Wymagania na zaliczenie

March 20, 2018 | Author: Anonymous | Category: Inżynieria, Informatyka, Data Management
Share Embed


Short Description

Download Wymagania na zaliczenie...

Description

Wymagania na zaliczenie • Potrafi zastosować odpowiednią miarę tendencji centralnej i obliczyć miary zmienności • Potrafi poprawnie zdefiniować hipotezę zerową • Zna i rozumie założenia testów statystycznych • Potrafi dobrać odpowiedni test do struktury danych • Potrafi podać wartość krytyczną danej statystyki oraz odczytać błąd I rodzaju • Potrafi podjąć decyzję statystyczną i podać interpretacje • Potrafi zinterpretować wartość r i współczynniki regresji

View more...

Comments

Copyright © 2017 DOCUMEN Inc.