Precyzyjne czujniki zbliżeniowe PCID PCID 2,5 Typ

March 20, 2018 | Author: Anonymous | Category: Inżynieria, Elektrotechnika
Share Embed


Short Description

Download Precyzyjne czujniki zbliżeniowe PCID PCID 2,5 Typ...

Description

Precyzyjne czujniki zbliŜeniowe Indukcyjne czujniki zbliŜeniowe

PCID

PRĄD STAŁY DC

PCID 2,5

Strefa działania w zakresie 0÷2,5 mm Wyjście typu NPN lub PNP, Funkcja wyjściowa Z (NO) lub R (NC) Obudowa: mosiądz niklowany, M8 z nakrętką metalową Czoło wbudowane

wyjście kablowe

PCID 2,5ZP PCID 2,5ZP-K PCID 2,5RP

Typ

Nominalna strefa działania Tolerancja strefy działania Robocza strefa działania Histereza przełączania Napięcie zasilania Tętnienia napięcia zasilania Prąd obciąŜenia Pobór prądu bez wysterowania Napięcie szczątkowe Narastanie sygnału wyjściowego Wyjście Funkcja wyjściowa Rezystancja wyjściowa Powtarzalność Maks. częstotliwość przełączania Sygnalizacja Współczynnik temperaturowy Temperatura pracy Stopień ochrony Wibracje Udary

wyjście konektorowe

PCID 2,5RP-K

PCID 2,5ZN PCID 2,5ZN-K PCID 2,5RN PCID 2,5RN-K

2,5 mm ≤ 10 %

2,5 mm ≤ 10 %

0 ÷ 2 mm ≤ 10 %

0 ÷ 2 mm ≤ 10 %

10 ÷ 30 V DC ≤ 10 %

10 ÷ 30 V DC ≤ 10 %

200 mA ≤ 8 mA

200 mA ≤ 8 mA

0,8 ÷ 1,8 V DC ≤ 1 V / µsek.

0,8 ÷ 1,8 V DC ≤ 1 V / µsek.

PNP Z (NO) - zwierny R (NC) - rozwierny 4,7 kΩ

NPN Z (NO) - zwierny R (NC) - rozwierny 4,7 kΩ

0,1 mm 1000Hz LED 3 µm / °C -25°C ÷ +70°C

0,1 mm 1000Hz LED 3 µm / °C -25°C ÷ +70°C

IP 67 t ≤ 55 Hz, amax = 1mm bmax ≤ 30g, t = 0,011 sek

IP 67 t ≤ 55 Hz, amax = 1mm bmax ≤ 30g, t = 0,011 sek

3 x 0,14 mm2, 2 mb 3 x 0,14 mm2, 2 mb lub konektor M8 lub konektor M8 45 g z kablem / 17 g z konektorem

Przewód wyjściowy Masa

Na zamówienie w wykonaniu nietypowym: - długość przewodu wyjściowego inna niŜ 2 mb

Przykład zamówienia : PCID 2,5ZPK PNP

Czujnik

NPN

Prąd stały Strefa działania: 1,5 mm Funkcja wyjścia: Z (NO) lub R (NC)

Wyjście: KONEKTOR Wyjście: P (PNP) lub N (NPN) SELS sp.j. 02-641 Warszawa ul. Malawskiego 5a

View more...

Comments

Copyright © 2017 DOCUMEN Inc.