PDF, 211.89 kB

March 28, 2018 | Author: Anonymous | Category: Nauka, Nauki o zdrowiu, Pediatria
Share Embed


Short Description

Download PDF, 211.89 kB...

Description

MEDYCYNA OGÓLNA, 2010, 16 (XLV), 4

Praca oryginalna E LŻ B I E TA G A L I Ń S K A , J Ó Z E F P. K N AP, M AR I A S TR O C Z Y Ń S K A – S I K O R S K A

LISTERIOZA – MAŁO ZNANA, NIEBEZPIECZNA CHOROBA ZAKAŹNA LISTERIOSIS – A LITTLE-KNOWN, DANGEROUS, CONTAGIOUS DISEASE ЛИСТЕРИОЗ - МАЛОИЗВЕСТНОЕ, ОПАСНОЕ ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ЛІСТЕРІОЗ - МАЛОВІДОМЕ, НЕБЕЗПЕЧНЕ ІНФЕКЦІЙНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ Z Zakładu Higieny i Parazytologii Środowiska Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie Kierownik Zakładu : prof. dr hab. n. med. J. P. K n a p Dyrektor Instytutu: dr n. med. A. W o j t y ł a

W pracy przedstawiono zarys historyczny występowania listeriozy w Polsce i na świecie. Opisano czynniki determinujące chorobotwórczość Listeria monocytogenes, główne objawy oraz postacie kliniczne choroby u ludzi i zwierząt. SŁOWA KLUCZOWE: listerioza, Listeria monocytogenes, wrota zakażenia chorobotwórczość. KEY WORDS: listeriosis, Listeria monocytogenes, gateway of infection, pathogenicity. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: листериоз, Listeria monocytogenes, ворота инфекции, патогенности. КЛЮЧОВІ СЛОВА: лістеріоз, Listeria monocytogenes, ворота інфекції, патогенності.

Listerioza jest ostrą lub latentnie przebiegającą chorobą zakaźną ludzi oraz ponad 50 gatunków zwierząt: gospodarskich (głównie owiec), zwierząt dzikich, ptaków i ryb. U ludzi ma często charakter choroby zawodowej (lekarze weterynarii, hodowcy owiec, lekarze ginekolodzy), nierzadka jest u dzieci i chorych z obniżoną odpornością (zakażenie oportunistyczne). Czynnikiem etiologicznym listeriozy jest Listeria monocytogenes. Bakteria została wyodrębniona od chorych królików w 1911 roku, a w 1929 roku od chorych ludzi [19]. Początkowa nazwano ją Bacterium monocytogenes, następnie Listerella hepatolitica. W roku 1940 Pirie nazwał ją Listeria monocytogenes [8]. Jest to mała, tlenowa ( fakultatywnie beztlenowa – przeżywa do 30 % CO2, 100% tego gazu inaktywuje ją), Gram-dodatnia, katalazo-dodatnia i oksydazo-ujemna pałeczka. Dobrze rośnie na agarze krwawym, powodując niekompletną ß-hemolizę, nie wytwarza zarodników ani otoczki.

Listerioza …

517

Ryc. 1. L. monocytogenes z witkami z mikroskopu skaningowego (Bilek, WSSE Kraków) Fig. 1. L. monocytogenes with filaments under a scanning electron microscope (Bilek, Regional Sanitary and Epidemiological Station, Cracow) Рис. 1. L. monocytogenes со жгутиком в сканирующем электронном микроскопе (Билек, Воеводская санитарно-эпидемиологическая станция (WSSE), г. Краков) Мал. 1. L. monocytogenes зі джгутиком в скануючому електронному мікроскопі (Білек, Воєводська санітарно-епідеміологічна станція (WSSE), м. Краків)

Ryc. 2. L. monocytogenes z mikroskopu skaningowego (Bilek, WSSE Kraków) Fig. 2. L. monocytogenes under a scanning microscope (Bilek, Regional Sanitary and Epidemiological Station, Cracow) Рис. 2. L. monocytogenes в сканирующем электронном микроскопе (Билек, Воеводская санитарно-эпидемиологическая станция (WSSE), г. Краков) Мал. 2. L. monocytogenes в скануючому електронному мікроскопі (Білек, Воєводська санітарно-епідеміологічна станція (WSSE), м. Краків)

518

E . G a l i ń s k a , J . P. K n a p …

Ryc. 3. Mikroskopowy obraz kultury bakterii L. monocytogenes (Bilek, WSSE Kraków) Fig. 3. Microscopic image of bacterial culture of L. monocytogenes (Bilek, Regional Sanitary and Epidemiological Station, Cracow). Рис. 3. Микроскопическая картина культур бактерии L. monocytogenes (Билек, Воеводская санитарно-эпидемиологическая станция (WSSE), г. Краков) Мал. 3. Мікроскопічна картина культур бактерії L. monocytogenes (Білек, Воєводська санітарно-епідеміологічна станція (WSSE), м. Краків)

Toleruje szeroki zakres temperatur: od 1°- 45°C oraz pH 5,5-9,6. Optymalnymi warunkami do wzrostu jest temp. 30°- 37°C i pH neutralne lub lekko zasadowe. Jest bakterią odporną na ogrzewanie do 60°C oraz wysokie stężenie NaCl (do 20%) [2].Całkowitą inaktywację uzyskuje się w temp. powyżej 75°C [21]. Za czynniki determinujące chorobotwórczość Listeria monocytogenes uznaje się: 1. internalinę - białko błonowe ułatwiające wchłanianie bakterii przez np.makrofagi i komórki śródbłonkowe, 2. listeriolizynę 0 (LLO) - odpowiedzialną za przerywanie błon FAGOLIZOSOMÓW, 3. fosfolipazy - umożliwiające infekowanie kolejnych komórek bez groźby zniszczenia przez komórki układu odpornościowego, 4. powierzchniowe białko ActA. Wyróżnia się 8 gatunków w obrębie rodzaju Listeria [8]: L. monocytogenes, L. ivanovii, L. innocua, L. welshimeri, L. seeligeri, L. murrayi, L. grayi i L. denitrificans. Spośród tych gatunków w zasadzie tylko L. monocytogenes ma znaczenie epizootyczne i epidemiologiczne [17], a szczególnie serotypy: 1/2a, 1/2b i 4b (95% zakażeń). LISTERIOZA U LUDZI

Najbardziej narażeni są: 1. kobiety w ciąży oraz noworodki, 2. ludzie o obniżonej odporności z powodu przewlekłych chorób, w tym nowotworowych lub AIDS,

Listerioza …

519

3. osoby dorosłe otrzymujące leki immunosupresyjne (po przeszczepach narządów) . Wrotami zakażenia są: przewód pokarmowy, uszkodzona skóra, błony śluzowe (zwłaszcza spojówki) oraz łożysko. Okres wylęgania jest zróżnicowany, od 3 do 70 dni (średnio 21 dni). Do zakażenia może dojść podczas kontaktu z zakażonymi wydzielinami chorego zwierzęcia (podczas ronienia na tle listeriozy u bydła i owiec), w czasie pielęgnacji chorego np. zakażonej położnicy, po spożyciu zakażonego mleka, serów i innych produktów wtórnie zakażonych podczas magazynowania. Źródłem bakterii mogą być również produkty typu ready-to-eat (niewłaściwie odgrzewane i przechowywane), surowe mleko, sery dojrzewające produkowane z mleka niepasteryzowanego, mięso i jego przetwory (zwłaszcza drób), warzywa, sałatki z dodatkiem surowych warzyw oraz tzw. „owoce morza”[20]. Największą epidemię zanotowano w dawnym NRD w roku 1966. Liczba zachorowań wyniosła wtedy 279. Po roku 1980 notuje się wzrost liczby zachorowań w krajach zachodnich m.in. w Stanach Zjednoczonych, Francji, Szwajcarii i Kanadzie. Niektóre z nich, o charakterze epidemicznym przedstawia tabela I [8]. Tabela I. Zachorowania na listeriozę w wybranych krajach zachodnich Table I. Morbidity due to listeriosis in selected western countries Таблица I. Заболеваемость листериозом в некоторых западных странах Таблиця I. Захворюваність лістеріозом в деяких західних країнах Miejsce (kraj) Halle (NRD)

Rok 1966

Nowa Szkocja (Kanada)pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia L.monocytogenes

1981

Massachusetts (USA)

1983

Kalifornia (USA)

1985

Liczba zachorowań

Liczba zgonów

Źródło zakażenia

279

brak danych

zakażone zwierzęta lub produkty żywnościowe pochodzenia zwierzęcego

41 w tym : 34 u noworodków 7 u dorosłych 49 w tym: 7u noworodków 42 u dorosłych

15 noworodków 2 osoby dorosłe

sałata (serotyp 4b L. monocytogenes)

brak danych

mleko pasteryzowane

29

ser meksykański (serotyp 4b L.monocytogenes)

86

W latach 1990-2002 doszło do wielu epidemii, a źródłem ich była żywność. Dane przedstawia tabela II.

E . G a l i ń s k a , J . P. K n a p …

520

Tabela II. Epidemie listeriozy w latach 1990-2002 związane z żywnością (Walczycka, 2005) Table II. Food-related epidemics of listeriosis during the period 1990-2002 (Walczycka, 2005) Таблица II. Эпидемии листериоза в 1990-2002 гг. связанные с питанием (Вальчыцка, 2005) Таблиця II. Епідемії лістеріозу в 1990-2002 пов'язані з харчуванням (Вальчицка, 2005)

Rok

Produkt żywnościowy

1990 Pasztet i pasty mięsne 1991 Wędzone małże 1992 Wędzone małże Jęzory wieprzowe w galarecie 1993 Pasta mięsna / 1994Wędzone owoce morza 1995 Łagodnie dojrzewające sery, 1995 >50% wilgotności (brie, feta camembert, mozzarella) 1992

1997 19981999 19981999 1999 19992000 2000

Ser Pont l’fiveque Masło

Hot dogi, mięsa delikatesowe Pasztet Świńskie języki w auszpiku Mięso indycze Wytwarzany 2000- domowymi sposobami 2001 ser meksykański z surowego mleka 2000 Pasztety 2001 Produkty mięsne 2002

Plastry z mięsa indyczego

Państwo

Liczba stwierdzonych przypadków

Poronienia [liczba] i [%]

Australia

11

11 (100,0)

6 (54,5)

½a

4

0 (0)

0 (0)

½a

4

0 (0)

0 (0)

½

Francja

280

93 (33,2)

63 (22,5)

4b

Francja

38

31 (81,6)

11 (28,9)

4b

Szwecja

9

3 (33,3)

2 (22 2)

4b

Francja

33

9 (45,0)

4 (20,0)

4b

Francja

14

Nieznane

0 (0)

4b

Finlandia

25

0 (0)

6 (0)

3a

USA

101

Nieznane

21 (20,8)

4b

USA

11

2 (18,2)

Nieznana

1/2a

Francja

26

Nieznane

7 (0)

NZ

USA

29

8 (27,6)

7 (24,1)

NZ

USA

12

10 (83,3)

5 (41,7)

NZ

Polska

10

Nieznane

Nieznana

NZ

Polska

9

Nieznane

Nieznana

NZ

USA

63

3 (4,8)

7 (11,1)

NZ

Tasmania Australia Nowa Zelandia

Śmiertelność Serotyp [liczba] i [%]

* NZ-niezidentyfikowany

Listerioza u ludzi może przebiegać pod rozmaitymi postaciami klinicznymi. Może to być listerioza pierwotna i wtórna. Ze względu na przebieg choroby możemy wyróżnić postać: ostrą, podostrą, przewlekłą z nawrotami lub poronną [8].

Listerioza …

521

Raport WHO z 1997 roku wyróżnia : listeriozę okołoporodową (izolacja L. monocytogenes od kobiety ciężarnej, płodu lub noworodka) i nieokołoporodową (izolacja L. monocytogenes od osoby innej niż kobieta ciężarna i noworodek). U noworodków rejestruje się postać wczesną (od 0-5 dnia życia) w postaci posocznicy (śmiertelność 15-50%) i późną (powyżej 5 dnia po urodzeniu) z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych (śmiertelność 10-20%). Wg innych autorów u dzieci rozróżnia się dwa rodzaje listeriozy: wrodzoną i noworodkową. Z uwagi na wielkie znaczenie kliniczne i społeczne listeriozy wrodzonej, zgodnie z 10 Rewizją Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10) z roku 1992- istnieje odrębna klasyfikacja zgłoszeń: listeriozy wrodzonej (P.37.2) i listeriozy [łącznie obu postaci: nabytej i wrodzonej ( A.22 + P.37.2)]. Komisja Wspólnot Europejskich w dn. 28 kwietnia 2008r. wydała decyzję 2008/426/WE nowelizującą definicje przypadków chorób zakaźnych. Definicja listeriozy jest obszerna. Podajemy ją jednak, po raz pierwszy w piśmiennictwie polskim, z uwagi na jej precyzję i dokładną charakterystykę tej wielopostaciowej klinicznie choroby: LISTERIOZA ( Listeria monocytogenes)

Kryteria kliniczne Każda osoba, która spełnia co najmniej jedno z następujących 3 kryteriów: •Listeria noworodków definiowana jako urodzenie martwe lub co najmniej jedno z następujących pięciu kryteriów w ciągu pierwszego miesiąca życia: - ziarniniakowatość (Granulomatosis infantiseptica), - zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub zapalenie opon i mózgu, - posocznica, - duszność, - zmiany skórne błon śluzowych lub spojówek. •Listeria u kobiet w ciąży definiowana jako jedno z następujących 3 kryteriów: - poronienie, przedwczesne zakończenie ciąży, urodzenie martwe lub poród przedwczesny, - gorączka, - objawy grypopodobne. •Inne formy listeriozy definiowane jako jedno z następujących 4 kryteriów: - gorączka, - zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub zapalenie opon i mózgu, - posocznica, - zapalenie miejscowe, takie jak zapalenie stawu, zapalenie wsierdzia oraz ropnie. Kryteria laboratoryjne Co najmniej jedno z następujących 2 kryteriów: - izolacja Listeria monocytogenes z miejsca, które w warunkach

522

E . G a l i ń s k a , J . P. K n a p …

prawidłowych jest jałowe, - izolacja Listeria monocytogenes z miejsca, które w warunkach prawidłowych nie jest jałowe u płodu, płodu martwo urodzonego, niemowlęcia lub matki w ciągu 24 godzin od porodu. Kryteria epidemiologiczne Co najmniej jedno z 3 powiązań epidemiologicznych: - narażenie przez to samo źródło, - przeniesienie z człowieka na człowieka (zakażenie wertykalne), - narażenie przez skażoną żywność/wodę pitną. Informacje dodatkowe Okres inkubacji od 3 do 70 dni, najczęściej 21 dni. Klasyfikacja przypadku A). Przypadek możliwy Nie dotyczy B). Przypadek prawdopodobny Każda osoba spełniająca kryteria kliniczne z powiązaniem epidemiologicznym. C). Przypadek potwierdzony Każda osoba spełniająca kryteria laboratoryjne lub każda matka w przypadku której zakażenie płodu, dziecka martwo urodzonego lub niemowlęcia zostało potwierdzone laboratoryjnie. Listerioza wrodzona następuje w wyniku zakażenia przezłożyskowego spowodowanego bakteriemią u matki. Zakażone dzieci mogą urodzić się przedwcześnie lub o czasie z objawami ciężkiej choroby: powiększeniem śledziony i wątroby, niewydolnością wielonarządową, zapaleniem płuc i opon mózgowo-rdzeniowych. Wystąpienie nietypowej, rumieniowo-guzowatej wysypki sugeruje podejrzenie listeriozy. Zakażenie u noworodków pojawia się w następstwie inwazji w okresie okołoporodowym i jest spowodowane kontaktem dziecka z L. monocytogenes kolonizującą kanał rodny [2]. U matki listerioza ma charakter infekcji grypopodobnej, zapalenia dróg moczowych lub przebiega bezobjawowo (w 90% śmierć lub ciężkie uszkodzenie płodu). W listeriozie nieokołoporodowej występuje posocznica (56%), zapalenie opon mózgowych (36%) oraz atypowe formy listeriozy (8%): zapalenie otrzewnej, ropnie, zapalenie wsierdzia [13]. LISTERIOZA U ZWIERZĄT

Listeria monocytogenes również u zwierząt może powodować procesy chorobowe. W roku 1951 dokonano pierwszej w Polsce izolacji L. monocytogenes od kur, zaś listerioza u bydła po raz pierwszy została opisana w roku 1964 przez Czarnowskiego i Chylińskiego [17]. Najczęściej chorują na nią: owce, bydło, zwierzęta dziko żyjące, ptaki, ryby, a objawy zależą od wieku i stanu fizjologicznego zwierząt.

Listerioza …

523

Możemy wyróżnić 4 postacie kliniczne listeriozy u zwierząt: 1. listeriozę ośrodkowego układu nerwowego, 2. listeriozę okresu ciąży prowadzącą do ronień, 3. przewlekłą listeriozę narządową, 4. postać posocznicową [16]. Listerioza u ludzi i zwierząt stanowi nadal jedno z aktualnych zagadnień epidemiologicznych i epizootiologicznych [7, 17]. Znajduje się na liście chorób zakaźnych podlegających zgłaszaniu w krajach Wspólnoty Europejskiej. Dotyczy to takich państw jak: Włochy, Szwajcaria, Niemcy, Litwa i Polska [5]. Pierwszej w Polsce izolacji pałeczki L. monocytogenes od człowieka dokonała Jasińska i wsp. od noworodka z listeriozą wrodzoną, który zmarł 7 godz. po porodzie. Zachorowania ludzi na listeriozę w Polsce w latach 1970-2009 (w oparciu o dane z Meldunków Rocznych NIZP-PZH/GIS dotyczących zachorowań na choroby zakaźne i zatrucia w Polsce) przedstawiają się następująco. Tabela III. Zachorowania ludzi na listeriozę w Polsce w latach 1970-1987 Table III. Human morbidity due to listeriosis in Poland during the period 1970-1987 Таблица III. Заболеваемость людей листериозом в 1970-1987 гг. Таблиця III. Захворюваність людей лістеріозом в 1970-1987 рр. Rok 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 OGÓŁEM

Liczba zachorowań 1 2 10 5 5 12 4 26 25 32 17 (1 zgon) 7 (2 zgony) 2 (1 zgon) 6 3 7 169 (4 zgony)

Zapadalność na 100 tys. mieszkańców 0,03 0,01 0,03 0.01 0,01 0,01 0,01 0,07 0,07 0,09 0,05 0,02 0,01 0,005 0,02 0,01 0,02

Hospitalizacja liczba/% 1 (100,0) 2 (100,0) 3 (60,0) 4 (80,0) 4 (80,0) 4 (100,0) 11 (42,3) 20 (80,0) 29 (90,6) 17 (100,0) 4 (57,1) 3 (60,0) 2 (100,0) 4 (66,7) 3 (100,0) 7 (100,0) 118

Największą liczbę zachorowań odnotowano w roku 1979 (32), 1977 (26) i 1978 (25). W roku 1986 nie zarejestrowano żadnego zachorowania

E . G a l i ń s k a , J . P. K n a p …

524

na listeriozę. Największą liczbę zachorowań odnotowano w roku 2007 (43), 2002 (31), 2006 (28) i w 2005 (22). W roku 1990 nie zarejestrowano żadnego zachorowania na listeriozę.

Ogółem w latach 1988-2008 12 osób zmarło z powodu listeriozy. Hospitalizowano 171 osób. W sumie w latach 1970-2008 na terenie Polski zarejestrowano 371 przypadków listeriozy. Hospitalizowano 289 osób , zmarło 16 osób. W ciągu 18 lat czyli od 1970 do1987 roku 4 osoby zmarły na tę chorobę. Hospitalizowano 118 osób. Tabela IV. Zachorowania ludzi na listeriozę w Polsce w latach 1988-2009 Table IV. Human morbidity due to listeriosis in Poland during the period 1988-2009 Таблица IV. Заболеваемость людей листериозом в 1988-2009 годы Таблиця IV. Захворюваність людей лістеріозом в 1988-2009 роки

Rok 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 OGÓŁEM

Liczba zachorowań (nabyta+ wrodzona) 2 2 2 4 4 5 5 7 2 11 10 9 (1 zgon) 31 (4 zgony) 5 10 (3 zgony) 22 (4 zgony) 28 43 33 28 263 (12 zgonów)

Zapadalność na 100tys. mieszkańców 0,005 0,005 0,005 0,010 0,010 0,01 0,01 0,02 0,005 0,028 0,026 0,023 0,08 0,013 0,03 0,06 0,07 0,011 0,09 0,07

Hospitalizacja liczba/% 2 (100,0) 2 (100,0) 1 (50,0) 4 (100,0) 3 (75,0) brak danych brak danych brak danych 2 (100,0) 11 (100,0) 10 (100,0) 7 (77,8) 21 (67,7) 5 (100,0) 10 (100,0) 22 (100,0) 28 (100,0) 43 (100,0) brak danych

Listerioza wrodzona

2 1 3

5 (1,29/100.0) 0

171

Największą liczbę zachorowań odnotowano w roku 2007 (43), 2002 (31), 2006 (28) i w 2005 (22). W roku 1990 nie zarejestrowano żadnego zachorowania na listeriozę.

Listerioza …

525

Ogółem w latach 1988-2008 12 osób zmarło z powodu listeriozy. Hospitalizowano 171 osób. W sumie w latach 1970-2008 na terenie Polski zarejestrowano 371 przypadków listeriozy. Hospitalizowano 289 osób , zmarło 16 osób. E . Ga l i ń s k a , J . K n a p , M . St r o c z yń s k a – S i k o r s k a LISTERIOSIS – A LITTLE-KNOWN, DANGEROUS, CONTAGIOUS DISEASE Summary Listeriosis is an acute or latent contagious disease in humans and over 50 animal species. The etiologic factor is Listeria monocytogenes – aerobic (facultatively anaerobic) a Gram-positive, catalase-positive and oxidase-negative rod-shaped bacterium. Within the genus Listeria 8 species are distinguished: L. monocytogenes, L. ivanovii,. L. innocua, L. welshimeri, L. seeligeri, L. murrayi, L. grayii and L. denitrificans. Among these species, in principle, only L. monocytogenes is of epizootic and epidemiological importance. The gateways of infection are: the alimentary tract, damaged skin, mucous membranes (especially the conjunctiva), and placenta. At the highest risk of infection are pregnant women and newborn infants, people with decreased immunity due to chronic diseases, including cancer and AIDS, and adults receiving immunosuppresive drugs (after organ transplantations). Listeriosis in humans may take a course under various clinical forms. This may be primary or secondary listeriosis. Both in humans and animals this disease still remains among current epidemiological and epizootiological problems, and is on the list of contagious diseases under the obligation to report in the European Community countries, including Italy, Switzerland, Germany, Lithuania and Poland. Е . Га л и н с ь к а , Ю . К н ап , М . Ст р оч и н с ь к а - С и ко р с к а ЛИСТЕРИОЗ - МАЛОИЗВЕСТНОЕ, ОПАСНОЕ ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ Аннот ация Листериоз является тяжелым или латентно протекающим инфекционным заболеванием человека и более 50 видов животных. Этиологическим фактором является: Listeria monocytogenes - кислородная (факультативно анаэробные), грам-положительная, каталазаположительная и оксидаза-отрицательная палочка. Есть восемь видов внутри рода Listeria: L. monocytogenes, L. ivanovii,. L. innocua, L. welshimeri, L. seeligeri, L. murrayi, L. grayii и L. denitrificans. Среди этих видов, в принципе, только L. monocytogenes имеет эпизоотическое и эпидемиологическое значение. Воротами инфицирования могут быть: желудочнокишечный тракт, поврежденная кожа, слизистые оболочки (особенно конъюнктивы) и плаценты. Наиболее уязвимыми являются беременные женщины и новорожденные, люди с ослабленным иммунитетом по причине хронических болезней, включая новообразования или СПИД, и взрослые, принимающие иммунодепрессанты (трансплантация органов). Листериоз у человека может протекать в различных клинических формах. Это может быть первичный и вторичный листериоз. Это заболевание в одинаковой степени, как у человека, так и животных по-прежнему является одним из актуальных вопросов эпидемиологии и эпизоотиологии. Находится оно в списке инфекционных заболеваний, которые необходимо регистрировать в странах Европейского сообщества. Это относится к таким странам, как: Италия, Швейцария, Германия, Литва и Польша.

526

E . G a l i ń s k a , J . P. K n a p …

Е . Га л і н с ь ка , Ю . К н ап , М . Ст р оч и н с ь к а - С і ко р с ка ЛІСТЕРІОЗ - МАЛОВІДОМЕ, НЕБЕЗПЕЧНЕ ІНФЕКЦІЙНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ Анотація Лістеріоз є важким або латентним інфекційним захворюванням людини і понад 50 видів тварин. Етіологічним фактором є: Listeria monocytogenes - киснева (факультативно анаеробні), грам-позитивна, каталаза-позитивна і оксидаза-негативна паличка. Є вісім видів всередині роду Listeria: L. monocytogenes, L. ivanovii,. L. innocua, L. welshimeri, L. seeligeri, L. murrayi, L. grayii і L. denitrificans. Серед цих видів, в принципі, тільки L. monocytogenes має епізоотичне та епідеміологічне значення. Воротами інфікування можуть бути: шлунково-кишковий тракт, пошкоджена шкіра, слизові оболонки (особливо кон'юнктиви) і плаценти. Найбільш уразливими є вагітні жінки і новонароджені, люди з ослабленим імунітетом через хронічні хвороби, включаючи новоутворення або СНІД, і дорослі, які отримують імунодепресанти (трансплантація органів). Лістеріоз у людини може протікати в різних клінічних формах. Це може бути первинний і вторинний лістеріоз. Це захворювання в однаковій мірі, як у людини, так і тварин є одним з актуальних питань епідеміології та епізоотіологіі. Знаходиться воно в списку інфекційних захворювань, які необхідно реєструвати в країнах Європейського співтовариства. Це відноситься до таких країн, як: Італія, Швейцарія, Німеччина, Литва і Польща. P I Ś M I E N N I C T WO 1. A n u s z Z.: Zapobieganie i zwalczanie zawodowych chorób odzwierzęcych, Wyd. ART Olsztyn, 1995, 72-78. 2. B a r a n i a k A.: Znaczenie kliniczne zakażeń wywołanych przez Listeria monocytogenes. Nowa Medycyna –Medycyna Zakażeń 1999, 9, 37-40. 3. B o r o w s k i J. (red.): Listerioza. PZWL. Warszawa 1974, 119-201. 4. F u r o w i c z A.J.: Zatrucia pokarmowe wywołane przez Listeria monocytogenes i jej toksyny. w: Boroń-Kaczmarska A., Furowicz A.J. (red.): Choroby odzwierzęce przenoszone drogą pokarmową. PZWL. Warszawa 1999, 132-153. 5. K a c p e r c z y k - B a r a n T., Z i e l i ń s k i A.: Zakres nadzoru epidemiologicznego w wybranych krajach Wspólnoty Europejskiej, Przegl. Epid. 2007,61, 123-134. 6. K e m p s k i W., A n u s z Z.: Listerioza jako problem epizootiologiczny w Wielkopolsce na tle sytuacji epidemiologicznej w Polsce w latach 1970-1987. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst. Veterinaria. 1990, 19, 3-11. 7. K u k l i ń s k a D.: Listerioza. W: Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D., Zielińska A. (red.): Choroby zakaźne i pasożytnicze. Zapobieganie i zwalczanie. Alfa-medica Press. Wyd. VI. BielskoBiała 2007, 188-193. 8. K w i a t e k K., R o l a J., R ó ż a ń s k a H.: Listeria monocytogenes – znaczenie epidemiologiczne i epizootiologiczne. Med. Wet. 1989, 45, 4, 200-204. 9. L i p o w s k i D.: Listerioza. W: Cianciara J., Juszczyk J. (red.) Choroby zakaźne i pasożytnicze wyd. Czelej. Lublin 2007, 640-647. 10. L o r b e r B.: Listeriosis. Clin. Infect. Dis. 1997, 24, 1-11. 11. Ł o b a c z A., K o w a l i k J., Z i a j k a S., K o p e ć M.: Porównanie i walidacja prognozowanego i obserwowanego tempa wzrostu Listeria monocytogenes w mleku pasteryzowanym i UHT, Medycyna Wet. 2008, 64 (1), 80-84. 12. M u s z y ń s k i Z.: Listerioza- diagnostyka mikrobiologiczna. Przewodnik Lekarza. 2009, 4, 112, 27-28. 13. N a d a j A., R z y m k o w s k a J.: Zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych u noworodków wywołane przez Listeria monocytogenes i jego konsekwencje po latach obserwacji- prezentacja czworga dzieci. Nowa Pediatria 2002, 2, 88-91.

Listerioza …

527

14. N a r o l s k a E.: Ognisko zatruć pokarmowych związane ze spożyciem pokarmu skażonego Listeria monocytogenes na terenie woj. kujawsko-pomorskiego w 2005 r. I Ogólnopolska Konferencja Państwowej Inspekcji Sanitarnej „W trosce o zdrowie publiczne w Polsce”. Warszawa 2007. Materiały Konferencji. 15. O s e k J.: Występowanie chorób odzwierzęcych i ich czynników etiologicznych w 2006 r. w świetle raportu Europejskiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Żywności, Życie Weter. 2008, 83 (3), 192 - 201. 16. R ó ż a l s k a B.: Szybka i skuteczna metoda identyfikacji bakterii Listeria monocytogenes, Komitet Badań Naukowych, 2009. 17. R y w o t y c k i R.: Zagrożenia mikrobiologiczne żywności pochodzenia zwierzęcego, Aura 2001, 2, 24-25. 18. S a l w a A., K o p c z e w s k i A., B o r k o w s k a – O p a c k a B., P r z e w o s k i W., S t r z a ł k o w s k i L., S r o k a A., A r e n t Z., M a l i n o w s k i E., L a c h o w s k i A. : Enzootia listeriozy u bydła na Kaszubach, Medycyna Wet. 2007, 63 (12), 1579-1582. 19. S t a ń c z a k B.J. , S z c z a w i ń s k i J.: Ciepłooporność Listeria monocytogenes w mleku i śmietance o różnej zawartości tłuszczu, Medycyna Wet. 1996, 52 (6), 389-391. 20. S z k a r a d k i e w i c z . A.: Molekularne aspekty chorobotwórczości Listeria monocytogenes oraz chlamydii. Przewodnik Lekarza. 2009, 4, 112, 26-27. 21. W a l c z y c k a M.: Metody inaktywacji i hamowania wzrostu Listeria monocytogenes w przetworach mięsnych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2005, 2 (43), 61-72. Data otrzymania: 18. 05. 2010 r. Adres Autorów: Zakład Higieny i Parazytologii Środowiska, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie, 20-090 Lublin, ul. Jaczewskiego 2.

View more...

Comments

Copyright © 2017 DOCUMEN Inc.