Odkrywanie struktury organizacyjnej firmy na podstawie sieci

March 20, 2018 | Author: Anonymous | Category: Inżynieria, Informatyka, Data Structures
Share Embed


Short Description

Download Odkrywanie struktury organizacyjnej firmy na podstawie sieci...

Description

Sieci społeczne i struktury organizacyjne Ewolucja sieci społecznych

Radosław Michalski Social Network Group, listopad 2011

Agenda • SNA w organizacji – cel – problemy – efekty • optymalizacja organizacji? • optymalizacja procesów

• Ewolucja sieci społecznych – pierwsze kroki

SNA w organizacji - cel • Czy analiza organizacji przez pryzmat sieci społecznej może coś do niej wnieść? – – – –

lepsze wykorzystanie kadry? znalezienie social hubów? optymalizacja procesów? inne?

• Jeśli tak, to czym jest sieć społeczna w organizacji? – e-mail, IM, ERP, …

SNA w organizacji - idea

Social network

Structural social position

Unknown and invisible

Comparison

Report

Organizational position

Corporate hierarchy

Known and visible

SNA w organizacji – źródła danych Observation

Phone billings IM logs

Questionnaires

Data sources

ERP systems

Social Networking Sites Directory services E-mail logs

• Trzeba pamiętać, że większość źródeł danych nie jest ściśle społeczna, lecz biznesowa

SNA w organizacji - problemy • Nie zawsze encje organizacji pokrywają się z encjami sieci społecznej – konkretny pracownik magazynu vs. funkcjonalne konto mailowe

• Czasami pracownik organizacji w ogóle nie występuje w sieci społecznej lub występuje wielokrotnie – adres mailowy lub telefon spoza danej organizacji

• Zmiany w organizacji – trzeba umieć to uwzględnić

SNA w organizacji - identyfikacja

... n1

n2

n3

n4

nn

Layer Layer 1: 1: e-mails e-mails ... e1

e2

e3

e4

en

Employee Employee list list ... n1

n2

n3

n4

Layer Layer 2: 2: ERP ERP logs logs

nn

SNA w organizacji – problemy c.d. • Podstawowy problem: – pozyskać dane

• Oprócz jednej lub kilku warstw sieci społecznej: – mapowanie jednych encji w drugie – struktura organizacyjna wraz z aktualizacjami w danym okresie (i, najlepiej, informacja o dłuższych nieobecnościach) – inne: mapy procesów

Schemat struktury organizacyjnej

Wyniki badań – IDC jako identyfikacja • Zamiast uwzględniać tylko stopień węzła, sumujemy wagi wchodzące do niego:

• Rezultat: – 80% top 10 to kierownicy/zarząd (uwzględniając sytuację z ekspatą oraz urlopem – 100%)

• Podobna próba dla ODCw przynosi gorsze efekty – 40% (ekspata/urlop - 60%)

Dalsza analiza IDC Percentage of the first and the second management level matched

Percentage of regular employees matched

Manuf. comp.

Enron

Manuf. comp.

Enron

In-degree centrality

85

67

94

85

Out-degree centrality

62

50

86

77

Centrality betweenness

38

33

78

69

Centrality closeness

46

33

81

69

Clustering coefficient

15

17

69

62

Centrality eigenvector

77

67

92

85

Optymalizacja procesów • Poprzez porównanie mapy procesów i sieci społecznej, którą procesy są realizowane, możliwe jest co najmniej weryfikowanie ich realizacji: – przede wszystkim niezgodność w realizacji fragmentów procesów (A -> B) – tak było w badanej organizacji – gorzej z analizą całości procesu (chyba że sieć społeczna jest zbudowana np. na ERP)

SNA w organizacji - wnioski • Możliwe do wykorzystania jako narzędzie wsparcia, nie podejmowania decyzji • Pozwala na analizę organizacji w sposób pasywny, ale daje dobry obraz jej „życia” • Możliwe zastosowania: – HR – zarządzanie procesami – inżynieria wsteczna organizacji (zagrożenie)

Ewolucja sieci społecznych modelowanie • Spojrzenie na sieć społeczną „z góry” – porównujemy ze sobą kolejne migawki sieci (rozłącznie, narastająco itp.) – możliwość analizy skali i kierunku zmian – jako punkt wyjścia typowe algorytmy porównywania grafów, np. graph edit distance – wektor zmian – na jego bazie wprowadzenie kilku miar i porównanie ich ze sobą, szczególnie uwzględniając czułość na zmiany

View more...

Comments

Copyright © 2017 DOCUMEN Inc.