeber: złamania patologiczne i pourazowe, zniszczenie żeber przez guz Pancosta. W przypadku odmy należy sprawdzić, czy nie ma złamań żeber. Patologia wnęk płucnych: ocenia się naczynia i węzły chłonne wnęk. W prawej wnęce dobrze jest widoczna tętnica pośrednia. Powiększenie węzłów wnęk występuje w gruźlicy, sarkoidozie, ziarnicy, zapaleniach nieswoistych. Prawidłowo wnęki zaczynają się na wysokości II - II przyczepu żebra po lewej stronie i o jedno międzyżebrze niżej po prawej stronie. Niezmienione oskrzela są niewidoczne na zdjęciach przeglądowych rtg. Oskrzela główne i płatowe można zobrazować w CT. Kopuła przepony po stronie prawej jest na wysokości przyczepu VI żebra, a po lewej na wysokości przyczepu VII żebra. Szczyty płuc znajdują się powyżej obojczyków. Najczęściej spotyka się w nich cienie plamiste lub zgrubienia opłucnej. Pola płucne:  górne: od szczytu płuca do przyczepu II żebra do mostka;  środkowe: od II do IV żebra;  dolne: poniżej IV żebra. Zacienienia są ostro odgraniczone, mogą zajmować całe płuco, płat lub segment. Cienie mogą być: a) plamiste:  gruboplamiste, o średnicy powyżej 6 cm;  średnioplamiste - o średnicy 3 - 6 cm;  drobnoplamiste, o średnicy 1 - 3 cm; b) pasmowate, mające przebieg linijny i świadczące zwykle o zaawansowanym procesie włóknienia. Przejaśnienia świadczą o ubytku miąższu płucnego najczęściej na skutek stanów zapalnych (np. gronkowcowego zapalenia płuc). Mogą przybierać kształt plamisty, rakiety tenisowej, mogą być to torbiele lub jamy ropnia i in.  małe mają 1 - 2 cm;  średnie mają 2 - 4 cm;  duże mają powyżej 4 cm. Jamy dzieli się na : a) mechaniczne. Jama mechaniczna jest okrągła, gładka, o obszarze większym niż rzeczywisty ubytek miąższu płucnego. Dzieje się tak wskutek balonowatego rozdęcia jamy (o ile miąższ płucny w jej otoczeniu jest prawidłowy, a nie np. zwłókniały czy zwapniały) wskutek działania mechanizmu wentylowego w drenującym oskrzelu. Jest charakterystyczna dla postaci świeżo wykrytych, z niezmienionym miąższem płucnym. Na zdjęciu rtg przypomina rakietę tenisową. Jama mechaniczna w trakcie leczenia zmniejsza się, pozostawiając ognisko zwłóknienia. b) anatomiczne. Jama anatomiczna jest charakterystyczna dla przewlekłej gruźlicy. Ma kształt zatokowaty, nieregularny, obszar równy obszarowi rozpadu miąższu płucnego, nie zmienia swych rozmiarów. Zwiększenie przejrzystości miąższu płucnego stwierdza się w rozedmie i przy wrodzonym niedorozwoju utkania płucnego (zespół McLeoda?). Brak rysunku płucnego świadczy o obecności odmy opłucnowej. Prawidłowe obrazy sugerujące patologię płucną:  żebro szyjne;  silnie rozwinięty mięśnie mostkowo - obojczykowo - sutkowe lub piersiowe, zwłaszcza gdy są rozrośnięte asymetrycznie;  zwapniałe sutki; (cień okrągły);  płat żyły nieparzystej, mogący sugerować poszerzenie cienia śródpiersia. 2) Gruźlica (tuberculosis). Przyczyna: prątek kwasooporny Kocha (Mycobacterium tuberculosis, M. bovis, M. africanum). Barwi się słabo Gram (+). Słaba barwliwość w metodzie Grama związana jest z dużą ilością lipidów w ścianie komórkowej. Rośnie na podłożu Löwensteina - Jensena, a barwi się metodą Ziehl - Neelsena. Źródłem zakażenia jest chory człowiek lub surowe mleko i mięso chorych krów. Droga zakażenia: a) powietrzna (kropelkowa i pyłowa, stanowi ok. 80 % zakażeń). Po dwóch tygodniach skutecznego leczenia przeciwprątkowego pacjent przestaje być zakaźny dla otoczenia; b) pokarmowa (15 % zakażeń) zainfekowanym pokarmem lub wskutek przełykania plwociny z prątkami; c) wszczepienna, przez skórę - najczęściej występuje u weterynarzy i anatomopatologów; d) wertykalna (rzadka). Ognisko pierwotne przy zakażeniu pierwotnym umiejscawia się wtedy w wątrobie płodu (zakażenie przez łożysko), lub przy zakażeniu okołoporodowym, w płucach. e) pośrednia poprzez przedmioty, z którymi miał kontakt prątkujący gruźlik. Prątek gruźlicy jest wrażliwy na czynniki zewnętrzne. Ulega zniszczeniu pod wpływem promieni UV, gotowania, 1 % roztworu chloraminy. Prątki są wchłaniane przez makrofagi, lecz nie mogą być fagocytowane. Makrofagi roznoszą prątki do różnych narządów i tkanek, a tam, rozpadając się, uwalniają je. Przy intensywnej inwazji często niemal równocześnie z ogniskami pierwotnymi ogniska wtórne wskutek rozsiewu drogą krwionośną. Odporność przeciw prątkom powstaje głównie na drodze komórkowej. W płucach prątki zajmują głównie pola górne i środkowe, gdyż wysoka prężność tlenu sprzyja ich rozwojowi.

36 Zakażenie wtórne u dzieci przebiega głównie pod postaciami rozsiewu drogą krwionośną lub chłonną, natomiast u dorosłych pod postaciami rozsiewu odoskrzelowego. Najczęściej na gruźlicę zapadają mężczyźni, a także kobiety w ciąży. Ryzyko zachorowania zależy od intensywności ekspozycji na prątki, oraz od chorób współistniejących, np. nowotworów, niewydolności nerek, cukrzycy, chorób wątroby, AIDS, alkoholizmu, pylic i innych chorób niszczących miąższ płucny. Łatwiej również zapadają na gruźlicę drogą pokarmową osoby po resekcji żołądka. Najczęstsze objawy gruźlicy:  kaszel z odkrztuszaniem plwociny;  krwioplucie;  bóle w klatce piersiowej;  duszność;  stany podgorączkowe i gorączka występujące stale lub okresowo;  obfite nocne poty;  wyniszczenie ;  objawy ze strony różnych narządów (maski gruźlicze);  zwiększenie OB;  niedokrwistość;  niecharakterystyczne zmiany osłuchowe;  zmiany na zdjęciach rtg klatki piersiowej;  dodatni odczyn tuberkulinowy (średnica odczynu  10 mm). Odczyn tuberkulinowy może być ujemny w przebiegu gruźlicy w ciężkich postaciach gruźlicy, w sarkoidozie, AIDS, chorobach nowotworowych, po immunosupresji terapeutycznej, u ludzi starych, oraz we wczesnej fazie gruźlicy pierwotnej. Postacie gruźlicy: 1. Gruźlica pierwotna (tbc primaria) rozwija się po pierwszym zakażeniu prątkiem gruźlicy, przed rozwinięciem się swoistej odpowiedzi immunologicznej. Wykazuje tendencję do samowyleczenia i może po kilku tygodniach wygoić się bez pozostawienia zmian lub pozostawiając zwapnienia w miąższu płucnym. 2. Gruźlica popierwotna jest to wtórna infekcja rozwijająca się u osób, które kontaktowały się z prątkiem Kocha (również prątkiem BCG). Może przebiegać jako:  reinfekcja endogenna, związana z rozsiewem prątków z ogniska już znajdującego się w ustroju, w związku z obniżeniem odporności ustroju. Najczęściej jest to rozsiew z ogniska serowacenia, w których prątki nie są niszczone przez układ odpornościowy;  reinfekcja egzogenna pojawia się zwykle również wskutek spadku odporności. Dochodzi wtedy do wtórnego zakażenia prątkiem z zewnątrz. W tkankach początkowo pojawiają się nacieki zapalne, a następnie powstają typowe ziarniniaki zawierające olbrzymie komórki Langhansa, komórki nabłonkowate i limfocyty. W centrum tak powstałego gruzełka rozwija się martwica serowata. Przy wzroście odporności może dojść do zwłóknienia lub skostnienia mas serowatych, może tez dojść do przebicia się mas martwiczych i opróżnienia do oskrzela, z wytworzeni jamy. Rozpoznanie gruźlicy płuc umożliwia badanie bakterioskopowe (dodatni wynik przy obecności min. 10 5 prątków w ml plwociny) lub posiew plwociny (dodatni wynik przy obecności min. 10 3 prątków w ml plwociny). Gruźlica pierwotna: 1. Gruźlica pierwotna bez uchwytnych zmian narządowych (tbc primaria sine localisatione apparente) spotykana jest głównie u dzieci, wskutek kontaktu z osobą chorą na gruźlicę lub po szczepieniu BCG. Powoduje pojawienie się dodatniego odczynu tuberkulinowego, skok temperatury, wzmożoną potliwość, wzrost OB, leukocytozę, spadek łaknienia i osłabienie. Nie stwierdza się zmian radiologicznych. Nie uznaje się tej postaci za chorobę, ale za zakażenie prątkiem. Objawy kliniczne występują rzadko, są podobne do następnej postaci, zwykle słabo wyrażone. 2. Gruźlica węzłowo - płucna (zespół pierwotny, tbc lymphonodulo - pulmonalis) występuje najczęściej u dzieci. Na zdjęciu rtg stwierdza się powiększenie węzła wnęki i okrągły cień w płucu (ognisko pierwotne), połączone pasmowatym cieniem naczynia chłonnego - zespół dwubiegunowy, czyli zespół Ghona. Niekiedy stwierdza się tylko cień powiększonego węzła (zespół jednobiegunowy). Jako pierwszy pojawia się cień ogniska pierwotnego, a później powiększenie węzła (Prawo Pareau? rozwoju zespołu pierwotnego). Cień w płucu związany jest z procesami włóknienia i wapnienia. Umiejscowiony jest najczęściej w górnej części dolnego lub dolnej części górnego płata płucnego. Wygojony pozostawia bliznę. Niekiedy stwierdza się zapalenie spojówek, rumień guzowaty na powierzchniach wyprostnych kończyn, może pojawić się kaszel, bóle mięśni i stawów, a rzadko zapalenie dużych stawów, nie reagujące na salicylany i z prawidłowym poziomem mukoproteidów. Choroba wymaga różnicowania z sarkoidozą i chłoniakami. Powikłania:  niedodma lub rozdęcie miąższu płucnego.  przebicie się zajętego węzła do oskrzela. Objawy: stany podgorączkowe, nadmierna potliwość, spadek masy ciała, powiększenie węzłów chłonnych, duszność, kaszel z odpluwaniem mas serowatych, niekiedy stridor. Powikłanie to prowadzić może do rozsiewu odoskrzelowego gruźlicy. Gruźlica popierwotna. Jej obraz zależy od drogi rozsiewu i odczynowości ustroju. 1. Ostra gruźlica prosówkowa (tbc miliaris acuta) rozwija się wskutek rozsiewu drogą krwionośną. Jest postacią ostrą gruźlicy. Jeżeli prątki dostają się do tętnicy płucnej, to rozwija się prosówka płuc, a jeżeli przedostaną się do żyły płucnej, to powstaje prosówka uogólniona. Prosówka występować może jako: a) posocznica gruźlicza (sepsis tuberculosis acutissima?) przebiega jako ostrza prosówka z zajęciem OUN i objawami udarowymi. b) prosówka płuc. c) prosówka uogólniona, bez zajęcia OUN. d) prosówka zaduszająca, związana z ostrym odczynem wysiękowym w pęcherzykach płucnych i blokiem pęcherzykowo włośniczkowym. Objawy prosówki: ostry początek, wysoka gorączka, sinica, duszność. Klatka piersiowa ustawia się wdechowo, słyszalne są liczne zjawiska osłuchowe nad polami płucnymi, zwłaszcza rzężenia drobnobańkowe. W drugim tygodniu choroby pojawiają się zmiany na zdjęciu rtg: obraz zamieci śnieżnej z licznymi, drobnoplamistymi cieniami. Wysiew jest jednoczasowy. W badaniu dna oka można stwierdzić obecność gruzełków gruźliczych. Mogą pojawić się objawy uszkodzenia różnych narządów, np. OUN, nerek, szpiku (niekiedy nawet pancytopenia), wątroby. Nieleczona prosówka prowadzi do zgonu, a opóźnienie leczenia powoduje rozwój włóknienia w tkankach. W prosówce podaje się leki przeciwprątkowe i kortykosteroidy.

37 Gruźlica płuc rozsiana podostra i przewlekła (tbc pulmonum disseminata subacuta et chronica) wywołana jest przedostawaniem się prątków z serowaciejących węzłów chłonnych do naczyń chłonnych lub krwionośnych. Rozsiew drogą chłonną przez przewód piersiowy i krążenie małe powoduje powstawanie zmian w płucach, głównie w szczytach, jako tzw. ogniska Simona. Gruźlica płuc rozsiana ograniczona jest do 1 - 2 międzyżebrzy, z tendencją do zajmowania górnych pól płucnych. Ogniska są nierównomiernie rozsiane. Zmiany są polimorficzne, nieleczone powoli postępują. Postać ta przebiega z okresami zaostrzeń i remisji. Niekiedy towarzyszą jej zmiany narządowe. Występuje w kilku odmianach radiologicznych: a) gruźlica włóknista zbita szczytu; b) gruźlica prosówkowa nikła szczytu; c) gruźlica włóknista szczytu; d) gruźlica włóknista rozsiana (zmiany są rozproszone na większym obszarze); e) zimna prosówka Stwierdza się w tej odmianie radiologiczne objawy prosówki bez objawów klinicznych, oraz niewielkie zmiany w narządach wewnętrznych. Na zdjęciach radiologicznych widoczne są drobnoplamiste cienie o różnym stopniu wysycenia. Objawy kliniczne są dyskretne. Pacjent uskarża się na kaszel, duszność, nawracające stany podgorączkowe. Nad polami płucnymi można wysłuchać rzężenia drobnobańkowe, a w odmianie włóknistej zbitej szczytu - szmer oskrzelowy nad tą okolicą. 3. Gruźlica płuc guzkowa i włóknisto - guzkowa ograniczona (tbc pulmonum nodosa et fibroso - nodosa localisata) powstaje wskutek rozsiewu odoskrzelowego z przebitego serowaciejącego węzła , rozsiewu krwiopochodnego i chłonkopochodnego, lub wskutek infekcji egzogennej. W górnych polach płucnych, głównie w szczytach, można na zdjęciu klatki piersiowej stwierdzić obecność kilku - kilkunastu guzków na obszarze nie większym niż 2,5 międzyżebrza, często wapniejących. Średnica poszczególnych guzków nie przekracza 7 mm. Zmiany są nieduże, prątków w plwocinie zazwyczaj nie stwierdza się. Postać ta może ulec samowygojeniu lub nasileniu, z wytworzeniem dużych nacieków i jam. Objawy: są słabo nasilone. Najczęściej występuje kaszel z odpluwaniem skąpej ilości plwociny. Postać tę można leczyć operacyjnie. Niekiedy gruźlica włóknisto - guzkowa ograniczona może przejść w postać włóknisto - jamistą, z obecnością dodatkowo nieregularnych, gwiazdkowatych cieni na zdjęciu rtg. Postacie z rozsiewem prosówkowym należy różnicować z rozsiewem nowotworowym. 2.

Temat 2. Gruźlica płuc cz. II. Gruźlica naciekowa płuc (tuberculosis pulmonum infiltrativa) rozwija się wskutek rozsiewu odoskrzelowego. Stanowi 60 % przypadków gruźlicy, a 80 % przypadków świeżo wykrytych. Szerzy się drogą odoskrzelową. Naciek jest to zmiana ograniczona, natomiast nacieczenie jest zmianą bardziej rozlaną. Początkowo stwierdza się obecność nacieków mgiełkowych (infiltrationes nebulosae) położonych w górnym polu płucnym, głównie w szczycie płuca. Charakterystyczny dla tej postaci jest naciek podobojczykowy wczesny Asmana, obrazujący się na zdjęciu rtg jako słabo wysycony cień okrągły, położony w I międzyżebrzu. Zacienienia mają powyżej 7 mm średnicy. Ewolucja nacieku Asmana: I faza - nacieku (stadium infiltrationis); II faza - serowacenia i rozpadu nacieku (stadium destructionis); II faza - rozsiewu (stadium disseminationis). Fazy gojenia się nacieku: I - faza wchłaniania (stadium resorptionis); II - faza włóknienia (stadium fibrosis); III - faza wapnienia (stadium calcificationis). Objawy nacieku Asmana: objawy toksemii gruźliczej - stany podgorączkowe, zwłaszcza po południu i wieczorem, nadmierna potliwość, dobre samopoczucie. Kaszel jest suchy. W przypadku pojawienia się jamy pacjent kaszle odkrztuszając plwocinę zawierającą prątki, aż do jej opróżnienia. W przypadku dużego nacieku położonego blisko ściany klatki piersiowej słyszalny może być szmer pęcherzykowy zaostrzony bądź szmer oskrzelowy, odgłos opukowy ulega w tym miejscu stłumieniu, a drżenie piersiowe wzmożeniu. Niekiedy przebiega bezobjawowo. Nieleczony naciek Asmana często powoduje powstanie guzów gruźliczych. Nacieczenia mogą być :  płatowe (infiltratio lobaris)- najczęściej zajmują płaty górne;  segmentowe (i. segmentalis)- najczęściej w segmentach I, II lub VI. Objawy: gorączka, wzmożona potliwość, kaszel z odkrztuszaniem plwociny, krwioplucie. Drżenie piersiowe jest wzmożone. 5. Guzy gruźlicze: a) Serzak (caseoma) jest to guz zbudowany z otorbionych tkanką łączną mas serowatych. Jest on wczesną postacią gruźliczaka. b) Gruźliczak (tuberculoma). Nawroty zakażenia powodują rozwój serowaciejących guzków gruźliczych na zewnątrz od torebki serzaka, po czym kolejna remisja powoduje otorbienie zmian i wytworzenie się kolejnej warstwy. W ten sposób powstaje wielowarstwowy gruźliczak. Objawy radiologiczne: dobrze wysycony i odgraniczony cień okrągły, nie przekraczający na ogół 4 cm średnicy. W przypadku rozpadania się gruźliczaka może być widoczny rogalik lub bańka powietrza wewnątrz guza. Guz gruźliczy powoduje prątkowanie w okresie rozpadu, natomiast w okresach remisji nie stwierdza się prątków w plwocinie. W przypadku stwierdzenia cienia okrągłego należy :  zbadać plwocinę na obecność prątków i komórek atypowych (w kierunku nowotworu);  wykonać odczyn tuberkulinowy;  wykonać biopsję cienkoigłową guza;  wykonać bronchoskopię i cewnikowanie oskrzela w tej okolicy. Guz gruźliczy usuwa się operacyjnie. 6. Zapalenie płuc serowate płatowe i odoskrzelowe (Pneumonia et bronchopneumonia caseosa) jest ostrą postacią gruźlicy. Rozwija się wskutek odoskrzelowego rozsiewu z rozpadających się węzłów chłonnych tchawiczo - oskrzelowych. Zmiany są zwykle obustronne, objawiają się na zdjęciach rtg jako cienie gruboplamiste, rozpadające się z wytworzeniem jam anatomicznych. Ewolucja zmian jest szybka. Pacjenci obficie prątkują. Objawy kliniczne: pojawia się ostra toksemia gruźlicza: gorączka do 40°C, zlewne poty, kaszel suchy, a później z odkrztuszaniem plwociny, krwioplucie, krwotoki z płuc, duszność wysiłkowa, stłumienie odgłosu opukowego i szmeru pęcherzykowego, słyszalny szmer oskrzelowy, wzmożenie drżenia piersiowego. Jako powikłanie może rozwinąć się odma lub ropniak opłucnej, oraz marskość płuc. Postać tę należy różnicować z nieswoistymi zapaleniami płuc, zwłaszcza gronkowcowym (dają obraz „gniazd jaskółczych”, wywołany obecnością ropni płuc) lub wywołanym przez Klebsiella pneumoniae. W zakażeniach nieswoistych OB i leukocytoza są wyższe. 4.

38 W leczeniu oprócz leków przeciwprątkowych stosuje się kortykosteroidy (np. prednizon, minimum 30 mg). 7. Gruźlica płuc włóknisto - jamista przewlekła (tbc pulmonum fibroso - cavernosa chronica) przebiega wiele lat z okresami remisji i zaostrzeń. W płucach na zdjęciach rtg widoczne są cechy rozpadu : jamy anatomiczne pod postacią przejaśnień w grubej otoczce i włóknienie w płucu, rozstrzenie i zwężenia oskrzeli, zrosty opłucnowe. Objawy kliniczne: wyniszczenie, kacheksja, rozedma - zapadnięcie dołków nad - i podobojczykowych, oraz zwężenie międzyżebrzy po stronie chorej, kaszel z odkrztuszaniem plwociny, objawy toksemii gruźliczej. W zaawansowanej postaci występują objawy serca płucnego5. Obecność jamy gruźliczej powoduje krwioplucie i nawracające krwotoki z płuc. Niekiedy w jamie takiej rozwija się grzybniak (aspergilloma), obrazujący się na zdjęciu rtg jako cień w dolnej części jamy, z powietrzem w jej górnej części. Czasami można stwierdzić przeciągnięcie tchawicy, podciągnięcie wnęki, zwężenie międzyżebrzy po chorej stronie, podciągnięcie kopuły przepony, skrzywienie kręgosłupa w kierunku zmiany i na koniec zwłóknienie ścian klatki piersiowej - fibrothorax. Zmiany patologiczne w tej postaci gruźlicy zajmują całe płuco. Niekiedy powstaje zespół serca płucnego. Pacjenci z tą postacią gruźlicy często wydalają prątki oporne na leczenie przeciwprątkowe, a nawroty gruźlicy są częste. 8. Marskość gruźlicza płuc (cirrhosis pulmonum tuberculosa) jest to stan znacznego zmniejszenia objętości płuca z dużym rozrostem tkanki łącznej w jego obrębie, powstający w przebiegu długotrwałej gruźlicy. a) płucnopochodna doprowadza do zaniku miąższu płucnego. Rozwija się w płacie wskutek wcześniejszych postaci gruźlicy. Nie wymaga leczenia przeciwprątkowego. b) opłucnopochodna może rozwinąć się po przebytym gruźliczym ropniaku opłucnej. W marskości płuc na zdjęciu rtg całe płuco jest zacienione, tchawica jest przesunięta na stronę chorą. Opłucna ulega pogrubieniu. Powstaje fibrothorax, czyli tzw. marskość piersiowa - zwłóknienie całego płuca i opłucnej. W przebiegu marskości płuca często rozwijają się nawrotowe zapalenia płuc nieswoiste. Mogą występować nawracające krwotoki i krwioplucie. W przypadku fibrothorax wykonuje się dekortykację płuca. 9. Gruźlicze zapalenie opłucnej (pleuritis tuberculosa). Zajęcie opłucnej może nastąpić wskutek szerzenia się procesu gruźliczego przez ciągłość, drogą krwionośną przez tętnice międzyżebrowe, lub wskutek wstecznego przepływu chłonki przy zmianach w węzłach oskrzelowych. Postacie: a) suche. b) wysiękowe zapalenie opłucnej cechuje się na zdjęciu rtg występowaniem zacienienia spowodowanego obecnością płynu, układającego się w linii Ellisa - Damoiseau. Zarys kopuły przepony po stronie zajętej jest niewidoczny, sylwetka serca przesunięta na stronę zdrową. Objawy kliniczne: osłabienie drżenia piersiowego, zniesienie szmerów oddechowych, stłumienie odgłosu opukowego, gorączka ok. 38°C, bóle w klatce piersiowej, duszność wysiłkowa. Ból klatki piersiowej ustępuje w miarę narastania płynu. Postępowanie: nakłucie jamy opłucnowej i upuszczenie płynu. W płynie stwierdza się duże stężenie białek, wytrącanie się włóknika, przewagę limfocytów (stanowią > 90 % komórek w wysięku), oraz niskie stężenie glukozy (poniżej 60 mg%). Płyn jest jasny, żółtawy, przejrzysty, wysiękowy. Rzadko płyn bywa krwisty. W 1/3 przypadków daje się wyhodować prątki z płynu. c) ropne jest odmianą zapalenia wysiękowego. Rozpoznanie: w bakterioskopii lub posiewie można wykazać obecność prątków; w pleurobiopsji (punkcji opłucnej) obecność ziarniny gruźliczej w punktacie. Wykonuje się również bronchoskopię. Powikłanie: odma opłucnowa. Leczenie: gimnastyka oddechowa, leki przeciwprątkowe i kortykosteroidy. 10. Gruźlica oskrzeli6 (tbc bronchi) może towarzyszyć każdej klinicznej postaci gruźlicy. Rozpoznawana jest bronchoskopowo. Postacie: I. Zapalenia rozlane. II. Zmiany ogniskowe: 1) Zapalenia ograniczone. 2) Zmiany guzkowe: a) ogniska prosowate; b) naciek. 3) Zmiany przerostowe: c) bujająca ziarnina i twory polipowate; d) gruźliczaki i guzy rzekome. III. Zmiany wrzodziejące. IV. Przetoki. V. Zwężenia trwałe.

Temat 3. Leczenie gruźlicy. Leczenie gruźlicy jest długotrwałe, gdyż w makrofagach, zmianach zapalnych oraz martwiczych prątki mogą utrzymywać się bardzo długo w stanie nieaktywnym, niewrażliwe na leki przeciwprątkowe (są to tzw. „prątki drzemiące”). Wrażliwe na leki są tylko prątki namnażające się, tzw. „prątki czynne”, obecne w gruźlicy czynnej. W związku z tym w terapii gruźlicy podaje się początkowo leki działające na prątki dzielące się, a później leki wyjaławiające, działające na prątki o zwolnionym metabolizmie. Działanie leków przeciwprątkowych: a) bakteriobójcze, np. INH, ryfampicyna, etambutol, streptomycyna; b) wyjaławiające, np. pirazynamid, ryfampicyna; W trakcie leczenia gruźlicy należy zlikwidować prątki czynne i drzemiące, oraz zapobiec powstaniu szczepów opornych na leki przeciwprątkowe. Zasadą jest podawanie minimum dwóch leków w leczeniu skojarzonym, w tym jednego leku działającego bakteriobójczo. Leczenie intensywne to jednoczesne, skojarzone leczenie trzema lub czterema lekami. Leczenie podtrzymujące prowadzi się jednocześnie dwoma lekami przeciwprątkowymi. Jest to leczenie długotrwałe. Niekiedy konieczne jest leczenie nadzorowane, z przyjmowaniem leków w obecności personelu medycznego.

5 6

Patrz „Giełda z interny”, „Serce płucne”. Nie omawiana na zajęciach.

39 Hydrazyd kwasu izonikotynowego (izoniazyd, INH) stosowany jest we wszystkich schematach leczenia. Skutecznie działa na Mycobacterium tuberculosis, bovis i avium. Szybko się wchłania z przewodu pokarmowego i przenika do OUN, jest dobrze tolerowany. Stężenie max w surowicy osiąga po 1 - 2 h. Działa bakteriostatycznie, a po acetylacji również bakteriobójczo. Wydalany z moczem głównie w postaci acetylohydrazydu Szybkość metabolizowania INH zależy od fenotypu acetylacji - u wolnych acetylatorów T1/2 leku jest trzy razy dłuższy. W trakcie leczenia hydrazydem łatwo dochodzi do rozwoju lekooporności prątków. Pierwotna oporność na INH występuje u 3 % chorych. Działania niepożądane:  zapalenia nerwów obwodowych powodujące parestezje, zaburzenia czucia, zniesienie odruchów ścięgnistych. Występują zwłaszcza u alkoholików, w ciąży, przy niedoborze wit. B 6. Zmniejsza się wówczas dawkę leku i podaje wit. B 6 w dawce 100 - 200 mg/db. Zapobiegawczo u osób z grup ryzyka można podawać 10 mg/ db wit. B 6.  uszkodzenie nerwu wzrokowego.  zaburzenia ze strony OUN - trudności w koncentracji, drażliwość, bóle i zawroty głowy. Pojawiają się częściej u osób w złym stanie ogólnym, cukrzyków i osób wyniszczonych.  cytopenie. Niedokrwistość ma charakter hemolityczny. Może wystąpić eozynofilia.  uszkodzenie wątroby przebiegające pod postacią przypominającą WZW, czasami z żółtaczką.  reakcje alergiczne: gorączka, wysypki.  toczeń polekowy.  skaza krwotoczna naczyniowa. Dawkowanie izoniazydu:  w leczeniu ciągłym 5 mg/kg mc na dobę (przeciętnie 300 mg/db) - tabletki po 50 mg;  w leczeniu podtrzymującym 15 mg/kg mc 2 x w tyg. (przeciętnie 900 mg na dawkę). Ryfampicyna (RMP) jest antybiotykiem półsyntetycznym, działającym bakteriostatycznie i (w wysokim stężeniu) bakteriobójczo na prątki położone wewnątrzkomórkowo i pozakomórkowo. Stosuje się ją w leczeniu wyjaławiającym. Oporność pierwotna jest rzadka, natomiast wtórna pojawia się często. Lek szybko się wchłania z przewodu pokarmowego i metabolizuje do dezacetyloryfampicyny, w której to postaci jest wydalany z żółcią. Działania niepożądane:  hepatotoksyczne: zwiększa aktywność aminotransferaz w surowicy. Lek odstawia się przy przekroczeniu minimum trzykrotnej wartości normy aktywności enzymów.  ze strony przewodu pokarmowego: brak łaknienia, bóle brzucha, nudności, biegunki.  ostra niewydolność nerek powodująca bezmocz.  niedokrwistość hemolityczna, trombocytopenia. Ryfampicyna przyśpiesza metabolizm doustnych leków przeciwcukrzycowych, doustnych antykoagulantów, glikokortykosteroidów, glikozydów naparstnicy, morfiny, metadonu, barbituranów, blokerów kanału wapniowego, chinidyny, meksyletyny oraz estrogenów. Zwalnia metabolizm fenytoiny. Barbiturany zmniejszają stężenie leku w surowicy. Przeciwwskazania do stosowania ryfampicyny:  niewydolność wątroby;  ostre stany zapalne wątroby;  upośledzenie wydzielania i wydalania żółci;  uczulenie na ryfampicynę. Dawkowanie ryfampicyny: nie ma różnicy pomiędzy leczeniem ciągłym a podtrzymującym. Podaje się 10 mg/kg mc, z reguły osobom o masie ciała > 50 kg 600 mg/db, a osobom < 50 kg mc 450 mg/db. Tabletki są po 150 i 300 mg. Lek podaje się na pusty żołądek, przed jedzeniem - lepiej się wówczas wchłania. Pirazynamid (PZA) jest skuteczny zwłaszcza w stosunku do M. tuberculosis i M. kansasii. Działa bakteriostatycznie, bakteriobójczo, i silnie wyjaławiająco. Przenika do OUN. Metabolizowany jest do kwasu pirazoinowego i wydalany z moczem. Objawy niepożądane:  hepatotoksyczne - pojawiają się przy dawkowaniu powyżej 25 mg/kg mc.  dyspeptyczne.  dna moczanowa, związana ze zwolnieniem wydalania kwasu moczowego z moczem.  alergiczne: wysypki skórne, gorączka.  zaburzenia krzepnięcia.  przebarwienia brunatno - czerwone na odsłoniętej skórze.  ostre zapalenie wątroby. Dawkowanie pirazynamidu:  w leczeniu ciągłym 25 - 30 mg/kg mc/db, z reguły do 2 g/db.  w leczeniu przerywanym 50 mg/kg mc na dawkę 2 - 3 x w tygodniu. Streptomycyna (SM) jest aminoglikozydem działającym bakteriostatycznie i bakteriobójczo w wysokim stężeniu (tylko na prątki mnożące się). Szybko się wchłania, stężenie maksymalne osiąga po 1 h od podania. Słabo przenika do OUN. Przenikanie do płynu mózgowo rdzeniowego zwiększa się w stanach zapalnych. Pierwotnie opornych na streptomycynę jest 2 % chorych. Wydalana jest przez nerki w stanie niezmienionym. Dawkowanie streptomycyny: 15 mg/kg mc, z reguły 1 g (1 amp. po rozpuszczeniu) im 1 x dz.. Kanamycyna (KM) jest również aminoglikozydem i często daje krzyżową oporność ze streptomycyną oraz podobne działania niepożądane:  nefrotoksyczne;  ototoksyczne (upośledza słuch i powoduje zaburzenia równowagi pod postacią ataksję, zawrotów głowy i oczopląsu);  uczulenia;  uszkodzenie nerwów obwodowych: parestezje, drętwienia wokół ust, złe samopoczucie. Dawkowanie kanamycyny: 2 - 3 x w tygodniu 15 mg/kg mc. Przeciwwskazania:  ciąża;  niewydolność nerek;  upośledzenie słuchu;  zaburzenia równowagi.

40 Kapreomycyna (CM) stosowana jest w przypadku oporności na inne leki. Działania niepożądane są takie, jak innych aminoglikozydów, choć występują rzadziej. Daje często oporność krzyżową z innymi aminoglikozydami. Dawkowanie kapreomycyny: 1 g im 1 x dz. U osób starych lub z upośledzoną pracą nerek podaje się 0,75 g, podobnie jak w przypadku innych aminoglikozydów. Wiomycyna (VM) jest aminogikozydem. Może działać na prątki oporne na streptomycynę. Nie wchłania się z przewodu pokarmowego, wydalana jest przez nerki. Dawkowanie: 15 mg/kg mc/db. Etambutol (EMB) działa bakteriobójczo i bakteriostatycznie na prątki dzielące się. Działa słabiej od INH i ryfampicyny, ale rzadziej rozwija się nań oporność. Leku nie podaje się dzieciom! Objawy niepożądane:  dyspeptyczne;  bóle i zawroty głowy;  uczulenia  pozagałkowe zapalenie nerwów wzrokowych i upośledzenie widzenia oraz rozróżniania barw;  zmiany na dnie oka, leczone kortykosteroidami Dawkowanie etambutolu:  w leczeniu ciągłym 15 - 25 mg/kg mc/db.  w leczeniu przerywanym 50 mg/kg mc 2 - 3 x w tygodniu. Cykloseryna (CS) jest antybiotykiem działającym na zakażenia gruźlicze i nieswoiste. Jest skuteczna zwłaszcza w stosunku do M. avium i M. bovis. Dobrze się wchłania z przewodu pokarmowego, przenika do płynu mózgowo - rdzeniowego, wydalana jest z moczem. Często rozwija się na nią oporność. Działania niepożądane:  neurotoksyczne: drgawki, pobudzenie lub depresja, zaburzenia snu, koszmary senne, stany lękowe, skłonności samobójcze, bóle i zawroty głowy. Objawy te częściej występują po alkoholu, kofeinie i lekach uspokajających.  hipoglikemia;  objawy dyspeptyczne. Przeciwwskazania:  psychozy;  padaczka;  alkoholizm;  miażdżyca naczyń mózgu;  stresogenny tryb życia. Dawkowanie: 250 mg co 8, rzadziej co 12 h (średnio 12 mg/kg mc/db). Można zacząć od niższych dawek. Etionamid (ETA) jest tioamidem kwasu izonikotynowego. Działa słabo przeciwprątkowo. Wykazuje krzyżową oporność z tiosemikarbazonem. Ulega przemianie do nieczynnych metabolitów, wydalanych z moczem. Przenika do płynu mózgowo - rdzeniowego. Objawy niepożądane:  nudności, wymioty, objawy dyspeptyczne;  hepatotoksyczne (powoduje wzrost aktywności aminotransferaz i stężenia bilirubiny w surowicy);  neurotoksyczne: depresje, senność, lub pobudzenie; zapalenia nerwów;  hipoglikemia;  obniżenie ciśnienia tętniczego;  osłabienie;  zmniejszenie wydzielania hormonów tarczycowych;  zmniejszenie tolerancji alkoholu i barbituranów. Dawkowanie etionamidu: 12,5 mg/kg mc/db. Kwas paraaminosalicylowy (PAS) obecnie już praktycznie nie jest stosowany. Działa słabo bakteriostatycznie i bakteriobójczo na prątki pozakomórkowe. Wykazuje synergizm z izoniazydem. Działania niepożądane:  uczulenia: eozynofilia, nacieki kwasochłonne w płucach, powiększenie węzłów chłonnych i wątroby;  zaburzenia żołądkowo - jelitowe;  trombocytopenia Inne leki, stosowane rzadziej: a) tiosemikarbazon, stosowany niekiedy przy oporności na INH; b) amikacyna; c) fluorochinolony, np. ofloksacyna; d) makrolidy. Schematy leczenia gruźlicy: Leczenie gruźlicy u gruźlików prątkujących trwa minimum 6 miesięcy: I. Cztery leki codziennie przez pierwsze 2 miesiące: INH + ryfampicyna + pirazynamid + streptomycyna lub etambutol. II. Podtrzymująco 4 miesiące 2 leki 2 - 3 x w tygodniu: INH + ryfampicyna. Leczenie trwające 9 miesięcy: I. Ciągłe: przez 3 miesiące INH + ryfampicyna + etambutol + streptomycyna; II. Podtrzymujące: przez 6 miesięcy INH + ryfampicyna. Leczenie trwające 12 miesięcy: I. Ciągłe: przez 3 miesiące INH + etambutol + streptomycyna; II. Podtrzymujące: przez 9 miesięcy INH + etambutol. Przed rozpoczęciem leczenia konieczne jest trzykrotne badanie plwociny bakterioskopowe i metodą posiewu, podobnie po zakończeniu leczenia, a później dwukrotne badanie co 2 miesiące przez pierwszy rok, a co trzy miesiące przez drugi rok od zakończenia leczenia. Również w trakcie leczenia bada się plwocinę; początkowo co 2 tyg., a po uzyskaniu odprątkowania co miesiąc. Leczenie gruźlicy skojarzonej z innymi stanami chorobowymi oraz ciążą: 1) Niewydolność nerek . Podaje się wtedy ryfampicynę, INH, pirazynamid i etambutol. 2) Niewydolność wątroby. Podaje się wówczas streptomycynę, etambutol, INH i ryfampicynę w niskich dawkach.

41 3) Ciąża. Podaje się wówczas INH, etambutol i pirazynamid. Glikokortykosteroidy podaje się pacjentom w ciężkim stanie ogólnym, np. w ostrej prosówce, niewydolności oddechowej, wysiękowym zapaleniu opłucnej, zapaleniu osierdzia, lub zapaleniu opon mózgowo - rdzeniowych; zawsze łącznie z leczeniem przeciwprątkowym. Można np. podawać deksametazon w dawce 16 - 22 mg. Bezwzględnym wskazaniem do podawania kortykosteroidów jest niewydolność nadnerczy powstała w przebiegu gruźlicy. Ocena skuteczności leczenia:  poprawa stanu ogólnego pacjenta;  spadek OB;  ujemne posiewy (początkowo posiew wykonuje się co 2 tyg., a po odprątkowaniu co miesiąc). Ujemne posiewy plwociny pojawiają się zwykle w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia leczenia. Najpóźniej odprątkowanie powinno nastąpić do końca drugiego miesiąca od początku terapii. Leczenie chirurgiczne gruźlicy: operacyjnie usuwa się jamy, guzy, rozstrzenia, zmiany krwawiące w płucach, zrosty opłucnej. Płyn w opłucnej upuszcza się.

Temat 4. Diagnostyka gruźlicy. Zakażenia w AIDS. Rozpoznanie gruźlicy. Badania bakteriologiczne:  bakterioskopia;  posiew. Materiałem do badania może być odkrztuszona plwocina, materiał pobrany w czasie bronchoskopii, popłuczyny żołądkowe i in. Inne narządy często zajmowane procesem gruźliczym: a) układ moczowy (rozpoznanie - posiew moczu, biopsja nerki); b) węzły chłonne (rozpoznanie - biopsja węzła); c) przewód pokarmowy (rozpoznanie - posiew kału); d) kości (rozpoznanie - posiew i badanie histopatologiczne wyskrobin kostnych) Wadą posiewu jest długotrwałe oczekiwanie na wynik, ale umożliwia on zbadanie lekowrażliwości wyhodowanych prątków. Obecnie stosuje się metodę Bactec do rozpoznania obecności prątków. Polega ona na hodowaniu pobranego materiału na odpowiednim podłożu zawierającym węgiel radioaktywny C14* w postaci palmitynianu. Ilość wydalonego C14*O2 podaje się jako tzw. indeks wzrostu. Jest to metoda bardzo szybka. Obecność prątków gruźlicy można również wykazać metodą sond genetycznych (metoda mało czuła), lub metodą PCR. Gruźlica w przebiegu AIDS. W związku z obniżeniem odporności komórkowej, gruźlica pojawia się często bardzo wcześnie w AIDS. Jej przebieg jest nieco odmienny: I. często występuje gruźlica pozapłucna, zwłaszcza gruźlicze zapalenie osierdzia i gruźlica węzłowa. II. występują nietypowe zmiany na zdjęciach rtg, z rozlanymi naciekami w dolnych i środkowych polach płucnych. III. odczyn tuberkulinowy jest ujemny. IV. nie tworzy się ziarnina gruźlicza. V. w plwocinie znajduje się wiele prątków. VI. występują zmiany w węzłach wnęki i śródpiersia. Leczenie: cztery leki przeciwgruźlicze podawane przez 9 miesięcy. Pneumocystoza w AIDS. W AIDS liczne cysty Pneumocistis carinii przylegające do pęcherzyków płucnych powodują ciężki przebieg niewydolności oddechowej. Cykl rozwojowy pierwotniaka ulega przyśpieszeniu. Objawy: gorączka, suchy męczący kaszel, duszność. Po około 3 - 4 tyg. rozwija się pełny obraz niewydolności oddechowej. Objawy fizykalne są dość skąpe - przytłumienie odgłosu opukowego, nieliczne rzężenia drobno - i średniobańkowe przywnękowe. Rzadko można stwierdzić obecność płynu lub powietrza w jamie opłucnowej. Objawy rentgenologiczne mogą się nie pojawić. Choroba przebiega w AIDS rzutami, przy czym każdy kolejny rzut jest obarczony większą śmiertelnością. Badania dodatkowe: scyntygrafia płuc, gazometria (wykazuje zaburzenia wentylacji), zdjęcie rtg płuc (zmiany są często ograniczone i słabo nasilone, niecharakterystyczne), bronchofiberoskopia i płukanie oskrzelowo - pęcherzykowe, biopsja płuc. W surowicy stwierdza się limfopenię. Leczenie: Biseptol 480 1 tabl. na 4 kg mc; pirymetamina z sulfadoksyną, pentamidyna, 100 mg/kg mc/db sulfometoksazolu p.o., a 4 mg/kg/db we wlewie. Cytomegalia w AIDS jest zakażeniem uogólnionym. Najczęściej objawia się pod postaciami:  śródmiąższowego zapalenia płuc, powodującego kaszel, duszność i osłabienie;  zapalenia wątroby;  zapalenia przełyku;  zapalenia siatkówki i naczyniówki, prowadzącego do ślepoty. Leczenie: Acyklovir. Zakażenia prątkami niegruźliczymi (mykobakteriozy). U zdrowych osób drobnoustroje te nie powodują na ogół infekcji. Pojawiają się często w AIDS. Zmiany rozwijają się zwykle w układzie oddechowym, rzadko w skórze. Mykobakterioza może się rozwinąć również u osób z przewlekłym zapaleniem oskrzeli, pylicą, nowotworami, leczonych lekami immunosupresyjnymi. Choroba występuje wskutek intensywnej inwazji lub długotrwałej kolonizacji organizmu. Zmiany na zdjęciach rtg przypominają gruźlicę. Najczęściej umiejscowione są w górnych polach płucnych, zwykle jednostronnie. Często stwierdza się obecność jam. Zmiany w ich otoczeniu są skąpe, zwapnienia występują rzadko. Przebieg na ogół jest łagodny, często występuje krwioplucie. W AIDS przebieg kliniczny i obraz radiologiczny mogą przypominać prosówkę. Leczenie: podaje się penicylinę z cykloseryną. W AIDS podawanie nawet sześciu leków na raz może być bezskuteczne. Podaje się wtedy czasami leki przeciwtrądowe: anksamycynę? i klofazyminę.

Wykład I. Rak płuc7 7

Patrz „Giełda z interny”, „Rak płuc”.

42

Wykład II. Gruźlica płuc. Zmiany rozsiane w płucach8. Gruźlica płuc. Obecnie w Polsce utrzymuje się endemia gruźlicy. Badania małoobrazkowe rentgenowskie nie wpływają na zwiększenie wykrywalności. Jedna osoba prątkująca, zanim zostanie zlokalizowana, zaraża średnio 400 innych osób. 50 % pacjentów z rozpoznaną gruźlicą nie prątkuje (w USA - poniżej 10 % nie prątkuje). Jest to zjawisko niepokojące, gdyż oznacza, iż diagnostyka bakteriologiczna jest niedostateczna, lub, że diagnoza była nieprawidłowa. Wiąże się to z opóźnieniem wdrożenia prawidłowego leczenia, np. przeciwnowotworowego. W Polsce prątkiem gruźlicy zakażonych jest 30 % populacji, z czego 6 - 8 % zachoruje na gruźlicę. Odprątkowanie udaje się uzyskać w 90 % przypadków. Zmiany rozsiane w płucach: I. śródmiąższowe zapalenia płuc (włóknienie płuc). II. sarkoidoza; III. wirusowe zapalenie płuc;

Wykład III. Gruźlica płuc - drogi zakażenia9 i immunologia. Drogi rozsiewu wtórnego: a) odoskrzelowa, przy której na ogół nie stwierdza się powiększenia węzłów chłonnych wnęki. b) przez ciągłość, powodująca np. gruźlicze zapalenie opłucnej. c) droga naczyń krwionośnych:  żylnych;  tętniczych; d) droga naczyń chłonnych:  w kierunku spływu chłonki;  przepływem wstecznym (np. w zapaleniu opłucnej). Immunologia gruźlicy10: Główne znaczenie w zwalczaniu gruźlicy odgrywa odporność komórkowa. Obecność przeciwciał przeciwko antygenowi prątka w surowicy świadczy o ciężkim przebiegu gruźlicy. Gromadzące się w ognisku zapalnym makrofagi łączą się, tworząc syncytia (komórki olbrzymie). Odczyn tuberkulinowy przy małej odporności może być ujemny, i zmienić się w trakcie leczenia i poprawy stanu pacjenta na dodatni. Cele szczepienia BCG: 1) wywołanie pierwotnej reakcji odpornościowej, powodującej powstanie limfocytów T pamięci, co przyśpiesza reakcję immunologiczną w przypadku ponownego kontaktu z prątkiem gruźlicy. 2) Zapobieganie powstawaniu ostrych postaci gruźlicy. Dodatni odczyn tuberkulinowy stwierdza się u osób:  z mykobakteriozami;  zdrowych szczepionych;  chorych na gruźlicę.

Wykład IV. Gruźlica zwykle ujawnia się przy obniżeniu odporności. Szczepienie BCG (Bacille Calmette - Guérin) jest bezpieczne - tylko u 1 - 1,5 ‰ szczepionych mogą pojawić się powikłania. Niegdyś w leczeniu gruźlicy stosowano odmę leczniczą i resekcje żeber, co powodowało zapadanie się jam i ich wyleczenie. U zakażonych można stosować profilaktycznie INH codziennie w dawce 5 mg/kg mc przez rok. Metodę tą niekiedy stosuje się u dzieci i młodzieży, oraz u chorych z immunosupresją, u których stwierdza się żywy odczyn tuberkulinowy. Kryteria rozpoznania czynnej gruźlicy płuc: 1. Objawy kliniczne. 2. Zmiany na zdjęciach rtg. 3. Prątkowanie.

Uzupełnienie. Gruźlica narządów pozapłucnych. 1) Gruźlica układu sercowo - naczyniowego: a) gruźlicze zapalenie osierdzia; b) gruźlica mięśnia sercowego (bardzo rzadka, powoduje objawy zapalenia mięśnia sercowego); c) tętniaki gruźlicze mogą występować w dużych tętnicach krążenia małego i systemowego. Są rzadkie. 2) Gruźlica obwodowych węzłów chłonnych , objawiająca się jako powiększenie, następnie zlewanie i chełbotanie w węźle. Na koniec węzły przebijają się na zewnątrz. Często zajęte są węzły szyjne i podżuchwowe, tworzące tzw. „zołzy” albo „skrofuły”; 3) Gruźlica OUN: a) Gruźlicze zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych i mózgu przebiega początkowo podstępnie, dając charakterystyczne objawy często dopiero przy zaawansowanych zmianach patologicznych. Śmiertelność jest duża; b) Gruźliczak mózgu powoduje objawy guza mózgu (bóle głowy, nudności, wymioty, bradykardia, nieregularny, zwolniony oddech, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego i objawy ogniskowe). 4) Gruźlica kostno - stawowa rozwija się powoli. Powoduje objawy zapalenia stawów. Można stwierdzić obecność zimnych ropni w kręgosłupie, a jako późną postać zniekształcenia i usztywnienie stawów (np. garb Potta). Zmiany gruźlicze najczęściej umiejscawiają 8

Patrz też „Giełda z interny”. Patrz też - prelekcje z ftyzjatrii. 10 Pominąłem przebieg reakcji immunologicznych na poziomie komórkowym i działanie poszczególnych cytokin, jako mało istotne dla kliniki. 9

43

5)

6)

7) 8)

9)

10)

się w dużych stawach, zwłaszcza kończyny dolnej, oraz w kręgosłupie. Dla gruźlicy kręgosłupa charakterystyczny jest objaw podnoszenia przedmiotów z podłoża bez schylania się (z pozycji kucznej). Gruźlica układu moczowo - płciowego może przebiegać jako: a) zmiany w nerkach, np. odmiedniczkowe zapalenie nerek, niewydolność nerek, zniekształcenie układu kielichowo miedniczkowego, a w najbardziej zaawansowanej postaci roponercze gruźlicze (nerka kitowata); b) zbliznowacenie i marskość pęcherza moczowego; c) gruźlica jądra; d) gruźlica prostaty, prowadząca do zniszczenia i zwłóknienia gruczołu; e) zapalenie najądrza; f) zapalenie nasieniowodów. Obustronna gruźlica najądrzy lub nasieniowodów prowadzi do niepłodności; g) gruźlica jajowodów, powodująca niepłodność; h) gruźlicze zapalenie śluzówki macicy; i) gruźlica jajników; j) gruźlica pochwy i sromu Gruźlica skóry, przebiegająca jako: a) gruźlica skóry właściwa, w postaciach:  wrzodziejącej;  rozpływnej;  brodawkującej;  toczniowej; b) tuberkulidy:  liszajowaty;  guzkowo - zgorzelinowy;  guzowaty. Gruźlica górnych dróg oddechowych, jamy ustnej i ucha. Gruźlica jelit może być pierwotna lub wtórna. Powoduje owrzodzenia i pogrubienia ściany jelita oraz zwężenia jego światła. Węzły chłonne krezki serowacieją. Może przebiegać bezobjawowo. Powoduje najczęściej bóle brzucha, niekiedy z objawami nieżytu żołądkowo - jelitowego i wyniszczeniem. Może powodować niedrożność lub perforację jelita. Gruźlica narządu wzroku może dotyczyć: a) oczodołu; b) woreczka łzowego; c) powiek; d) spojówek; e) rogówki; f) twardówki; g) naczyniówki; h) siatkówki. Rzadkimi postaciami gruźlicy są: a) gruźlica przełyku, żołądka i dwunastnicy; b) gruźlica odbytu; c) gruźlica wątroby; d) gruźlicze zapalenie otrzewnej; e) gruźlica nadnerczy, powodująca chorobę Addisona; f) gruźlica sutka; g) gruźlica szpiku.

View more...

Comments

Copyright © 2017 DOCUMEN Inc.