Senkop Ile Gelen Hastaya Norolojik Yaklasim

May 16, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download Senkop Ile Gelen Hastaya Norolojik Yaklasim...

Description

SENKOP İLE GELEN HASTAYA NÖROLOJİK YAKLAŞIM Prof. Dr. Semra Hız Kurul Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Nörolojisi BD [email protected]

Geçici serebral hipoperfüzyona bağlı ani, spontan düzelen bilinç ve postural tonus kaybı

Synkoptein = kopmak, bölmek

Brignole M. Guidelines on management of syncope - update 2004

Bilinç kaybı olmadan göz kararması, ayakta duramama

Lipotimi

baygınlık veya presenkop126/100 000Pediatrik acil başvurularının %1’i

Çocukların %15’i ergenliğe kadar en az bir senkop atağı 5 yıllık izlemde %33-51 tekrar Driscoll DJ. J Am Coll Cardiol 1997

 

Genellikle benign Kendini sınırlayan Epilepsi veya kalp hastalığı korkusu nedeniyle anksiyete, emosyonel travma Korunamadan düşmelere bağlı yaralanmalar

 Değişik nedenlerle oluşan kardiyak “output” azalması  Uygunsuz refleks yanıt nedeniyle kalp hızı ve vasküler tonusta azalma beyin sapı ARAS ve her iki serebral kortekste global, geçici perfüzyon bozukluğu

Beyin ağırlığın 1/50’i Her sistolde perifere giden kan miktarının 1/5’ini kullanır Dk.da 30 mL / 100 g beyin dokusu az olan kan akımı Serebral kan akımında 8 – 10 sn geçici duraklama

SENKOP

1.

Otonomik (nörokardiyojenik, NMS)

2.

Nöropsikiyatrik

3.

Metabolik

4.

Kardiyak

1.

Otonomik (nörokardiyojenik, NMS)

2.

Nöropsikiyatrik

3.

Metabolik

1.

Otonomik (nörokardiyojenik, NMS) Vazovagal

2.

Nöropsikiyatrik

Ortostatik

Durumsal 3.

Metabolik

Karotis sinüs senkobu

Normalde fiziksel veya emosyonel stres yanıtı sempatik Otonomik senkopta paradoksik refleks

. Bradikardi veya asistol =Kardiyoinhibitör yanıt Periferik vasküler dilatasyon ve hipotansiyon =Vazodepressör yanıtRahatsız edici emosyonel bir uyaran Duygusal gerginlik: Kan görme, korku, panik, stres, kötü haber alma, aşırı sevinç, dış çevreden gelen zorlayıcı uyaranlar, aşırı soğuk, sıcak, kapalı havasız ortam vb. Şiddetli ağrı: Aortun disekan anevrizması, skrotuma darbe, kolik ağrıları, pankreatit (duyarlı olgularda daha sıradan ağrı nedenleri)

Postural değişiklikle ilişkili Ayakta durur pozisyonda debinin idame ettirilememesiyle sistolik kan basıncında 20 mmHg’dan fazla düşme olmasıVolüm deplesyonu yaratan durumlar (hipovolemi, kanama)Vazomotor tonus ve kalp hızını etkileyen ilaçlarAnemiGebelikSpesifik fiziksel uyarı Öksürük  Gülme  Ikınma  Defekasyon  Miksiyon  Yutma  GÖR  Entübasyon Hipersensitif ya da anormal otonomik refleks yanıt

Basınç reseptörlerinin bulunduğu bölgenin aşırı duyarlılığı Boynun fazla sıkıştırılması (kravat, dar boyunlu kazak)Başın aşırı ekstansiyonu

(traş olurken, kuaförde saç yıkanırken)İltihabi veya tümöral infiltrasyonu

1.

Otonomik (nörokardiyojenik) Serebrovasküler hast.

2.

Nöropsikiyatrik

Geçici iskemik atak

Vertebrobaziler yetm. 3.

Metabolik

Baziler arter migreni

1.

Otonomik (nörokardiyojenik) Somatizasyon

2.

Nöropsikiyatrik

(Konversiyon,psödonöbet)

Anksiyete bozukluğu 3.

Metabolik

Panik bozukluk

1.

Otonomik (nörokardiyojenik) Hipoglisemi

2.

Nöropsikiyatrik

Elektrolit bozuklukları

Toksik maddeler 3.

Metabolik

İlaçlar

1.

Otonomik (nörokardiyojenik)

2.

Nöropsikiyatrik

3.

Metabolik

Antihipertansifler Diüretikler Barbitüratlar Trisiklik antidepresanlar MAO inhibitörleri Levodopa, Prazosin Benzodiazepinler

SENKOP

KLİNİKPeriferik vazokonstrüksiyona bağlı soluklaşmaFenalık hissi, halsizlikKulak çınlamasıBaşdönmesiTerlemeBulantı

Öncül belirtiler % 70

Retinal ve kortikal hipoperfüzyon

Görmenin ve düşüncelerin bulanıklaşması

Göz kararması ve reaksiyon zamanında uzamaHasta çoklukla ayakta veya oturur postürdeBaş kalp seviyesi veya altında tutulursa atak engellenirBilinç yitimiPostural tonus kaybıSerebral perfüzyon bozukluğu şiddetli ise 

Tonik postürEkstremitelerde klonik kasılmalarİdrar kaçırmaYatar pozisyona geçişOtonom otoregülatuvar mekanizmaların beyin perfüzyonunu düzenlemesiSpontan ve hızlı geri dönüşSenkop sonrası hafif başağrısı, sersemlik hissiTetikleyici olay veya öncül belirtilerin yokluğuGöğüs ağrısı, dispne, çarpıntı, siyanozYapısal kalp hastalığı öyküsüAilede ani beklenmedik ölüm, kardiyomiyopati, aritmi öyküsüSenkobun egzersiz sırasında gelişmesiCiddi başağrısı, fokal nörolojik defisitDiplopi, ataksi, dizartri, bilincin geri dönmesinde uzama

Senkop mu ? Epileptik nöbet mi ?Epilepsi “damga”sıGereksiz antiepileptik kullanımının önlenmesiPHT ve CBZ kardiyak ritmi bozabilirUzamış QT gibi bir durum ölümle sonuçlanabilir

       

Her şart ve postürde gelişebilmesi Aura varlığı Tat, koku, deja-vu, parestezi Hemilateral hareketler Yüzde siyanoz Bilinç kaybının daha uzun sürmesi Tonik-klonik hareketlerin uzun sürmesi Atak sonrası daha yavaş düzelme Atak sonrası postiktal dönemKronolojik seyirAyakta veya otururken, ayağa kalkmaTetikleyici faktörÖncül belirtilerKusma yükselme hissi şeklinde değilCilt rengi solukNabız zayıf hızlı, bradiaritmiDuyulamayacak kadar sessiz solumaSenkop sonrası hafif başağrısı, sersemlikKonfüzyon veya somnolans beklenmezİdrar kaçırmaDil ısırmaKonvülziv hareketler

Tonus artışı ile yere düşme

Miyokloniler

 

Motor aktivite yaklaşık %50 olguda Yaygın serebral hipoperfüzyona bağlı  

Tonus artışı Tonik, klonik, miyoklonik hareketler

Serbestleşme (=release) fenomeni Beyin sapı mekanizmalarının kortikal inhibisyondan kurtulması ile ortaya çıkan istemdışı hareketler

 

Motor aktivite yaklaşık %50 olguda Yaygın serebral hipoperfüzyona bağlı  

Tonus artışı Tonik, klonik, miyoklonik hareketler

Baş ve gövdede ekstansiyon, kollarda fleksiyon veya ekstansiyon Zorlu, dirençli ve uzun süreli değilAkut ve yaygın serebral hipoksiye bağlı zemin aktivitesinde yavaşlama Teta frekanslı yavaş dalgalar SENKOP

SIRASINDA VE SONRASINDA İyi organize olmamış düzensiz delta aktivitesi EPİLEPTİK DEŞARJ

Trasede yaygın düzleşme ve depresyon YOKTUR

11 yaş erkek tilt test konvülzif senkop a) Normal EEG ve EKG, gözkapağı artefaktları, bilinç açık b) Sinus bradikardisi, normal EEG, bilinç açık c) Asistoli, EEG zemin ritminde yüksek amplitüdlü yavaş dalgalar, fenalık hissi ardından bilinç kaybı gelişiyor d) 8-9 sn asistol sonrasında EEG zemin ritminde düzleşme, 17-18. sn’de postural tonus kaybı, gövdede sertlik ve üst ekstremitede ekstensor spazma bağlı kas artefaktları e) Sinüs ritminin başlamasıyla EEG zemin ritminde yüksek amplitüdlü yavaş dalgalar, hasta gevşek, bilinç açılmaya başlıyor

Senkop mu ? Pseudonöbet mi ?

Nörolojik veya kardiyolojik bir sorunu olmadığı bilinen adolesan olması Kalp ritmi, nabızlar, kan basıncı, sistem ve nörolojik muayenenin normal olması, solukluk veya terleme olmamasıUyarıcı manevralara yanıt olmasıEEG’de normal uyanıklık alfa ritmi

   

 

 

Çevrenin dikkatini çekecek ortamlarda Ciddi yaralanma olmaması Olayların sabit bir sırasının olmayışı Simetrik olmayan, şekil ve yer değiştirebilen istemsiz hareketler Dirençli opistotonik postür, pelvik hareketler Müdahalelere karşı koyma Kesintilerle genelde uzun seyir Ağlayarak açılma

   

}

Öykü %50-85 FM tanı EKG Tam kan sayımı, kan şekeri, biyokimya

İlaç alım kuşkusu varsa toksik tarama Gebelik testi

Ann Emerg Med 2007;49(4):431-44

   }

Öykü %50-85 FM tanı EKG Tam kan sayımı, kan şekeri, biyokimya Kardiyolojik inceleme  EKG monitörizasyonu  Ekokardiyografi Kalp kateterizasyonu  Egzersiz testi  Tilt-table testi 

Nörolojik inceleme  Video EEG  Kraniyal görüntüleme Psikiyatrik inceleme Endokrinolojik inceleme  DM  Adrenal yetmezlik  Feokromasitoma Ann Emerg Med 2007;49(4):431-44Üfürüm varlığıAritmi varlığıKan basıncı ve kalp hızı (ayakta ve yatarak)Ayaktayken kan basıncı ve kalp hızında azalma → ortostatik senkop

Sistolik kan basıncı 20 mmHg’dan Diyastolik kan basıncı 10 mmHg’dan fazla azalmamalı

      

Baş çevresi Fundoskopi Kafa oskültasyonu Kafa çiftleri DTR Motor defisit Duyusal defisit  Altta yatan nedene bağlı Otonom senkopta aile ve hasta eğitimi Bilinen uyaranlardan uzak durması Presenkop belirtileri hakkında bilinçlendirilip atağın önlenmesi ile ilgili tedbirler Stresör koşullardan önce yeterli sıvı ve elektrolit alımı

Koruyucu önlemlerin yeterli olmadığı seçilmiş olgularda 

Sol ventrikül mekanoreseptörlerinin adrenerjik etkinliğini inhibe etmek üzere ß-blokerler Periferik vasküler direnci arttırmak üzere αagonistler Kardiyoinhibitör senkopta antimuskarinikler

Migren özelliklerini içeren başağrısı, bilinç kaybının uzaması, postiktal durum, inkontinans hayır

evet

Geçici bilinç kaybı Nöbet Migren SSS lezyonu

Kardiyak inceleme normal Elektrokardiyogram normal evet

hayır

Ailede ani ölüm evet Eksersiz ile ilişkili Yaralanma ya neden olan ani senkop hayır Anormal glukoz Anormal hematokrit Pozitif idrar HCG hayır

evet

Kardiyak etiyoloji: Yapısal kalp hastalığı Aritmi

Hipoglisemi Anemi Gebelik

Ayağa kalkma ile birlikte kan basıncı ve kalp hızında ortostatik değişiklik hayır

evet

Toksik madde alımı

Ortostatik hipotansiyon evet

hayır

İntoksikasyon

evet

Olay öncesi ve sırasında anormal solunum paterni

hayır

Hiperventilasyon Katılma

Göz kararması, sersemlik, bulantı, terlemeyi içeren prodromal dönem

evet Vazovagal senkop

hayır Konversiyon

Teşekkür ederim… [email protected]

View more...

Comments

Copyright © 2017 DOCUMEN Inc.